Niebezpieczne Mitsubishi L200

, 13 kwietnia 2010, 0:00

Ciężarówki Mitsubishi L200 z roku modelowego 2009, które są wyposażone w zderzaki rurowe, stanowią zagrożenie. Prawdopodobieństwo pęknięcia mocowania tylnego zderzaka może doprowadzić do odłączenia zderzaka i w efekcie wypadku.

W Polsce wada dotyczy 39 pojazdów o numerach VIN:
MMCJNKB409D008733 MMCJNKB409D009393 MMCJNKB409D009402 MMCJNKB409D009492 MMCJNKB409D009494 MMCJNKB409D009511 MMCJNKB409D009554 MMCJNKB409D009629 MMCJNKB409D009641 MMCJNKB409D009862 MMCJNKB409D009995 MMCJNKB409D010180 MMCJNKB409D010181 MMCJNKB409D010182 MMCJNKB409D010251 MMCJNKB409D010252 MMCJNKB409D010259 MMCJNKB409D010329 MMCJNKB409D010374 MMCJNKB409D010438 MMCJNKB409D010439 MMCJNKB409D010440 MMCJNKB409D010441 MMCJNKB409D010442 MMCJNKB409D010456 MMCJNKB409D010501 MMCJNKB409D011019 MMCJNKB409D011037 MMCJNKB409D011076 MMCJNKB409D011092 MMCJNKB409D011098 MMCJNKB409D011104 MMCJNKB409D011116 MMCJNKB409D011121 MMCJNKB409D011135 MMCJNKB409D011146 MMCJNKB409D011173 MMCJNKB409D011188 MMCJNKB409D011190.

W wymienionych pojazdach zderzaki zostaną bezpłatnie wymienione.

Źródło: UOKiK, 09.04.2010

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!