Efektywność energetyczna w warsztatach samochodowych

, 16 listopada 2016, 23:32

Od kilku lat zwraca się powszechnie uwagę na efektywność energetyczną w skali przemysłowej, w działalności gospodarczej średnich i małych przedsiębiorstw jak i w gospodarstwach domowych.

 

Efektywność energetyczna to ilość zaoszczędzonej energii ustalona w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środków mających na celu poprawę efektywności jej wykorzystania i po ich wdrożeniu. Inaczej możemy nazwać to oszczędnością energii, czyli optymalizacją kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, to wreszcie dbałością o ochronę środowiska naturalnego.

Większość właścicieli warsztatów nie ma dokładnego rozeznania w zakresie rodzajów kosztów ponoszonych w związku z wykorzystaniem energii, przyczyn ich powstawania, jak również sposobów zredukowania. Problem ten dotyczy nie tylko polskich warsztatów, ale także zagranicznych.

Według szacunkowych danych różnych profesjonalnych źródeł :

 • tylko w co 10-tym warsztacie system ogrzewania odpowiada obecnemu stanowi techniki
 • np. wymiana pompy zasilającej ogrzewanie o klasie wydajności F na wysoko wydajną pompę klasy A redukuje zużycie energii elektrycznej o 70%,
 • 86% systemów grzewczych jest źle ustawionych – np. poprzez hydrauliczną regulację instalacji można zaoszczędzić do 15% energii,
 • dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych budynku redukuje straty energii poprzez ściany nawet o 75%.

Udział kosztów energii w łącznych kosztach utrzymania warsztatu waha się od 3 do 12%. Zajęcie się tym tematem już tylko ze względów ekonomicznych wydaje się sensowne. Modernizacje techniczne są możliwe, ale czy ekonomicznie opłacalne? Jednoznacznie nie można na to odpowiedzieć, zbyt wielkie są różnice między poszczególnymi warsztatami, więc każdy właściciel warsztatu powinien sam zainteresować się, ile może zaoszczędzić.

Przeważającą część kosztów energii stanowi koszt prądu, w zależności od wielkości warsztatu od 50 do70%. W zakresie zużycia energii w kWh ogrzewanie przoduje z udziałem 50 do 74%. Ceny prądu rosną i wg ekspertów będą rosły szybciej niż ceny ropy i gazu. Zatem właściciele warsztatów, w miarę możliwości, powinni porównywać ceny prądu oferowane przez kilku lokalnych dostawców.

Kto zamierza trwale zredukować koszty funkcjonowania zakładu musi również  zająć się ogrzewaniem. Wiele urządzeń funkcjonujących od lat bezawaryjnie jest przestarzałych technicznie w zakresie  efektywności spalania paliwa. Istnieją 3 różne możliwości zaoszczędzenia energii cieplnej: modernizacja urządzeń grzewczych, ocieplanie budynków i właściwe postępowanie ludzi.

Przeciętne zużycie energii przez warsztat to: 74% ogrzewanie, 16% oświetlenie, 5% instalacja sprężonego powietrza, 5% pozostałe (różne urządzenia warsztatowe, biurowe).

Struktura zużycia prądu przez warsztat to: 30% oświetlenie, 18% instalacja sprężonego powietrza, 16% ogrzewanie (pompy etc.), 16% wentylacja, 11% automyjnia, 9% wyposażenie warsztatowe.

Przykładowo odpowiednia izolacja termiczna budynku pozwala na zużycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania i chłodzenia – tak by osiągnąć i utrzymać komfortową temperaturę. Instalowanie lamp LED zmniejsza ilość energii o 60% potrzebnej do uzyskania takiego samego poziomu oświetlenia i zwiększa żywotność od 6 do 10 razy w porównaniu do świetlówek T8. Poprawa efektywności energetycznej jest najczęściej osiągana przez zastosowanie wydajniejszych technologii i procesów pracy.

Istnieje wiele motywacji, które mogą skłaniać do poprawy efektywności energetycznej. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i może przyczynić się do oszczędności kosztów działalności gospodarczej. Poprawa efektywności energetycznej ponadto służy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, co w efekcie przynosi także inne korzyści – np. w poprawie zdrowia publicznego i ograniczenia wydatków zdrowotnych. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, poprawa efektywności energetycznej budynków, procesów przemysłowych i transportu mogłaby zmniejszyć światowe zapotrzebowanie na energię o jedną trzecią do 2050 r. oraz pomóc kontrolować światowe emisje gazów cieplarnianych.

W związku z powyższym zachęcamy do przeprowadzania audytów energetycznych warsztatów przez specjalistów  BIO SERVICE/PARTSLIFE.

Celem audytu energetycznego jest:

 • rozpoznanie zużycia energii i jej kosztów w określonym warsztacie oraz porównanie do zużycia energii w warsztacie wzorcowym
 • określenie technicznych możliwości efektywniejszego jej wykorzystania i redukcji kosztów.

Korzyści audytu energetycznego proponowanego przez BIO SERVICE/PARTSLIFE  to :

 • jednoznaczne i szybkie zakwalifikowanie warsztatu jako energooszczędnego lub nieenergooszczędnego
 • w tym drugim przypadku określenie  potencjału w zakresie poprawy wykorzystania energii szacując roczne oszczędności w kWh i koszty w PLN
 • wskazanie konkretnych przedsięwzięć naprawczych w oparciu o zastosowanie najprostszych i najefektywniejszych rozwiązań uwzględniając  podział na nisko kosztowe (do natychmiastowej realizacji) i wysoko kosztowe
 • oszacowanie kosztów inwestycji
 • wsparcie finansowe przez BIO SERVICE kosztów audytu i modernizacji wynikającej z jego zaleceń (szczegóły na stronie www.bio-service.pl)

Audyt energetyczny obejmuje badanie:

 • systemu ogrzewania
 • systemu wentylacji
 • oświetlenia
 • systemu klimatyzacji
 • instalacji sprężonego powietrza
 • pomp zasilających ogrzewanie
 • urządzeń wyposażenia warsztatowego
 • izolacji cieplnej budynku przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej

 

Przebieg audytu energetycznego składa się z kilku faz:

1. właściciel warsztatu, który zdecyduje się na jego przeprowadzenie rejestruje się poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie BIO SERVICE,

2. wybiera i zaznacza na formularzu jeden z następujących terminów audytu: 47 tydzień lub 50 tydzień 2016 roku,

3. wypełnia  formularz „Informacja wstępna dotycząca obiektu audytowanego”(na stronie BIOSERVICE) najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem wizytacji warsztatu,

4. w określonym terminie specjaliści BIO SERVICE/ PARTSLIFE przeprowadzą wizytację warsztatu i zapoznają się z organizacją pracy oraz infrastrukturą w zakresie ogrzewania, pomp  zasilających ogrzewanie, oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, instalacji sprężonego powietrza, sprzętu pomiarowo-sterującego, sprzętu informatycznego, izolacji cieplnej budynku. Wizytacja ta trwa średnio 3-4 godziny. W trakcie wizytacji właściciele są informowani na bieżąco o potencjale w zakresie poprawy wykorzystania energii,

5. uzyskane informacje analizowane są przez specjalistę z firmy PARTSLIFE, następnie wyliczane są wartości spodziewanych oszczędności energii w kWh i kosztów w PLN ze wskazaniem sposobu ich pozyskania – modernizacje, wymiana sprzętu, zmiana organizacji pracy sprzętu oraz również kwoty inwestycji niezbędnej do uzyskania oszczędności,

6. w ciągu 3-4 tygodni sporządzany jest obrazowy raport i przedstawiany przez pracowników BIO SERVICE właścicielowi warsztatu.

 

Szczegóły na stronach www.bio-service.pl i https://www.facebook.com/bioservicewarsztat

Dowiedz się więcej

Zadbaj o bezproblemowy odbiór odpadów
Zadbaj o bezproblemowy odbiór odpadów

Inter Cars poleca swoim klientom system CBR BIO, czyli elektroniczny program do obsługi gospodarki odpadami. Powstał on po to, aby usprawnić komunikację między klientem Bio Service oraz operatorem logistycznym, w tym przypadku firmą odbierającą odpady. Dzięki programowi nastąpiła automatyzacja tworzenia zgłoszeń oraz ujednolicenie ich składania. Po wprowadzeniu zgłoszenia klient otrzyma numer zgłoszenia. Przy każdej zmianie […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!