Wyniki Grupy Michelin w I kwartale 2013 r.

, 24 kwietnia 2013, 11:18

Grupa Michelin odnotowała w pierwszym kwartale sprzedaż na poziomie blisko 5 miliardów euro, co jest zgodne z założeniami firmy na rok 2013. Michelin przyznaje, że na wyniki duży wpływ ma słaba kondycja rynku.

Wyniki Michelin

Wyniki Michelin I kw. 2013Publikując swoje wyniki, Grupa Michelin zwraca uwagę na otoczenie rynkowe, które w Europie było niekorzystne w segmencie opon do samochodów osobowych i dostawczych, również sytuacja na rynku w Ameryce Północnej była rozczarowująca. Sprzyjającą sytuację odnotowano natomiast na rynkach wschodzących.

Na uzyskane wolumeny sprzedaży znaczący wpływ miała mniejsza liczba dni roboczych, różnice w trendach panujących na rynkach rozwiniętych i wschodzących oraz spadek podaży w segmencie pierwszego wyposażenia, zwłaszcza w segmencie opon przemysłowych.

Sprzedaż netto

(w mln euro)

I kwartał 2013

 

I kwartał 2012

Zmiana

Opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz ich dystrybucja

2 582

2 760

– 6,5%

Opony do samochodów ciężarowych i ich dystrybucja

1 477

1 604

– 7,9%

Segmenty specjalistyczne*

818

940

– 13%

Grupa łącznie

4 877

5 304

– 8,1%

*Opony przemysłowe, rolnicze, lotnicze i do jednośladów; mapy i przewodniki oraz pozostałe

Przewidywania na rok 2013

Mimo zróżnicowanej sytuacji rynkowej Michelin podtrzymuje założenia wolumenu sprzedaży określone na 2013 rok, wykorzystując swoją globalną obecność. Spadek cen surowców powinien pozwolić Grupie Michelin na wzrost rocznego wyniku operacyjnego o około 550 mln euro. Tak jak poinformowano przy okazji publikacji wyników za 2012 rok program inwestycyjny o wartości 2 mld euro będzie przyczyniał się do rozwoju Grupy Michelin, zapewniając nowe moce produkcyjne na rynkach rozwijających się. Program ma również wspierać konkurencyjność na rozwiniętych rynkach i promować rozwój nowych technologii.

W obecnym otoczeniu rynkowym Michelin potwierdza swój cel na 2013 rok, tj. zysk operacyjny z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych i przy stabilnych kursach walutowych powinien pozostać na niezmienionym poziomie. Spodziewany jest ponad 10 proc. wskaźnik ROCE oraz pozytywne przepływy pieniężne.  

Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych

1 kw. 2013
% zmiana rok do roku

Europa,

Rosja,

Turcja

Ameryka Północna

Azja

(bez Indii)

Ameryka Południowa

Afryka,
Bliski Wschód, Indie

Łącznie

Pierwsze wyposażenie

 

Rynek wymiany

 

 

– 11%

 

– 9%

 

 

+ 1%

 

– 2%

 

+ 5%

 

+ 7%

 

+ 7%

 

+ 6%

 

– 8%

 

+ 4%

 

– 1%

 

– 2%

 

Pierwsze wyposażenie

  • W Europie wolumen sprzedaży opon w I kwartale 2013 r. zmniejszył się o 11 proc. Widoczny był kontrast pomiędzy głównymi producentami samochodów, którzy zmniejszali zapasy, a pozytywną reakcją marek wyspecjalizowanych i nastawionych na eksport. Rynki Europy Wschodniej kontynuowały wzrost, który w I kw. 2013 roku wyniósł 6 proc.
  • Na rynkach Ameryki Północnej odnotowano wzrost sprzedaży o 1 proc., odzwierciedlający wzrost produkcji samochodów.
  • W Azji nastąpił wzrost sprzedaży o 5 proc., największe wzrosty odnotowały rynek chiński (15 proc.) i rynki krajów Azji Południowo-Wschodniej (29 proc.). Z kolei w Japonii popyt zmniejszył się o 18 proc. w wyniku zakończenia w 2012 roku rządowych dotacji dla kupujących samochody.
  • W Ameryce Południowej kontynuowany był silny trend wzrostowy obserwowany od jesieni 2012 roku, w I kw. 2013 roku popyt wzrósł o 7 proc.

 

Rynek wymiany

  • W Europie na rynku wymiany nastąpił spadek popytu o 10 proc. pod wpływem niepewnej sytuacji ekonomicznej. Długa zima, która opóźniła do kwietnia wymianę opon na letnie, miała negatywny wpływ na sprzedaż pod koniec I kwartału. Nie wpłynęło to jednak na zmniejszenie wysokich zapasów opon zimowych utrzymywanych przez sprzedawców. Przykładowo w marcu w Niemczech odnotowano spadek sprzedaży o 23 proc., a w Skandynawii o 11 proc.
  • Popyt w Ameryce Północnej zmniejszył się trzeci rok z rzędu o około 2 proc. Sprzedawcy ostrożnie zarządzają swoimi zapasami, mając na uwadze niepewną sytuację podatkową i spadające ceny surowców. Dodatkowo, po zniesieniu ceł jesienią 2012 roku, na rynku amerykańskim zwiększył się import z Azji.
  • W Azji odnotowano wzrost popytu o 7 proc., na co wpływ miał wzrost w Chinach o 11 proc., oraz podążanie innych rynków zgodnie z długoterminowym trendem (Japonia wzrost o 3 proc., Korea wzrost o 9 proc., kraje Azji Południowo-Wschodniej wzrost o 4 proc.).
  • W Ameryce Południowej odnotowano wzrost na poziomie 6 proc., głównie dzięki bardziej sprzyjającej sytuacji ekonomicznej w Brazylii i Kolumbii.

 

Dowiedz się więcej

Wyniki Michelin za 2012 rok
Wyniki Michelin za 2012 rok

Grupa Michelin odnotowała wzrost zysku operacyjnego (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) o 25 proc. do 2,4 mld euro. Odnotowano za to spadek wolumenów o 6,4 proc. Skonsolidowana sprzedaż netto sięgnęła 21 474 milionów euro, co oznacza wzrost o 3,6% w stosunku do 2011 r. przy aktualnych kursach wymiany walut. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych wyniósł […]

Wyniki Grupy Michelin w I połowie 2013 r.
Wyniki Grupy Michelin w I połowie 2013 r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. Grupa Michelin odnotowała sprzedaż na poziomie 10,16 mld euro, co jest zgodne z założeniami firmy na bieżący rok. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem czynników jednorazowych wyniósł 1,15 mld euro. Wyniki zgodne z planem Publikując swoje wyniki, Grupa Michelin podkreśliła znaczenie otoczenia rynkowego, które podobnie jak w poprzednich okresach było […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!