Wpływ epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A. – komunikat

, 25 marca 2020, 8:39

Znaczące utrudnienia w prowadzeniu sprzedaży eksportowej – to najważniejsza informacja z giełdowego komunikatu Grupy Auto Partner. Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się poniżej.

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka” „Emitent”) w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 9/2020 opublikowanego w dniu 16 marca 2020 r. dotyczącego wpływu koronawirusa na działalność Spółki, informuje, iż na dzień 20.03.2020 identyfikuje znaczące utrudnienia w skutecznym prowadzeniu sprzedaży eksportowej związane z rozwijającą się izolacją oraz ograniczeniami handlu w krajach takich jak Austria, Chorwacja, Słowenia, Francja. Również w pozostałych krajach eksportowych jak również w Polsce, odczuwalny jest spadek popytu, który będzie miał wpływ na bieżące wyniki spółki. Wielkość tego wpływu nie jest możliwa do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego raportu oraz uzależniona jest od czynników, które pozostają poza kontrolą ze strony Emitenta.

Jednocześnie Zarząd AUTO PARTNER S.A. informuje, że na bieżąco monitoruje sytuację rynkową oraz finansową Spółki oraz dokłada wszelkich starań, aby potencjalne ryzyka i ich możliwy negatywny wpływ na działalność operacyjną zminimalizować. W przypadku zaistnienia nowych okoliczności związanych z epidemią, mających istotny wpływ na działalność Spółki lub jej Grupy Kapitałowej, zostaną one przekazane za pośrednictwem kolejnego raportu bieżącego.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!