Grupa Michelin publikuje wyniki za I kwartał 2014 r.

7 maja 2014, 13:39

W pierwszym kwartale 2014 r. Grupa Michelin odnotowała sprzedaż na poziomie 4,8 miliardów euro. Pozytywne wyniki to zasługa poprawiającej się sytuacji na rynku sprzedaży opon.

W pierwszym kwartale 2014 r. Grupa odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Poprawa wyników jest efektem dobrej sprzedaży opon marki Michelin, wzrostu produkcji samochodów osobowych i związanej z tym sprzedaży opon na pierwsze wyposażenie oraz wzrostów w segmentach ciężarowym, rolniczym, jednośladów i lotniczym.

Mimo wzrostu wolumenu sprzedaży na  wynik finansowy Grupy negatywny wpływ miały kursy walutowe, zwłaszcza umocnienie euro w stosunku do innych walut.

Sprzedaż netto
(w mln euro)
I kwartał 2014
 
I kwartał 2013 Zmiana
Opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz ich dystrybucja 2 520
 
2582 -0,024
Opony do samochodów ciężarowych i ich dystrybucja 1462 1477 -0,01
Segmenty specjalistyczne* 775 818 -0,052
Grupa łącznie 4758 4877 -0,024

*Opony przemysłowe, rolnicze, lotnicze i do jednośladów; mapy i przewodniki oraz pozostałe

Perspektywa na 2014 rok

Zgodnie z oczekiwaniami w pierwszym kwartale 2014 r. popyt na opony szybko rósł na wszystkich rynkach z wyjątkiem Europy Wschodniej. Michelin podtrzymuje prognozę planowanego wzrostu sprzedaży w całym 2014 r. o 3%.

Grupa Michelin zamierza poprawić uzyskiwaną marżę, zachowując równowagę pomiędzy polityką cenową a kosztami surowców. Konkurencyjność Grupy jest utrzymywana zgodnie z założeniami.

Michelin podtrzymuje swoje cele na 2014 r. – wzrost zysku operacyjnego, uzyskanie wskaźnika ROCE na poziomie ponad 11% i osiągnięcie ponad 500 mln euro dodatnich przepływów pieniężnych, utrzymując jednocześnie wydatki inwestycyjne na poziomie 2 mld euro.

Przegląd rynków:

Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych

1 kw. 2014
% zmiana rok do roku
Europa,
Rosja,
Turcja
Ameryka Północna Azja
(bez Indii)
Ameryka Południowa Afryka,
Bliski Wschód, Indie
Łącznie
Pierwsze wyposażenie
 
Rynek wymiany
 
 
+ 6%
 
+ 4%
 
 
+ 5%
 
+ 7%
 
+ 8%
 
+ 11%
 
– 8%
 
+ 6%
 
– 9%
 
+ 4%
 
+ 5%
 
+ 7%

Pierwsze wyposażenie

 • Za sprawą zwiększonej produkcji samochodów wolumen sprzedaży opon w Europie wzrósł o 6%. We wschodniej części kontynentu – z powodu spowolnienia gospodarczego w Rosji i niestabilnej sytuacji na Ukrainie – wolumen sprzedaży obniżył się o 6%.
 • Wymiana pojazdów na nowe przez klientów Ameryki Północnej znalazła odzwierciedlenie we wzroście sprzedaży opon o 5%.
 • W Azji popyt wzrósł o 8%, jednak widoczne były znaczne różnice w poszczególnych krajach. W Chinach sprzedaż nadal rosła (+12%), z kolei w krajach Azji Południowo-Wschodniej odnotowano spadek (-9%).
 • W Ameryce Południowej, głównie za sprawą mniejszego eksportu samochodów z Brazylii, wolumen sprzedaży opon obniżył się o 8%.
   


Rynek wymiany

 • W Europie Zachodniej popyt wzrósł o 7% w porównaniu do historycznego minimum zanotowanego na przełomie roku. Z kolei w Europie Wschodniej popyt na rynku wymiany spadł o 8% z powodu spowolnienia gospodarczego i sytuacji politycznej w Rosji i na Ukrainie. Łącznie w całej Europie popyt wzrósł o 4%.
 • W Ameryce Północnej wolumen sprzedaży wzrósł o 7%, co było efektem utrzymującego się w szczególności w Kanadzie popytu oraz zwiększonego importu.
 • W Azji sprzedaż opon podniosła się o 11%. Znaczące wzrosty zanotowano zarówno w Chinach (+11%), jak i w Japonii (+21%), gdzie popyt był wspierany przez ciężką zimę i zbliżającą się podwyżkę VAT.
 • Popyt w krajach Ameryki Południowej wzrósł o 6% głównie za sprawą dobrej sprzedaży w Brazylii, Kolumbii i Argentynie.
   

Wolumen sprzedaży: opony do samochodów ciężarowych

1 kw. 2014
% zmiana rok do roku
Europa,
Rosja,
Turcja
Ameryka Północna Azja
(bez Indii)
Ameryka Południowa Afryka,
Bliski Wschód, Indie
Łącznie
Pierwsze wyposażenie*
 
Rynek wymiany*
 
 
– 3%
 
+ 9%
 
 
+ 6%
 
+ 8%
 
+ 11%
 
+ 4%
 
+ 10%
 
+ 4%
 
– 8%
 
+ 3%
 
+ 5%
 
+ 5%

*Tylko rynek opon radialnych

Pierwsze wyposażenie

 • W Europie Zachodniej popyt wzrósł o 8%, co było spowodowane rejestracjami samochodów kupionych przed wprowadzeniem norm emisji spalin Euro VI. Z kolei w Europie Wschodniej wolumen sprzedaży obniżył się o 40%.
 • W Ameryce Północnej wolumen sprzedaży wzrósł o 6% m.in. za sprawą lepszej sprzedaży w segmencie dużych ciężarówek.
 • Wolumen sprzedaży w Azji poprawił się o 11%. W Chinach zanotowano wzrost o 13%, z kolei w krajach Azji Południowo-Wschodniej, za sprawą niestabilnej sytuacji w Tajlandii, popyt obniżył się o 12%.
 • W Ameryce Południowej popyt na opony kontynuował wzrostowy trend (+10%).
   

Rynek wymiany

 • W Europie zmiana poziomu sprzedaży o +9%. W krajach Europy Zachodniej wzrost popytu wyniósł 16%, co było efektem niskiej bazy w porównywalnym okresie i wyprzedaży zapasów przez dystrybutorów. W krajach Europy Wschodniej sytuacja ekonomiczna i polityczna spowodowała spadek wolumenów sprzedaży.
 • W Ameryce Północnej wolumen sprzedaży opon wzrósł o 8%, co było efektem dobrej sytuacji ekonomicznej i zwiększonego importu.
 • W Azji wolumen sprzedaży na rynku wymiany odnotował poprawę o 4%. W Chinach wyniosła ona 1%, co było spowodowane spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Z kolei w krajach Azji Południowo-Wschodniej rynek pozostaje pod wpływem wymiany opon diagonalnych na radialne. W Japonii wzrost sprzedaży o 47% spowodowany był zakupami przed planowaną podwyżką VAT.
 • W krajach Ameryki Południowej wolumen sprzedaży wzrósł o 4%.
   

Opony specjalistyczne

 • Opony przemysłowe – Sektor górniczy znajduje się w fazie wzrostowej, ale popyt na opony pozostaje w trendzie spadkowym zapoczątkowanym w IV kwartale 2013 r. Popyt na rynku pierwszego wyposażenia w krajach rozwiniętych odbudowuje się, natomiast na rynku wymiany poprawia się w krajach rozwiniętych i słabnie w krajach rozwijających się.
 • Opony rolnicze – Na rynku pierwszego wyposażenia w krajach rozwiniętych popyt osłabł. Sprzedaż na rynku wymiany pozostaje w fazie wzrostowej w Europie, ale spada w Ameryce Północnej.
 • Opony do jednośladów – W Europie popyt wzrósł, z kolei w Ameryce Północnej sprzedaż spadła z powodu gorszych warunków pogodowych.
 • Opony lotnicze – Sprzedaż opon lotniczych do samolotów cywilnych wzrosła, z kolei na rynku opon dla maszyn wojskowych zanotowano spadek.
   

Dowiedz się więcej

Nowa opona motocyklowa Michelin
Nowa opona motocyklowa Michelin

Michelin wprowadza na rynek Pilot Road 4. Nowe opony motocyklowe charakteryzują się wysokimi osiągami w różnych warunkach. Na mokrej nawierzchni uzyskują wyniki o 17 proc lepsze w porównaniu z bezpośrednią konkurencją (testy DEKRA). Średnio daje to drogę hamowania krótszą o 14 metrów. Jednocześnie nowe opony Michelin są o 20 proc. bardziej trwałe niż opony wcześniejszej […]

Grupa Michelin z zyskiem w 2013 roku
Grupa Michelin z zyskiem w 2013 roku

Michelin planuje w ciągu 2014 r. zwiększyć wolumen sprzedaży o 3 proc., analogicznie do oczekiwanego wzrostu światowego rynku opon. Wzrost ten będzie możliwy m.in. dzięki wprowadzeniu na rynek opon Michelin Premier All Season i Michelin X Multi, koncentracji na segmencie premium, tradycyjnie dobrej sytuacji w segmencie opon specjalistycznych, rozpoznawalności marki Michelin i nowym zakładom produkcyjnym. […]

Volvo wybiera opony Michelin
Volvo wybiera opony Michelin

Od czerwca 2014 r. wszystkie nowe egzemplarze modeli Volvo S60 oraz Volvo V60 Polestar będą w standardzie wyposażone w letnie opony sportowe Michelin Pilot Super Sport, w których wykorzystano wiedzę i doświadczenie Michelin zdobyte podczas wyścigu 24H Le Mans. Przedstawiciele Volvo podkreślili wysokie osiągi opon Michelin, niezbędne w przypadku samochodów o takich parametrach. Polestar to […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!