Grupa Michelin z zyskiem w 2013 roku

19 lutego 2014, 12:55

Michelin planuje w ciągu 2014 r. zwiększyć wolumen sprzedaży o 3 proc., analogicznie do oczekiwanego wzrostu światowego rynku opon. Wzrost ten będzie możliwy m.in. dzięki wprowadzeniu na rynek opon Michelin Premier All Season i Michelin X Multi, koncentracji na segmencie premium, tradycyjnie dobrej sytuacji w segmencie opon specjalistycznych, rozpoznawalności marki Michelin i nowym zakładom produkcyjnym.

Celem Michelin na 2014 r. jest uzyskanie wskaźnika ROCE na poziomie ponad 11% i osiągnięcie ponad 500 mln euro dodatnich przepływów pieniężnych, utrzymując jednocześnie wydatki inwestycyjne na poziomie 2 mld euro.

(w milionach euro) 2013 2012
Sprzedaż netto 20 247 21 474
Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych 2 234 2 423
Marża operacyjna 11,0% 11,3%
Opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz ich dystrybucja 10,2% 9,3%
Opony ciężarowe i ich dystrybucja 7,8% 6,6%
Działalność specjalistyczna 20,6% 26,0%
Zysk operacyjny po uwzględnieniu pozycji jednorazowych 1 974 2 469
Zysk netto 1 127 1 571
Nakłady inwestycyjne 1 980 1 996
Zadłużenie netto 142 1 053
Zadłużenie netto/Kapitał własny 2% 12%
Wolne środki pieniężne1 1 154 1 075
ROCE 11,9% 12,8%
Wynagrodzenia pracowników2 111 200 113 400

1 Wolne środki pieniężne wypracowane w działalności operacyjnej minus wydatki inwestycyjne
2 Na koniec roku

Przegląd rynków

Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych

2013 % zmiana rok do roku Europa, Rosja, Turcja Ameryka Północna Azja (bez Indii) Ameryka Południowa Afryka, Bliski Wschód, Indie £¹cznie
Pierwsze wyposażenie Rynek wymiany + 1% – 0% + 5% + 5% + 5% + 6% + 5% + 10% – 6% + 4% + 3% + 3%

 

4 kw. 2013 % zmiana rok do roku Europa, Rosja, Turcja Ameryka Północna Azja (bez Indii) Ameryka Południowa Afryka, Bliski Wschód, Indie £¹cznie
Pierwsze wyposażenie Rynek wymiany + 6% + 1% + 6% + 4% + 10% + 5% – 8% + 8% – 7% – 1% + 6% + 3%

Pierwsze wyposażenie:

W Europie wolumen sprzedaży opon w 2013 r. wzrósł o 1 proc., przy czym znacząco lepsza była druga połowa roku. Z kolei popyt na rynkach Europy Wschodniej spadł o 4 proc. Wolumen sprzedaży na rynku Ameryki Północnej wzrósł o 5 proc., powracając do poziomu z przed recesji. Powodem wzrostów była wymiana starszych pojazdów na nowe modele. W Azji wolumen sprzedaży wzrósł o 5 proc. mimo dużego zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi krajami. W Chinach odnotowano wzrost aż o 15%, ustanawiając nowy rekord w IV kw. (+21 proc.). W ostatnich pięciu latach wolumen sprzedaży na rynku chińskim potroił się. Wolumen sprzedaży w Ameryce Południowej wzrósł o 5 proc., co było efektem zwiększającej się produkcji samochodów w regionie.

Rynek wymiany:

W Europie wolumen sprzedaży na rynku wymiany w 2013 r. nie zmienił się w stosunku do 2012 roku. W Europie Zachodniej nieznacznie lepszą sprzedaż obserwowaliśmy w drugiej połowie roku. W segmencie opon zimowych zanotowano spadek sprzedaży, podczas gdy sprzedaż opon letnich wzrosła. Wzrost popytu o 7 proc. odnotowano w segmencie opon o wysokich osiągach (o średnicy powyżej 17 cali). W krajach Europy Wschodniej popyt również pozostawał stabilny. Popyt w Ameryce Północnej  zwiększył się o 5 proc. na skutek wzrostu importu z Chin, który był spowodowany zniesieniem taryf celnych. Na wzrost popytu wpłynęła też sprzedaż opon zimowych w Kanadzie. W Azji wolumen sprzedaży wzrósł o 6 proc., na co największy wpływ miał wzrost w Chinach (+8 proc.) i w Japonii (+3 proc.). W Ameryce Południowej popyt rósł na wszystkich rynkach – łącznie w całym regionie wolumen sprzedaży wzrósł o 10 proc. Największy wzrost zanotowano w Brazylii (+14 proc.).

Wolumen sprzedaży: opony do samochodów ciężarowych

2013 % zmiana rok do roku Europa, Rosja, Turcja Ameryka Północna Azja (bez Indii) Ameryka Południowa Afryka, Bliski Wschód, Indie £¹cznie
Pierwsze wyposażenie* Rynek wymiany* + 4% + 8% – 7% – 2% + 12% + 5% + 40% + 10% – 13% + 8% + 6% + 5%

*Tylko rynek opon radialnych

Pierwsze wyposażenie

Popyt w Europie zwiększył się pod koniec roku, co było spowodowane zwiększonymi zakupami pojazdów przed planowanym wprowadzeniem 1 stycznia 2014 r. nowych norm emisji spalin Euro VI. Na rynkach Ameryki Północnej popyt był stabilny przez większą część roku. W IV kwartale widoczne było ożywienie sprzedaży, co jest dobrym prognostykiem na początek 2014 roku. Wolumen sprzedaży w Azji wzrósł o 12 proc. W Chinach popyt wzrósł o 14 proc., głównie dzięki popytowi w segmencie największych ciężarówek i autobusów. W Azji Południowo-Wschodniej w pierwszej połowie roku zanotowano wzrost o 28 proc., jednak cały rok zakończył się spadkiem popytu o 4 proc. Wolumen sprzedaży w Japonii wzrósł o 5 proc. w całym 2013 r. i aż o 27 proc. w ostatnim kwartale, co było spowodowane przez zakupy pojazdów przed wzrostem stawki VAT. Wolumen sprzedaży na rynkach Ameryki Południowej wzrósł o 40 proc., co było spowodowane dużym popytem na samochody ciężarowe wykorzystywane w rolnictwie oraz efektem niskiej bazy.

Rynek wymiany

Popyt w Europie wzrósł o 8 proc., jednak nadal pozostaje słaby. W Europie Zachodniej (+7 proc.) wolumen sprzedaży odzwierciedla wyprzedaż opon do odbiorców flotowych i zmniejszenie stanów magazynowych przez dilerów. W Europie Wschodniej popyt wzrósł w 2013 r. o 13 proc., jednak w ostatnim kwartale widać było spowolnienie wzrostu przez spadek wolumenów sprzedaży w Rosji. Zmniejszenie stanów magazynowych i lepsze zarządzanie flotami spowodowały spadek popytu na rynkach Ameryki Północnej o 2 proc. Wolumen sprzedaży w Azji wzrósł w ubiegłym roku o 5 proc. W Chinach odnotowano wzrost o 5 proc., w Japonii o 7 proc., a w krajach Azji Południowo-Wschodniej o 4 proc. W Ameryce Południowej wolumen sprzedaży wzrósł o 10 proc. Największy wzrost popytu odnotowano w IV kwartale (+ 17 proc.).

Opony specjalistyczne

Opony przemysłowe – Popyt na duże opony przemysłowe rósł przez większą część roku, jednak w IV kw. na skutek zmniejszenia stanów magazynowych zanotował spadek. Wolumen sprzedaży na rynku pierwszego wyposażenia spadł w Europie i Ameryce Północnej. 

Opony rolnicze – Popyt na rynku pierwszego wyposażenia w krajach rozwiniętych osłabł. Z kolei wolumen sprzedaży na rynku wymiany wzrasta w Europie, ale pozostaje słaby w Ameryce Północnej.

Opony do jednośladów – W Europie wolumeny sprzedaży pozostały stabilne, z kolei w Ameryce Północnej, z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, wolumeny obniżyły się. Na rynkach rozwiniętych widoczny był wzrost sprzedaży.

Opony lotnicze – popyt na rynku samolotów komercyjnych był stabilny. Z kolei segment samolotów wojskowych pozostaje pod presją ograniczonych budżetów obronnych.

Sprzedaż netto i wyniki operacyjne w 2013 r.

Skonsolidowana sprzedaż netto osiągnęła poziom 20 247 mln euro, wobec 21 474 mln euro w 2012 roku. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych wyniósł 2 234 mln euro, czyli 11% sprzedaży netto. Zysk netto za rok 2013 wyniósł 1 127 mln euro.

Pomimo utrzymania wysokich wydatków inwestycyjnych w 2013 r. Grupa Michelin osiągnęła wolne przepływy pieniężne na poziomie 1 154 mln euro. 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wyniósł 2 proc,  natomiast zadłużenie netto wyniosło 142 mln euro. Rok wcześniej wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynosił 12 proc., a zadłużenie netto 1 053 mln euro.

Informacje o segmentach

4 kw. 2013 % zmiana rok do roku Europa, Rosja, Turcja Ameryka Północna Azja (bez Indii) Ameryka Południowa Afryka, Bliski Wschód, Indie £¹cznie
Pierwsze wyposażenie* Rynek wymiany* + 17% + 6% – 2% – 2% + 17% + 7% + 36% + 17% – 18% + 9% + 11% + 6%

Opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz dystrybucja

Łączna sprzedaż netto w segmencie opon do samochodów osobowych i dostawczych wraz z dystrybucją sięgnęła 10 693 mln euro wobec 11 098 mln euro w 2012 roku. Zysk operacyjny w segmencie wzrósł do 1 086 mln euro wobec 1 033 mln euro rok wcześniej.

Opony ciężarowe i dystrybucja

Łączna sprzedaż netto w segmencie opon ciężarowych wraz z dystrybucją sięgnęła  6 425 mln euro, co oznacza niewielki spadek wobec 2012 roku. Z kolei zysk operacyjny w segmencie wzrósł do 503 mln euro wobec 444 mln euro.

Dowiedz się więcej

Opona Nokian z wysuwanymi kolcami
Opona Nokian z wysuwanymi kolcami

Nokian stworzył prototypową oponę Hakkapeliitta Concept, która kryje w sobie kolce, które w razie potrzeby są wysuwane lub chowane przez kierowcę. Nowa opona mogłaby być rozwiązaniem wielu problemów kierowców w krajach w których kolcowane opony nie mają homologacji w związku z czym nie są dopuszczone do ruchu. – „Opony, które mamy obecnie zamontowane w samochodach […]

Producenci opon oczekują wzrostów w 2014 roku
Producenci opon oczekują wzrostów w 2014 roku

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy opublikowało wyniki sprzedaży firm członkowskich za 2013 rok. Po trudnym roku 2012, kiedy odnotowano dwucyfrowy spadek sprzedaży we wszystkich segmentach, w 2013 pojawiły się oznaki ożywienia. W Polsce segment opon osobowych/dostawczych spadek spadł o 5,65 proc. w porównaniu z rokiem 2012 (dla opon letnich i sportowych spadek o 11,6 […]

Czy etykietowanie opon wpłynęło na zachowania klientów?
Czy etykietowanie opon wpłynęło na zachowania klientów?

Serwis internetowy rezulteo zlecił instytutowi Ipsos badania dotyczące europejskich etykiet na opony, które od 1 listopada 2012 roku muszą być umieszczone na sprzedawanych oponach na terytorium państw UE. Badanie sondażowe zostało przeprowadzone już po raz drugi, co pozwala porównać ewolucję znajomości i zachowań konsumentów w stosunku do etykiet na opony. Co nabywcy opon wiedzą o […]

Premier A/S – nowe opony Michelin
Premier A/S – nowe opony Michelin

Na odbywającym się w Detroit targach North American International Auto Show, firma Michelin zaprezentowała swoją najnowszą oponę. Premier A/S wykorzystuje technologię EverGrip, która pozwala zachować maksymalną przyczepność nawet częściowo zużytych opon. Michelin Premier A/S Nowe opony Michelin Premier A/S zawierają ukryte rowki odsłaniające się w miarę zużywania się ogumienia, które zapewniają bezpieczeństwo poprzez skuteczne odprowadzanie […]

Nowy szef Goodyear Dunlop na Europę Centralną
Nowy szef Goodyear Dunlop na Europę Centralną

Jacek Pryczek obejmie stanowisko Dyrektora Zarządzającego nowej organizacji Goodyear Dunlop Europa Centralna. Zastąpi na tym stanowisku Thierry’ego Villarda, powołanego na stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Australii i Nowej Zelandii. Do zadań J. Pryczka będzie należeć kierowanie nowopowstałą organizacją Goodyear Dunlop Europa Centralna, w skład której wchodzą kraje CSEE oraz Polska i Ukraina. Jacek Pryczek kieruje działalnością […]

Opona Michelin odpowiedzią na zmiany klimatu
Opona Michelin odpowiedzią na zmiany klimatu

Nowa opona Michelin Alpin 5 powstała w odpowiedzi na zmiany klimatyczne w Europie, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko podczas jazdy na ośnieżonych nawierzchniach, lecz także na drogach mokrych, suchych lub oblodzonych. Ze statystyk wypadków drogowych wynika, że między październikiem a kwietniem tylko 4 procent wypadków odnotowuje się podczas jazdy po śniegu, zaś najwięcej, bo aż […]

Grupa Michelin publikuje wyniki za I kwartał 2014 r.
Grupa Michelin publikuje wyniki za I kwartał 2014 r.

W pierwszym kwartale 2014 r. Grupa Michelin odnotowała sprzedaż na poziomie 4,8 miliardów euro. Pozytywne wyniki to zasługa poprawiającej się sytuacji na rynku sprzedaży opon. W pierwszym kwartale 2014 r. Grupa odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Poprawa wyników jest efektem dobrej sprzedaży opon marki Michelin, wzrostu produkcji […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!