Cyfrowa przyszłość motoryzacji według ZF

13 lipca 2022, 10:10

Firma ZF po raz kolejny zaprosiła dziennikarzy i swoich współpracowników z całego świata na wirtualne spotkanie związane z trwającą właśnie transformacją w obszarze mobilności. Tym razem poświęcone było ono nowej wizji rynku motoryzacyjnego oraz związanym z tym wyzwaniom dotyczącym ewolucji usług. Prezentację producenta części i oprogramowania przedstawił Philippe Colpron, dyrektor dywizji ZF Aftermarket.

Wielopoziomowa współpraca całej branży

Już od początku swojej prezentacji Colpron podkreślał, jak ważna jest dobra współpraca między partnerami w branży motoryzacyjnej – producentami, dystrybutorami, warsztatami i mechanikami. Przyglądając się samochodom na przestrzeni lat widoczne są bardzo duże zmiany, w pojazdach jest coraz więcej mocno skomplikowanych elementów inteligentnych, elektronicznych. Ten sprzęt i oprogramowanie stale będzie się w nadchodzącym czasie rozwijało i poszerzało o nowe opcje i kolejne aspekty.

Zmiany dotyczyć będą także oczekiwań klientów, a wszystko to wpłynie na wygląd rynku motoryzacyjnego, gdzie bardzo dużą rolę będzie odgrywał dostęp do danych i działania predykcyjne. Dostęp do niezbędnych informacji serwisowych musi się odbywać także zgodnie z prawem, zatem w nowej rzeczywistości należy sprawdzać kwestie cyberbezpieczeństwa. ZF uważa, że uwzględniając wymogi i rozwój technologii, można usprawnić wszystkie poszczególne elementy, aby klientom końcowym zapewnić większe bezpieczeństwo i więcej usług. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia łańcucha dostaw, który w związku z napiętą sytuacją geopolityczną i epidemiologiczną ostatnio szwankował, oraz realizacją ograniczeń w emisji szkodliwych substancji.

Mechanik – bardzo ważny element ekosystemu

Zmiany w produkcji pojazdów oczywiście wpływać będą bezpośrednio na warsztaty samochodowe – specyfikę ich pracy, rodzaj świadczonych usług, poziom zaawansowania. Coraz bardziej zaawansowane technologicznie pojazdy to również konieczność zatrudniania coraz bardziej wykwalifikowanych mechaników, których kompetencje należy zacząć podnosić już w tej chwili.

Branża motoryzacyjna musi szybko zrozumieć znaczenie rozwoju elektryfikacji pojazdów, a co za tym idzie wykorzystania w nich wysokiego napięcia. Konieczne są zmiany w zakresie trybu pracy mechaników ze względu na specyficzne wymagania trybu pracy i środki ostrożności, które należy podjąć, aby zagwarantować mechanikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Również w tym zakresie niezbędne są odpowiednie szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników warsztatów.

W prowadzeniu warsztatów większe znaczenie będzie miała cyfryzacja powtarzających się procesów, aby je przyspieszyć i uskutecznić. Coraz większą rolę będzie ogdgrywać także przewidywanie ewentualnych usterek i zapobieganie im zanim pojazd zostanie unieruchomiony. Dlatego tak ważny będzie dostęp do danych zgromadzonych w chmurze – zarówno tych dotyczących samochodu, jak również tych serwisowych. Tu ważna będzie funkcja Automotive Over-the-Air (Automotive OTA), dzięki której różne podmioty
z branży będą mogły się z nią łączyć. Zapewne znaczenia nabiorą usługi warsztatowe świadczone przez całą dobę i siedem dni w tygodniu.

Colpron zauważył, jak duże znaczenie w mobilności przyszłości mają pojazdy CASES – (Connected, Autonomous, Shared, Electrified, Sustainable — Połączony, Autonomiczny, Współdzielony, Elektryczny, Zrównoważony):

– W akronimie CASES terminy Connected (Połączony) i Shared (Współdzielony) są silnie związane ze zmianami w procesie podejmowania decyzji w całym łańcuchu wartości. Widoczna jest różnica
między decyzjami podejmowanymi w przeszłości dotyczącymiprowadzenia warsztatu, a tymi, które należy podjąć, by stworzyć warsztat przyszłości. To, co jest szczególnie dotkliwe na rynku posprzedażowym, to szybkość wprowadzania tych zmian. Nie będą one przebiegać w tym
samym tempie, co na rynku pierwszomontażowym, gdzie mogą nastąpić bardzo nagłe zmiany niektórych technologii, np. w elektryfikacji. Na rynku posprzedażowym będą one zachodzić stopniowo, ponieważ dotyczą całej branży motoryzacyjnej.

Cyfryzacja w transporcie

Philippe Colpron udzielił także odpowiedzi na pytanie, jak zdaniem jego i firmy ZF cyfryzacja wpłynie na cały łańcuch związany z usługami transportowymi. Według producenta nie chodzi tylko o oprogramowanie, ale o zwiększenie liczby inteligentnych rozwiązań wykorzystywanych w rożnych narzędziach i systemach. W transporcie zdecydowanie większe znaczenie ma zarządzanie transportem i logistyką, konieczność dopasowania się do kontrahentów, telematyka, a także przyjęte regulacje prawne. Cyfryzacja pojazdów dostawczych nie postępuje tak szybko jak w przypadku pojazdów osobowych, ponieważ w znaczący sposób ogranicza ją infrastruktura ładowania, a w zasadzie jej brak na odpowiednim poziomie. W tej kwestii sporo zależy od działań rządów różnych krajów.

Wycofanie z produkcji pojazdów spalinowych dużym wyzwaniem.

Podjęta niedawno decyzja o zakończeniu produkcji pojazdów z silnikiem spalinowym będzie bardzo dużym wyzwaniem dla całej branży. Według ZF szansa na odnalezienie się w nowej rzeczywistości jest możliwa przy ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych. Ważne będzie dostosowanie poszczególnych produktów, części i elementów. Olbrzymie znaczenie będzie odgrywała wymiana informacji, zdobywanie i przekazywanie wiedzy.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!