Znamy wyniki finansowe producenta opon

25 kwietnia 2024, 11:17

Dębica S.A. – firma zajmująca się produkcją opon do samochodów osobowych i ciężarowych w Polsce opublikowała raport finansowy za ubiegły rok. Jakie wyniki osiągnęła spółka, i które elementy miały na to kluczowy wpływ?

W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży wyniosły 2 992,4 mln zł, co oznacza spadek o 8,7% r/r. EBIT rok temu osiągnął poziom 322,2 mln zł (+309,9% r/r), a zysk netto wyniósł 284,4 mln zł (+291,7% r/r).

W samym IV kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 647,8 mln zł i były niższe
o 23,9% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Spółka w ostatnim kwartale 2023 r. zanotowała EBIT w wysokości 93,0 mln zł (+115,3% r/r), a wynik netto był na poziomie 83,7 mln zł (+109,2% r/r).

Istotne elementy, które miały wpływ na wyniki finansowe

Do czynników pozytywnych należał wzrost cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w I półroczu 2023 roku, jak również znaczący spadek poniesionych kosztów surowców i energii począwszy od II kwartału 2023, w stosunku do kosztów zakładanych w kalkulacjach cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w tym okresie. Jednocześnie negatywny wpływ na wyniki miał pożar, do którego doszło w III kwartale minionego roku i który przełożył się na częściowe ograniczenie mocy produkcyjnych w spółce i tym samym mniejszą sprzedaż do podmiotu powiązanego. Spółka poniosła także dodatkowy koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, koszty usuwania skutków pożaru jak również koszty zlikwidowanych środków trwałych. Warto podkreślić, że pożar i jego skutki są objęte ochroną ubezpieczeniową.

– W 2023 rok wypracowaliśmy satysfakcjonujące wyniki, a nasza sytuacja finansowa pozostaje bardzo stabilna, pomimo tego, że w drugim półroczu odczuwaliśmy negatywne skutki sierpniowego pożaru, który miał miejsce na terenie naszej fabryki, w zakładzie opon osobowych. Sprawnie usunęliśmy jego skutki i wznowiliśmy produkcję, od końca września 2023 r. zakład pracuje w wymiarze 70% mocy sprzed pożaru. Przewidywany termin powrotu do pierwotnych mocy produkcyjnych sprzed pożaru to nie wcześniej niż IV kwartał 2024 roku ze względu na czas potrzebny na zakup i dostarczenie nowych maszyn produkcyjnych. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że produkcja opon ciężarowych przebiega bez zakłóceń – mówi Ireneusz Maksymiuk, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Szczegółowa analiza wyników

Przy analizie wyników finansowych należy zaznaczyć, że nastąpiło zwiększenie kwoty zysku za ostatni kwartał 2023 r. (w porównaniu z pierwotnymi szacunkami) wynikające ze zwiększenia kategorii „pozostałych przychodów operacyjnych” ze względu na zmianę sposobu prezentacji rozliczeń ubezpieczeniowych związanych z pożarem.

w mln PLN IV kw. 2023 IV kw. 2022 Zmiana 2023 2022 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 647,8 851,2 -23,9% 2 992,4 3 278,0 -8,7%
Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) 93,0 43,2 115,3% 322,2 78,6 309,9%
Wynik netto 83,7 40,0 109,2% 284,4 72,6 291,7%

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w 2023 r. wygenerowała przychody w kwocie 2 722,5 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 6,8% r/r. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych zmniejszyła się o 24,3% do 269,9 mln zł.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!