Czy potrzeba więcej zajęć praktycznych w szkołach samochodowych?

5 kwietnia 2023, 14:35

Wszystkie szkoły samochodowe są doskonale wyposażone w najnowocześniejsze narzędzia warsztatowe a nauczyciele otrzymują wysokie wynagrodzenia dzięki swojej szerokiej wiedzy – tak wygląda świat idealny, do którego nam daleko. W poniższym artykule przyjrzymy się przyziemnej sprawie. Czy nauczyciele mają do dyspozycji wystarczająco czasu, aby przekazać swoją wiedzę?

zegar ścienny
fot. pexels.com

Poprzednie artykuły, w których opracowano wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli, traktowały o wyposażeniu szkolnych warsztatów, szkoleniach techniczno-praktycznych nauczycieli oraz korelacji kwalifikacji z pensjami. W poniższym artykule postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w planie lekcyjnym wystarczającą liczbę godzin przeznacza się na zajęcia praktyczne.

Za mało zajęć praktycznych w samochodówkach?

Nauczyciele ocenili liczbę godzin przeznaczoną na lekcje prowadzone na warsztacie. Jako że 3/4 ankietowanych nauczycieli prowadzi zajęcia w technikach, a równocześnie szkołach branżowych, poprosiliśmy o ocenę tego czasu niezależnie dla każdego typu szkoły. Mimo że różnice nie są bardzo duże, to zauważalnie lepiej nauczyciele oceniają liczbę lekcji w zawodówkach niż w technikach. Zdecydowanie ponad połowa (59%) zapytanych nauczycieli uważa, że w technikach powinno się przeznaczać więcej godzin na naukę przedmiotów praktycznych. Podczas gdy taką samą opinię dotyczącą szkół branżowych podziela około 45% nauczycieli. Uwagę zwraca również fakt, że bardzo niewielka liczba nauczycieli odpowiedziała, że jest w pełni zadowolona z ilości zajęć warsztatowych.

– Wydaje mi się, że wpływ na taki stan rzeczy może mieć reforma edukacji która wydłużyła czas nauczania w szkołach średnich o rok. W przypadku techników podwojona została liczba godzin praktyk zawodowych w zewnętrznych warsztatach kosztem zajęć w realizowanych przez szkoły. Obecnie jest to dwa razy po 160 godzin. Nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Gdybyśmy my, jako szkoła, mieli ten czas do dyspozycji to wykorzystali byśmy go o wiele lepiej. Niestety w dużej liczbie warsztatów uczniowie często traktowani są jako chłopcy na posyłki, oraz w kółko zajmują się podobnymi zadaniami jak np. wymiana klocków hamulcowych. Z kolei w szkołach branżowych zmieniona została liczebność grup zajęciowych. Przed reformą klasa dzielona była na 4 grupy po około 6-8 uczniów, obecnie jedna grupa to nawet 15 osób. Utrudnia to nauczycielom skuteczne przekazywanie wiedzy.
W mojej ocenie błędem jest przekazywanie przygotowania do zawodu warsztatom w tak dużej skali. Z uwagi na ich charakter pracy nie są w stanie przekazać tak kompleksowej wiedzy, jak mogli by zrobić to nauczyciele. I jak widać na przedstawionych danych, nie brakuje nauczycieli, którzy się ze mną zgadzają. – komentuje wyniki ankiety Karol Mróz, wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Czy wystarczająco jest zajęć praktycznych w samochodówkach?

Może godzin lekcyjnych nie brakuje, a problemem jest niskie zaangażowanie uczniów?

Zatrważające są dane o zaangażowaniu uczniów w lekcje praktyczne. Prawie 3/4 nauczycieli uważa, że zaangażowanie jest na poziomie przeciętnym lub niższym! Jako wysoko zaangażowanych, swoich uczniów może ocenić tylko jeden na dwudziestu nauczycieli.

– Moim zdaniem są wśród uczniów osoby nie okazujące zaangażowania, Jakub Małolepszy zwycięzca Auto Fachmanjednak jest to mniejszość. Uważam, że nauczyciel także powinien wykazywać się odpowiednim podejściem do uczniów. Niestety zdarza się, że niektórzy nauczyciele stawiają przed nami wymagania nie oferując odpowiedniego wsparcia.
Przez kilka miesięcy miałem okazję uczestniczyć w praktykach w warsztacie samochodowym, w którym nauczyłem się rozmawiać z klientami a także rozwiązywać nietypowe problemy. Takiego przygotowania do zawodu brakuje w szkole. – komentuje Jakub Małolepszy, uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie i zwycięzca zeszłorocznej edycji konkursu Auto Fachman

Jakie jest zaangażowanie uczniów w zajęcia praktycznie?

Podsumowując, powyższe dane wskazują, że przydało by się więcej godzin zajęć praktyczno-technicznych. Mimo to, nawet podwojenie czasu na warsztacie na nic się zda, jeżeli uczniowie nie wykażą zaangażowania.
Osoby mające udział w tworzeniu programu nauczania powinny wziąć pod uwagę, że zdecydowana większość nauczycieli zgodzie twierdzi, że uczniowie zdobędą więcej wiedzy jeżeli będą pracować z dokumentacją pojazdów oraz danymi serwisowymi.

Czy uczniowie powinni korzystać z danych technicznych?

Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami poświęconymi szkołom branżowym i technikom samochodowym:

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!