Ministerstwo Rozwoju szuka ekspertów

, 6 lutego 2017, 10:49

Osoby posiadające ekspercką wiedzę z zakresu motoryzacji mogą zgłosić się do Programu Inteligentny Rozwój. Wybrani w drodze konkursu doradcy będą mogli liczyć na bardzo wysokie wynagrodzenie.

Ministerstwo Rozwoju ogłasza konkurs o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie/zakresie:

  • Innowacyjności,
  • Branży,
  • Analizy finansowej,
  • Zarządzania.

 

Zadaniem ekspertów będzie świadczenie usług w zakresie oceny projektów m.in. związanych ze wsparciem infrastruktury centrów badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach. Stawki dla ekspertów zaczynają się od 1800 zł od każdego ocenionego projektu.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Nabór kandydatów na ekspertów do wyboru projektów PO IR”) lub dostarczyć osobiście do kancelarii Ministerstwa Rozwoju oraz równolegle przesłać na adres poczty elektronicznej: POIR@mg.gov.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.poir.gov.pl w zakładce „Wiadomości”.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!