Szkolenia pracowników a obawy pracodawców – jak dobrze zainwestować?

, 26 czerwca 2013, 15:02

Właściciele warsztatów potrzebują wykwalifikowanych pracowników. Obawiają się jednak, że inwestycje w szkolenia mogą się nie zwrócić, gdy pracownik po ich odbyciu, zdecyduje się odejść z pracy. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje sposób, by zabezpieczyć się przed taką ewentualnością.

Drogie szkolenia a korzyści z pracownika

Zdjęcie: szkolenie BoschKlienci warsztatów posiadają coraz bardziej nowoczesne, skomplikowane, a więc trudne w naprawie pojazdy. Przyjeżdżając do warsztatu mają nadzieję, że spotkają się z fachowym podejściem i bezproblemową obsługą. Rzeczywiście tak być powinno, stan rzeczywisty bywa jednak daleki od ideału. Pracownicy warsztatów nie zawsze dysponują wiedzą niezbędną do tego, by podjąć się naprawy.

Dzięki obowiązującym przepisom, wiedza na temat nowych technologii jest powszechna i ogólnodostępna. Niestety zdobycie jej kosztuje sporo pieniędzy. Czasy, w których mechanik zdobywał większość niezbędnej mu wiedzy już w szkole minęły bezpowrotnie. Dziś konieczne są inwestycje w szkolenia. Te właśnie inwestycje, spędzają sen z powiek wielu właścicielom warsztatów. 

Skąd polscy mechanicy czerpią wiedzę?

Badania przeprowadzone przez firmę MotoFocus dają jasny obraz tego, skąd pracownicy warsztatów czerpią swoją wiedzę i umiejętności. Aż 82,2% przedstawicieli warsztatów przyznało, że napraw uczą się samodzielnie przez praktykę i eksperymenty. Z drugiej jednak strony, warsztatowcy doceniają fachową wiedzę swoich pracowników. Aż 76,3% badanych osób przyznało, że podwładni, którzy zdobywają nową wiedzę szybko odciążają ich od pracy codziennej. Aż 52,2% właścicieli warsztatów zauważa iż młodzi pracownicy mają potencjał i są w stanie nawet uczyć nowych rzeczy starszych mechaników. Wygląda więc na to, że warto inwestować w szkolenia młodych mechaników. Pozostaje jednak jedno „ale"…

Aż 27,8% właścicieli warsztatów twierdzi, że pracownik przychodzi do pracy u nich po to, by zdobyć potrzebną wiedzę i odejść, a następnie założyć własną, konkurencyjną, działalność gospodarczą. Problem jest prosty. Właściciele warsztatów obawiają się, że pieniądze przeznaczone na szkolenia dla pracownika nigdy się nie zwrócą.

Jak wyszkolić pracownika i nie stracić

Wykwalifikowany pracownik może porzucić pracę, odejść do konkurencji czy…czytaj dalej


Jak wyszkolić pracownika i nie stracić

Zdjęcie: szkolenie WSOPWykwalifikowany pracownik może porzucić pracę, odejść do konkurencji czy założyć własny warsztat. Środki zainwestowane w jego osobę mogą wówczas przepaść bezpowrotnie. Nie stanie się tak, jeśli zadbamy o odpowiednie zabezpieczenie – umowę, która w sprawiedliwy sposób wykaże prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Kodeks pracy pozwala pracodawcy na zawarcie z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowy, określającej wzajemne prawa i obowiązki. Właściciel warsztatu może więc zobowiązać pracownika, którego wysyła na szkolenie do pozostania w jego warsztacie przez określony czas po ukończeniu kursu. Jeśli pracownik zdecyduje się odejść, będzie musiał wypłacić odszkodowanie, pokrywające koszty szkolenia. Oczywiście im później po upływie szkolenia pracownik zdecyduje się na rozwiązanie umowy, tym mniejsze koszty poniesie.

Porad w tej sprawie udzielił nam Adam Krupa – doradca prawny z platformy Legal & Strategic Support Team:

Umowę zawiera się na piśmie. Strony określają w niej najczęściej kwestię pokrywania opłat za kształcenie, przejazdy, podręczniki i zakwaterowanie. Mogą ustalić również kwestię urlopu szkoleniowego czy też zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by umożliwić punktualne przybycie oraz uczestniczenie w obowiązkowych zajęciach. Z drugiej jednak strony zgodnie z Kodeksem pracy, w pewnych sytuacjach, pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia, po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.".

Pracownik będzie musiał zwrócić pracodawcy całość lub część środków, które ten zainwestował w jego wykształcenie w określonych przypadkach. Stanie się np. gdy:

  • pracownik bez podania przyczyn nie weźmie udziału w ustalonych wcześniej działaniach, których celem jest podnoszenie jego kwalifikacji, lub bez istotnych przyczyn przerwie je;
  • pracodawca rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, ale nie dłuższym niż 3 lata,
  • pracownik w okresie wskazanym w umowie rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem. Wyjątkiem jest tu wypowiedzenie umowy z przyczyn określonych w art. 943 k.p. – tzw. mobbing.
  • pracownik w okresie wskazanym w umowie rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia, mimo braku przyczyn rozwiązania stosunku pracy w tym trybie.

 

Umowa szkoleniowa jest jednym ze sposobów podniesienia jakości usług warsztatu, przy jednoczesnym zabezpieczeniu się przed poniesieniem strat finansowych. Jest również korzystna dla pracownika, który po odpracowaniu" odpowiedniego okresu wskazanego w umowie, może bez konsekwencji rozwijać się zawodowo poza zakładem pracy, który łożyl na jego wyszkolenie.

Mówiąc najprościej, umowa szkoleniowa pozwala na sprawiedliwy podział kosztów i obowiązków w relacji pracodawca-pracownik. Jej odpowiednie sformułowanie można zlecić prawnikowi.

 

Dowiedz się więcej

Inwestycję w szkolenie pracownika można zabezpieczyć – porada prawna
Inwestycję w szkolenie pracownika można zabezpieczyć – porada prawna

Inwestycję w szkolenie pracowników można zabezpieczyć, dzięki czemu nie wiąże się ona z ryzykiem poniesienia dużych strat finansowych. O szczegółach tego rozwiązania opowiedział Adam Krupa – doradca prawny z platformy Legal & Strategic Support Team. Branża motoryzacyjna cechuje się wysoką innowacyjnością. Stałemu ulepszaniu podlegają nie tylko układy zainstalowane w pojazdach, ale również urządzenia i procedury […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!