Wyniki finansowe Auto Partner SA – dystrybutor poprawił własny rekord

11 kwietnia 2024, 9:46

W 2023 roku Grupa Auto Partner odnotowała najwyższe w swojej historii przychody i znaczący wzrost procentowy rok do roku.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,7 mld zł, co oznacza wzrost aż o 28,9% rok do roku. Z kolei EBITDA Grupy wzrosła o 10,2% do poziomu 346,2 mln zł, a zysk netto wyniósł 223,6 mln zł (+7,9% r/r).

W samym IV kwartale przychody Grupy wzrosły r/r o 25,1% do poziomu 921,9 mln zł, EBITDA wyniosła 77,6 mln zł (-0,9% r/r), a zysk netto był zbliżony do ubiegłorocznego i wyniósł czyli 50,8 mln zł.

– Pomimo wysokiej bazy, w 2023 r. istotnie poprawiliśmy nasze najważniejsze wyniki. W konsekwencji rok 2023 okazał się dla naszej Grupy rekordowy pod wieloma względami, przede wszystkim w kwestii uzyskanych przychodów oraz wypracowanego zysku netto. Dodatkowo osiągnięte przez Grupę marże były na satysfakcjonującym poziomie, pomimo ubiegłorocznych wyzwań takich jak wysoka inflacja, presja na wynagrodzenia i wysokie stopy procentowe, które wpływały na koszty finansowe. Tym samym potwierdziliśmy, że nasza strategia działania oraz szeroka oferta produktowa umożliwiają nam utrzymywanie szybkiego tempa wzrostu. Nasze wewnętrzne przewagi wynikające z modelu biznesowego są także wspierane przez utrzymujący się bardzo dobry sentyment dla całej branży dystrybutorów części samochodowych – zaznacza Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

W 2023 r. Grupa Auto Partner odnotowała znaczący wzrost w swoich wynikach sprzedaży – zagranicznej (+29,6% do 1 827,2 mln zł) oraz krajowej (+28,1% do 1 826,2 mln zł). W strukturze geograficznej przychodów Grupy po 2023 roku zarówno rynek polski jak i zagraniczny odpowiadały za 50% sprzedaży.

– Rośniemy zarówno w kraju, jak i poza Polską. Po raz kolejny nieco większą dynamikę wzrostu odnotowaliśmy w przypadku sprzedaży eksportowej, co jest zgodne z przyjętymi przez nas założeniami. Co ważne, stale widzimy sporą przestrzeń do dalszych wzrostów, zwłaszcza w kontekście rynków zagranicznych. Dlatego niezmiennie dążymy do dalszego intensyfikowania działalności eksportowej. W tym procesie istotną rolę odgrywa m.in. rosnąca przestrzeń magazynowa Grupy. Podpisaliśmy też umowę na wynajem kolejnych ok. 30 tys. m2 powierzchni komercyjnej w Zgorzelcu, co w przyszłości ułatwi nam dalsze zwiększanie działalności poza Polską – mówi Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu Auto Partner S.A.

Grupa utrzymuje niskie zadłużenie – wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2023 roku kształtował się na poziomie 1,2.

 WYBRANE DANE FINANSOWE AUTO PARTNER PO 2023 R.

4Q 2023 4Q 2022 Zmiana% 2023 2022 Zmiana%
Przychody ze sprzedaży 921 925 736 967 25,1% 3 653 384 2 834 701 28,9 %
Sprzedaż w Polsce 455 387 368 146 23,7% 1 826 186 1 425 116 28,1%
Sprzedaż zagraniczna 466 538 368 821 26,5% 1 827 198 1 409 585 29,6%
Zysk brutto ze sprzedaży 245 608 224 186 9,6% 989 879 847 012 16,9%
Rentowność brutto na sprzedaży 26,6% 30,4% -3,8 p.p. 27,1% 29,9% -2,8 p.p.
EBITDA 77 615 78 355 -0,9% 346 228 314 218 10,2%
Rentowność EBITDA 8,4% 10,6% -2,2 p.p. 9,5% 11,1% -1,6 p.p.
EBIT 65 736 69 209 -5,0% 302 724 281 369 7,6%
Rentowność EBIT 7,1% 9,4% -2,3 p.p. 8,3% 9,9% -1,6 p.p.
Zysk netto 50 767 50 764 0,0% 223 586 207 268 7,9%
Rentowność netto 5,5% 6,9% -1,4 p.p. 6,1% 7,3% -1,2 p.p.

Grupa Auto Partner szacuje, że przychody w okresie od stycznia do marca br. wyniosły blisko
994 mln zł, co w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku stanowi wzrost o 18,8%.

– Początek roku jest dla nas obiecujący. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wypracowane wyniki w 2023 r. są najwyższe w naszej historii i ich poprawa jest sporym wyzwaniem. Liczymy jednak, że kolejne miesiące będą dla Grupy korzystne i podejmiemy skuteczną próbę pobicia naszego rekordu – ocenia Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Anonim, 16 kwietnia 2024, 18:42 0 0

prawie tak dobrze jak motoprofil

Odpowiedz