Znamy listę firm, które wystartowały po 250 milionów złotych

, 8 marca 2017, 12:03

Komisja programu sektorowego INNOMOTO dokonała pierwszej oceny wniosków o dofinansowanie złożonych przez firmy z branży motoryzacyjnej. Wiemy już zatem, jakie innowacje planują wdrożyć przedsiębiorstwa.

Badania i rozwój wspierane przez państwo

W pierwszej edycji konkursu budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie INNOMOTO wynosi 250 mln złotych. Firmy złożyły łącznie 87 wniosków o dofinansowanie. Komisja konkursu do kolejnego etapu oceny zakwalifikowała 84 wnioski.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było zgłoszenie projektu zawierającego plan inwestycji o charakterze innowacyjnym. Innowacje mogły dotyczyć technologii produkcji, pojazdów i przyczep oraz części i komponentów motoryzacyjnych. Sprawdziliśmy, jakie pomysły na rozwój mają działające na polskim rynku przedsiębiorstwa.

Wśród zgłoszonych pomysłów dominują przedsięwzięcia związane z szeroko pojętą elektryfikacją. Aż 13 firm ubiega się o dofinansowanie budowy pojazdu elektrycznego. Wśród zgłaszanych koncepcji znajdziemy pojazdy osobowe, dostawcze, a nawet elektryczny samochód wyścigowy. Uwagę opinii publicznej mogą przykuć zwłaszcza wnioski firm Syrena oraz Nysa. Oprócz budowy pojazdów, firmy planują także inne związane z elektryfikacją inwestycje, m.in. dotyczące stacji ładowania baterii lub technologii ich produkcji.

Inwestycje w naukę i motoryzację

Cieszy fakt, że swoje wnioski złożyło tak wiele firm działających na rynku motoryzacyjnym. Na liście potencjalnych innowacji związanych z częściami motoryzacyjnymi mamy m.in. oszczędny reflektor główny, urządzenie do produkcji elementów elektrozaworów czy filtr oleju ze wskaźnikiem zużycia. Wiele przedsiębiorstw zgłosiło projekty dotyczące usprawnień czy rozbudowy linii produkcyjnych.

– SDCM jako jedna z organizacji zaangażowanych w pracę na rzecz ustanowienia programu sektorowego INNOMOTO, cieszy się z tego, iż projekty na konkurs przygotowało wielu członków naszego Stowarzyszenia, ponieważ łatwo nie było. Faktycznie dwuletnia praca SDCM przy tworzeniu tego programu była dużym wysiłkiem poniesionym właśnie po to, aby branża, a w szczególności nasi członkowie, mogli z tego skorzystać – mówi Alfred Franke, Prezes SDCM, a jednocześnie jeden z członków Komitetu Sterującego tego programu. – Niestety projekt nie jest doskonały, między innymi dlatego, że przy jego tworzeniu ścierały się poglądy różnych współtworzących go organizacji. – dodaje Franke.

Niedoskonałości programu sektorowego INNOMOTO, zgłaszane przez przedsiębiorstwa dotyczyły przede wszystkim skomplikowanej procedury składania wniosków oraz czasu oczekiwania na zakończenie konkursu i wypłatę przyznanych środków.

– Z jednej strony wymogi programu stawiają wysoką poprzeczkę małym firmom, z drugiej strony z punktu widzenia dużych firm, cały proces decyzyjny trwa zbyt długo, co było wyraźnie podkreślane przez uczestników XI Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, zorganizowanego w grudniu 2016 r. przez SDCM. – mówi Alfred Franke – Najgorsze jednak jest to, iż pewne obszary związane z logistyką na etapie dystrybucji produktu zostały usunięte z zakresu obszarów badawczych objętych programem – dodaje.

Program INNOMOTO miał w szczególności promować małe i mikro przedsiębiorstwa. Na liście wniosków zakwalifikowanych do II etapu konkursu nie brakuje małych firm, jednak dominują te znacznie większe. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiada, że konkurs INNOMOTO będzie miał swoją kolejną edycję. Być może będzie to okazja, aby wyeliminować pierwotne niedostatki – w tym uprościć kłopotliwą dla małych firm procedurę składania wniosków.

Na kolejnym etapie trwającego konkursu członkowie komisji rozstrzygną, które firmy otrzymają dofinansowanie oraz w jakiej kwocie. Budżet I edycji programu wynosi 250 mln złotych, natomiast łączna kwota dofinansowania, na jaką opiewają wnioski to ponad 413 mln złotych. Jest więc pewne, że nie wszystkie firmy otrzymają wsparcie. Ostateczne wyniki powinny zostać podane do wiadomości jeszcze wiosną bieżącego roku.

Zobacz listę projektów zgłoszonych do konkursu INNOMOTO

Dowiedz się więcej

Znamy listę firm, które wystartowały po 250 milionów złotych
Znamy listę firm, które wystartowały po 250 milionów złotych

Komisja programu sektorowego INNOMOTO dokonała pierwszej oceny wniosków o dofinansowanie złożonych przez firmy z branży motoryzacyjnej. Wiemy już zatem, jakie innowacje planują wdrożyć przedsiębiorstwa. Badania i rozwój wspierane przez państwo W pierwszej edycji konkursu budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie INNOMOTO wynosi 250 mln złotych. Firmy złożyły łącznie 87 wniosków o dofinansowanie. Komisja […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!