Recykling akumulatorów w firmie Jenox

, 21 czerwca 2013, 11:54

Ze względu na swoje właściwości akumulatory ołowiowe zostały zakwalifikowane, jako odpady niebezpieczne, czyli takie które mogą negatywnie wpływać na środowisko oraz zdrowie ludzi. Producenci kwasowo-ołowiowych baterii samochodowych zajmują się odbiorem od sprzedawców zużytych akumulatorów i przekazaniem ich do recyklingu.

Drugie życie akumulatora

Akumulator kwasowo-ołowiowy składa się w 60 proc. z ołowiu (w różnych postaciach i związkach), elektrolitu (roztwór kwasu siarkowego) i tworzywa sztucznego (polipropylen i polietylen),zawierając tym samym związki o właściwościach toksycznych i żrących. W codziennym użytkowaniu nie są one jednak niebezpieczne, gdyż akumulatory spełniają wyśrubowane normy bezpieczeństwa. Problem natomiast powstaje, gdy samochodowa bateria staje się odpadem, gdyż znajdujące się w niej szkodliwe substancje w niekontrolowany sposób mogą się dostać do środowiska naturalnego zanieczyszczając je. Z tego powodu konieczne było stworzenie odpowiednich norm prawnych regulujących właściwe zagospodarowanie tego typu odpadów. Istotne to było zarówno ze względów na ograniczenie zużycia surowców naturalnych jak i zmniejszenie ilości odpadów.

24 kwietnia 2009 wprowadzono w życie ustawę o bateriach i akumulatorach, regulującą postępowanie z tego typu odpadami. Zgodnie z jej wytycznymi każdy użytkownik akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii i akumulatorów m.in. sprzedawcy detalicznemu tych produktów. W praktyce oznacza to, że kupując nowy akumulator zobowiązani jesteśmy do pozostawienia starego. W przypadku, kiedy tego nie zrobimy, sprzedawca jest zobowiązany pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł. oraz potwierdzić jej pobranie na specjalnym formularzu. Oczywiście kwota ta zostanie zwrócona w momencie oddania starej baterii samochodowej, pod warunkiem, że zwrócimy ją w ciągu 30 dni.

Ryszard Wasyłyk, Dyrektor Rynku Krajowego w Jenox Akumulatory sp. z o.o. mówi o systemie odbioru zużytych baterii w jego firmie:
– "Aby usprawnić zagospodarowanie szkodliwych odpadów jakimi są zużyte akumulatory wykorzystaliśmy sieć naszych centrów serwisowych i dystrybucyjnych tworząc kilkaset punktów, które zajmują się przyjmowaniem wyeksploatowanych baterii samochodowych. Nasze przedsiębiorstwo prócz wspomnianych wcześniej rozwiązań prowadzi również działania edukacyjne o charakterze proekologicznym wśród swoich kontrahentów i klientów. Ponadto udoskonalając i unowocześniając proces technologiczny produkcji akumulatorów marki Jenox, mamy na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego oraz dobro środowiska naturalnego.".

Firma Jenox Akumulatory realizuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Dowiedz się więcej

Jenox wprowadzi udoskonalone akumulatory
Jenox wprowadzi udoskonalone akumulatory

Dzięki nowoczesnemu procesowi elektroformacji nowe akumulatory firmy Jenox mają charakteryzować się długą żywotnością i niezawodnością. Nowa technologia Jenox Proces elektroformacji, to najprościej rzecz ujmując pierwsze ładowanie akumulatora. Porównać to można do dawnego ładowania telefonu komórkowego, którego nową baterie należało sformatować przy pierwszym użyciu. W przypadku akumulatora samochodowego zachodzą jeszcze dodatkowe procesy elektrochemiczne, a akumulator otrzymuje […]

Nagroda Złoty Hit 2012 dla firmy Jenox
Nagroda Złoty Hit 2012 dla firmy Jenox

Firma Jenox, chodzieski producent akumulatorów, została uhonorowana statuetką „Złoty Hit 2012” w konkursie Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu. Wyróżnienie dla Jenox Gala finałowa XVIII konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu Wielkopolskiego odbyła się na początku lutego 2013 r. w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ideą przedsięwzięcia jest promocja najlepszych produktów, usług i dokonań firm, samorządów lokalnych oraz przedsięwzięć […]

Jenox wprowadził nowe akumulatory
Jenox wprowadził nowe akumulatory

Firma Jenox Akumulatory wprowadziła do swojej oferty nowe akumulatory serii Classic. Produkty łączą technologię hybrydową, opartą na innych stopach kratek płyt akumulatorowych, z najnowszą techniką ładowania. Technologia hybrydowa – „Kratka płyty dodatniej wykonana jest w oparciu o stop selenowo-niskoantymonowy, a negatywna z zastosowaniem stopu wapniowego. Obniżenie poziomu antymonu w płycie dodatniej i wyeliminowanie go w […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!