Czyściwa MEWA w systemie pełnej obsługi

30 czerwca 2015, 9:30

System pełnej obsługi firmy MEWA polega na tym, iż do klienta dostarczane są czyste czyściwa i jednocześnie w ustalonych w umowie odstępach czasowych odbierane są czyściwa zabrudzo-ne, które są potem prane ekologicznie. Następnie, czyste już czyściwa, wysyłane są ponownie do klienta. Uszkodzone lub zużyte czyściwa wymieniane są na nowe.

Ważną rzeczą jest również fakt, że zabrudzone czyściwa nie są opadem w rozumieniu ustawy o odpadach. Klient nie musi się więc martwić o związane z tym obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska, ponieważ wszystkie dokumenty wymagane przez odpowiednie instytucje ochrony środowiska przygotowuje MEWA.

– „Korzystając z serwisu firmy MEWA warsztat ma potrójną korzyść. Po pierwsze, otrzymuje trwałe czyściwo wielokrotnego użytku o dobrych właściwościach wchłaniających. Po drugie, to my w ramach dostarczanej usługi realizujemy wszelkie obowiązki wynikające z przepisów o zachowaniu wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska w odniesieniu do czyściwa. A to się już opłaca. I po trzecie, zasada wielokrotnego wykorzystania czyściwa pozwala ograniczyć ilość niebezpiecznych odpadów, bowiem nasze czyściwa mogą być prane i ponownie wykorzystywane aż do 50 razy” – wyjaśnia Piotr Borowczyk, dyrektor zarządzający, MEWA Textil-Service Polska.

Na początku klient ma 4 tygodnie, by wypróbować czyściwa i podjąć decyzję o odpowiednim dla siebie spektrum. Następnie przygotowywana jest oferta dobrana do potrzeb danego warszta-tu/zakładu i ustalany jest cykl wymiany czyściw, stosownie do zapotrzebowania klienta. W ma-łych warsztatach czyściwa są wymieniane np. raz w ciągu 8-16 tygodni. W większych zakładach nowe czyściwa dostarczane są klientowi co 2-4 tygodnie. Generalnie częstotliwość odbierania czyściw ustalana jest z klientem, zależnie od jego potrzeb.

Zarządzanie tekstyliami oferowane przez MEWA stwarza klientowi możliwość zaoszczędzenia nakładów organizacyjnych w zakresie zamawiania, składowania i całej logistyki, jak też związanych tym kosztów i czasu. Użytkownik całą usługę otrzymuje od jednego partnera.

Dowiedz się więcej

Urządzenie do czyszczenia części Mewa Bio-Circle
Urządzenie do czyszczenia części Mewa Bio-Circle

Ręczne czyszczenie części maszyn to jedna z najczęściej wykonywanych czynności w warsztatach. Aby móc łatwo, a zarazem efektywnie usuwać tłuszcze i czyścić części, niezbędne jest odpowiednie urządzenie. Firma Mewa oferuje stół do czyszczenia części Mewa Bio-Circle, ze specjalnym pędzlem i płynem czyszczącym niezawierającym  rozpuszczalników. Proponując to urządzenie, Mewa poszerza swój serwis obejmujący tekstylne czyściwa wielokrotnego […]

Optymalne czyściwa do każdego zastosowania
Optymalne czyściwa do każdego zastosowania

Bez względu na, czy chodzi o dokładne czyszczenie wrażliwych i delikatnych powierzchni, czy tyko o usuwanie zanieczyszczeń, MEWA oferuje rozwiązania do każdego rodzaju zastosowań. Oferowane przez nas czyściwo wielokrotnego użytku może być z powodzeniem stosowane wszędzie tam, gdzie istotne jest efektywne i niezawodne czyszczenie maszyn, wyrobów i części, a także utrzymanie w czystości stanowisk pracy […]

Transport i składowanie brudnych czyściw – jak robi to MEWA?
Transport i składowanie brudnych czyściw – jak robi to MEWA?

Brudne czyściwa, jakie powstają w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych w trakcie produkcji lub prac naprawczych, zawierają z reguły niebezpieczne substancje w postaci olejów czy rozpuszczalników i innych zanieczyszczeń, a zatem ich usuwanie musi odbywać się w sposób bezpieczny i niezawodny. Zużyte jednorazowe czyściwa kwalifikowane są z reguły jako niebezpieczne odpady, które należy odpowiednio usuwać. Inaczej […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!