Menu

Publikacje

K. Oleksowicz i A. Franke: Spojrzenie w niedaleką przyszłość branży

W ostatniej już części publikacji „Małe firmy i wielki biznes”, Krzysztof Oleksowicz i Alfred Franke rozmawiają o bliskiej przyszłości branży części zamiennych i napraw pojazdów. Poruszają tematykę rozwoju sieci warsztatowych. Zwracają także uwagę na największe aktualne problemy i wyzwania stojące przed warsztatami samochodowymi.

K. Oleksowicz i A. Franke: Konsolidacja w imię obrony interesów branży

Pierwsze spotkania przedstawicieli konkurujących ze sobą firm w celu walki o wspólne interesy całej branży – to główny temat kolejnego rozdziału publikacji „Małe firmy i wielki biznes”. Krzysztof Oleksowicz i Alfred Franke rozmawiają o procesach lobbingowych na rzecz dystrybutorów i producentów części zamiennych jak też i warsztatów motoryzacyjnych. Nie brakuje także branżowych ciekawostek i anegdot.

K. Oleksowicz i A. Franke: Narzędzia sprzedażowe, e-commerce, targi, nowe sektory rynku…

Rozwój rynku części zamiennych w Polsce przebiega niezwykle dynamicznie. Trzeci rozdział publikacji „Małe firmy i wielki biznes” dotyczy narzędzi sprzedażowych, które wykształciły się na rynku, internetowego handlu częściami, branżowych targów oraz wejścia firm dystrybucyjnych we wcześniej niezagospodarowane sektory jak części do pojazdów ciężarowych lub napraw powypadkowych. Poruszono także temat sukcesji w warsztatach samochodowych.

K. Oleksowicz i A. Franke: Narodziny i rozwój filii oraz sieci handlowych

Powstawanie pierwszych filii i sieci handlowych było efektem dynamicznego rozwoju rynku dystrybucji części motoryzacyjnych w Polsce oraz zaostrzającej się konkurencji pomiędzy tworzącymi go podmiotami. Na początku lat 00′ zaczęły się kształtować różne modele dystrybucji – niektóre z powodzeniem rozwijane są do dziś. Wkrótce przed polskimi firmami otworzyła się szansa na ekspansję zagraniczną…

Oleksowicz i Franke o niezależnym rynku

Polski niezależny rynek motoryzacyjny to niezwykły fenomen. Ponad 30 lat temu na gruzach upadłej socjalistycznej gospodarki planowej pojawiły się małe, prywatne biznesy, które wyrosły na wielkie i prężne przedsiębiorstwa. Wraz z nimi rozwijały się niezależne warsztaty.