Relacja z XI konferencji szkoleniowej “Stacje Kontroli Pojazdów – 2015”

17 czerwca 2015, 9:50

XI konferencja szkoleniowa Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów – „Stacje Kontroli Pojazdów – 2015” odbyła się pod hasłem “Unifikacja badań w UE – czy będziemy gotowi?”. Większość wystąpień i referatów dotyczyła zmian w prawie, do których Polskę jako kraj członkowski UE zobowiązuje Dyrektywa 2014/45/UE.

Próbując odpowiedzieć na pytanie czy Polska będzie gotowa do unifikacji badań w UE, w wystąpieniach i dyskusjach niejednokrotnie podkreślano konieczność jak najszybszego rozpoczęcia wprowadzania modyfikacji prawnych związanych z implementacją dyrektywy unijnej 2014/45/UE. W swoim wystąpieniu Prezes PISKP Leszek Turek wyraził obawę całego środowiska, czy Polska będzie w stanie wdrożyć dyrektywę we właściwy i merytoryczny sposób do 20 maja 2017 roku. Podkreślił, że nie możemy ze zmianami w prawie czekać do ostatniej chwili, gdyż jak pokazuje doświadczenie, praca na szybko i nieprzemyślane zmiany przynoszą długotrwałe, negatywne konsekwencje.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Łukasz Twardowski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju powiedział, że jest zwolennikiem powołania zespołów roboczych, które skupiłyby się na przygotowaniu rozwiązań i projektów aktów prawnych niezbędnych do implementacji dyrektywy. Potwierdził, że ministerstwo ma gotowy projekt tabeli opłat i niezbędnych zmian do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych, którego autorem jest PISKP. Do dalszego procedowania niezbędna jest decyzja kierownictwa resortu.

Naczelnik Jerzy Król szczegółowo przedstawił planowane w najbliższym czasie zmiany w prawie dotyczące funkcjonowania stacji kontroli pojazdów.

Andrzej Kolasa Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego podsumował współpracę ze starostwami w zakresie sprawowania nadzoru nad stacjami i podał wyniki kontroli SKP z ostatnich pięciu lat. Przypomniał także o końcu okresu przejściowego, który upływa 31 grudnia 2015 roku. Do tego czasu, wg. danych TDT ponad tysiąc stacji będzie musiało wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego poświadczenia. Apelował, żeby nie czekać z tym na ostatnią chwilę. Przedstawił także informację na temat egzaminowania kandydatów na diagnostów.

Dyrektor Jarosław Łaganowski z Inspekcji Transportu Drogowego omówił cele i zadania ITD, a także zaprezentował wyspecjalizowane pojazdy przeznaczone do kontroli drogowej. Przedstawił wyniki kontroli autokarów, taksówek, jak również kontroli przewozu: towarów niebezpiecznych, odpadów, zwierząt, artykułów szybkopsujących. Omówił wyniki badania paliwa, kontroli trzeźwości kierowców i czasu ich pracy. Przedstawił także zasady działania mobilnej stacji kontroli pojazdów, którą dysponuje WITD we Wrocławiu.

Małgorzata Kaniewska Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów przybliżyła uczestnikom konferencji zadania organu zarządzającego rejestrem przedsiębiorców prowadzących SKP.

Inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji omówił najnowsze zmiany prawa, które obowiązują od 18 maja 2015 roku i wiążą się z surowszym karaniem nietrzeźwych kierowców, wyposażaniem pojazdów w blokady alkoholowe, czy też możliwością odbierania kierowcom przez policję praw jazdy na trzy miesiące, jeśli przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h od dopuszczalnej normy.

Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Dyrektor Roman Kusyk podał najnowsze informacje dotyczące wdrożenia projektu CEPiK 2.0., a Dyrektor Marcin Malicki z Centralnego Ośrodka Informatyki omówił wyniki testów wdrożeniowych CEPIK 2.0 i współpracę CEPIK 2.0 z SKP. Szczegółowo projekt pod kątem stacji kontroli pojazdów przedstawił Miłosz Galiński z COI. Omówił zasady funkcjonowania systemu, wymagania jakie  będą musiały spełnić SKP, a także związane z tym koszty. Podał także harmonogram prac związanych z wdrożeniem nowego systemu w życie.

Najczęściej spotykane problemy przy badaniach technicznych pojazdów z zamontowanymi urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu omówili inspektorzy TDT Zdzisław Zapiór i Wojciech Śledź, którzy odpowiadali również na pytania uczestników konferencji w punkcie konsultacyjnym TDT. Przedstawiciele TDT odpowiedzieli także na najczęstsze pytania dotyczące okresu przejściowego dla SKP w 2015 r oraz procedury uzyskiwania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych. Zwrócili uwagę na najczęściej występujące uchybienia, które skutkują wydaniem negatywnej decyzji przez Dyrektora TDT.

W swoim wystąpieniu "Unifikacja badań w UE – czy będziemy gotowi?" Prezes PISKP, Leszek Turek, zaznaczył, że polskie SKP należą do najnowocześniejszych w Europie, mimo że przedsiębiorcy wyposażają je, dysponując ograniczonymi środkami. Stwierdził również, że polskie prawo  w zakresie badań technicznych jest jednym z najnowocześniejszych w UE, jednakże wymaga ono korekt, które były sygnalizowane już w pracach grupy roboczej i pismach kierowanych przez Izbę do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Prezes Izby przypomniał o najważniejszych terminach, które obowiązują Polskę w procesie implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE. Omówił główne cele dyrektywy wskazując, że badanie techniczne pojazdu ma zapewnić właściwy stan techniczny podzespołów oraz spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska, a kontrole drogowe pojazdów mają stanowić uzupełnienie okresowych badań technicznych. Prezes Izby wskazał na nacisk, jaki dyrektywa kładzie na kampanie uświadamiające rolę badania technicznego kierowane do właścicieli pojazdów. Podkreślił, że zgodnie z dyrektywą odpowiedzialność za stan techniczny pojazdu spoczywa na użytkowniku pojazdu, który się nim porusza. Zaznaczył, że dyrektywa pozostawia swobodę w zakresie podmiotów wykonujących badania techniczne i dopuszcza przeprowadzanie badań przez podmioty prywatne, w tym podmioty wykonujące również naprawy pojazdów. W swoim wystąpieniu przedstawiciel PISKP przypomniał również o konieczności ustanowienia centralnego organu nadzorującego cały system badań technicznych w kraju. Prezes Izby podał i omówił najważniejsze z punktu widzenia środowiska związanego z badaniami technicznymi pojazdów, definicje wprowadzane przez dyrektywę, kładąc nacisk na pojęcia: badanie zdatności do ruchu drogowego, diagnosta i stacja kontroli pojazdów, których brakuje w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Dyrektywa podkreśla fakt, iż badanie techniczne nie jest usługą, a kontrolą stanu technicznego pojazdu, a diagnosta dopuszczając pojazd do ruchu, podejmuje decyzję o charakterze niemal administracyjnym i przyjmuje za nią pełną odpowiedzialność.

Dwukrotnie podczas konferencji poruszono kwestię obowiązkowego, cyklicznego doszkalania diagnostów. Przedstawiciele PISKP podkreślali konieczność dostosowania systemu szkolenia diagnostów do wymogów dyrektywy, jak również do postępu technicznego, jaki nastąpił w dziedzinie konstruowania  pojazdów, co musi się przełożyć na zmianę programu szkolenia kadr dla potrzeb stacji diagnostycznych.

Wykład o urządzeniach diagnostycznych firmy MAHA w diagnostyce i w badaniach naukowych wygłosił prof. Wincenty Lotko w imieniu Partnera Konferencji firmy MAHA Polska Sp. z o.o. Zainteresowaniem cieszyły się również wystąpienia przedstawiciela firmy UNIMETAL Sp. z o.o. – Partnera Konferencji – dotyczące innowacyjnych rozwiązań wykorzystanych w urządzeniach tego polskiego producenta urządzeń diagnostycznych.

Część merytoryczną zamknęła burzliwa sesja dyskusyjna z udziałem prelegentów i uczestników konferencji, w której również wybrzmiała obawa czy uda się wprowadzić konieczne zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania SKP w Polsce.

Źródło: Relacja PISKP

Dowiedz się więcej

Relacja z konferencji PISKP, czyli jaki problem mają diagności?
Relacja z konferencji PISKP, czyli jaki problem mają diagności?

W Ossie k. Rawy Mazowieckiej odbyła się jubileuszowa, dziesiąta konferencja Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Spotkanie było okazją do przedstawienia wszystkich najistotniejszych problemów branży. W tym roku, po raz pierwszy od wielu lat, pojawiła się szansa na ich rozwiązanie. Dziesięciolecie istnienia Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów było okazją do spojrzenia wstecz i podsumowania. Podsumowania tego, […]

,,Polskie SKP należą do najnowocześniejszych w Europie” – wywiad z Leszkiem Turkiem z PISKP
,,Polskie SKP należą do najnowocześniejszych w Europie” – wywiad z Leszkiem Turkiem z PISKP

Tegoroczna, XI już konferencja “Stacje Kontroli Pojazdów” odbędzie się pod hasłem: “Unifikacja badań w UE – czy będziemy gotowi?”. Unijne regulacje to jednak nie jedyny problem, który zostanie poruszony podczas obrad. Rozmawialiśmy z Leszkiem Turkiem, prezesem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.   Hasło tegorocznej konferencji brzmi: „Unifikacja badań w UE – czy będziemy gotowi?”.  Czy […]

Czy czeka nas rewolucja w obowiązkowych badaniach technicznych pojazdów?
Czy czeka nas rewolucja w obowiązkowych badaniach technicznych pojazdów?

Od kilku tygodni media bombardują nas spekulacjami na temat zmian w przepisach dotyczących obowiązkowych badań technicznych pojazdów. Ziarno niepokoju zasiane w sercach kierowców spowodowało prawdziwą lawinę krytyki. My postanowiliśmy spojrzeć na sytuację polskiej branży Stacji Kontroli Pojazdów z nieco innej strony. Stacje telewizyjne czy popularne portale internetowe reprezentują zazwyczaj punkt widzenia kierowców. Nie stronią przy […]

Dyrektywa “45” – relacja z XII konferencji Stacje Kontroli Pojazdów 2016
Dyrektywa “45” – relacja z XII konferencji Stacje Kontroli Pojazdów 2016

Blisko trzystu przedstawicieli środowiska związanego z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów wzięło udział w XII konferencji, organizowanej przez Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów. Uczestnicy jako jedni z pierwszych mogli poznać stan przygotowań do wdrożenia unijnej Dyrektywy “45”. Tegoroczna edycja odbyła się w Zakopanem, w dniach 18-20 maja. Zgodnie z intencją organizatora i hasłem przewodnim tegorocznej konferencji […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!