Rozwiązania febi: właściwy dobór śrub kół

, 17 maja 2021, 16:02

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest zagadnieniem, zależnym od stanu technicznego pojazdu, który określony jest, zdatnością eksploatacyjną części zamiennych i całych układów. Przy doborze nowych części zamiennych istotnym czynnikiem jest ich specyfikacja konstrukcyjna oraz metodologia ich montażu. Specyfikacja konstrukcyjna niejednokrotnie wyklucza zastosowanie, pomimo pozornej zgodności z przeznaczeniem, według kryterium marki, modelu, roku produkcji i wersji silnikowej.

Do części zamiennych, które wymagają precyzji doboru i montażu można zaliczyć śruby i nakrętki mocowania kół jezdnych. W kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym, układ jezdny jest jednym z układów samochodu, bezpośrednio decydującym o bezpieczeństwie czynnym. Stan techniczny układu jezdnego, zależy od właściwego doboru śrub lub nakrętek i wykonania połączeń śrubowych na skojarzeniu: piasta –> tarcza koła jezdnego.

W praktyce, stan techniczny układu jezdnego wpływa również na stateczność i kierowalność pojazdu. Skojarzenie, piasta –> tarcza koła jezdnego, bez względu, czy jest to tarcza stalowa czy wykonana ze stopów lekkich, wymaga określonej metodologii montażu ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji konstrukcyjnej śrub i nakrętek kół oraz otworów montażowych w tarczach kół, rys. 1.

Rys. 1. Błędy w skojarzeniu śruba (nakrętka) montażowa a otwór w tarczy koła. Oznaczenia: a) – poprawne skojarzenie śruby z otworem montażowym w tarczy koła, b) – błędne skojarzenie śruby z otworem montażowym w tarczy koła, skojarzenie śruby z otworem montażowym w tarczy koła, (rys. J. Kaparuk)

Błędy w połączeniach śrubowych, przy montażu kół, wynikają:

a) ze stosowania innych, niż oryginalne felgi, zarówno stalowe i ze stopów lekkich, pomimo zgodności ze średnicą osadzenia opony, szerokością osadzenia stopek opony, parametrem ET, średnicą otworu osadzenia na piaście oraz średnicą rozmieszczenia otworów montażowych dla śrub lub nakrętek;
b) z braku przygotowania (oczyszczenia) powierzchni przylegania piasty, tarczy hamulcowej lub bębna i tarczy koła. W niektórych samochodach, w przypadku oryginalnych tarcz hamulcowych i felg kół stosowane są klipsy na szpilki mocowania kół spacja ustalające tarcze hamulcowe. Elementy te w większości przypadków podlegają usunięciu, chyba, że zalecenia producenta stanowią inaczej;
c) ze stosowania nieoryginalnych śrub lub nakrętek (brak zgodności kształtu łba śruby w obszarze powierzchni przylgowej lub powierzchni przylgowej nakrętki z kształtem otworu montażowego- różnice w kształcie, rys. 1);
d) z braku kontroli stanu gwintu śrub i nakrętek (zgodność skoku gwintu, zerwania zwojów, korozja i zanieczyszczenia gwintu oraz powierzchni przylgowej);
e) z niestosowania się do metodologii dokręcania śrub lub nakrętek, rys. 2 oraz wartości momentu dokręcania i po zalecanym przez producenta przebiegu, ponownej kontroli wartości momentu dokręcenia;

Rys. 2. Kolejność dokręcania śrub lub nakrętek podczas montażu kół jezdnych. Oznaczenia: a) – koło mocowane na 4 śruby (nakrętki), b) – koło mocowane na 5 śrub (nakrętek), c – koło mocowane na 6 śrub (nakrętek), (rys. J. Kaparuk)

f) z braku zgodności średnicy otworu osadzenia w tarczy koła ze średnicą na piaście lub z uszkodzeniem pierścieni redukcyjnych często stosowanych w przypadku montażu felg ze stopów, lekkich;
g) z udarowego montażu śrub i nakrętek za pomocą kluczy udarowych (z napędem pneumatycznym lub elektrycznym);
h) ze smarowania powierzchni gwintu;
i) z braku umycia koła przed wyważeniem, sprawdzenia właściwej wartości ciśnienia oraz wyważenia koła;
j) z powodu stosowania niewłaściwych opon, w tym także zużytych;
k) z braku kontroli ruchu obrotowego koła po jego zamontowaniu.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania układu jezdnego w zakresie połączeń śrubowych kół jezdnych zapewnia oferta bilstein group. Oferta zawiera:
a) zarówno śruby jak i nakrętki, wykonane w zgodności ze specyfikacją producenta, rys. 3;
b) zestawy śrub przeciwkradzieżowych, rys. 4;
c) zestawy nasadek ochronnych na łby śrub i nakrętki wraz z przyrządami montażowymi, rys. 5

Asortyment referencji bilstein group, do połączeń śrubowych kół jezdnych, jest dostępny w katalogu on-line na stronie: partsfinder.bilsteingroup.com

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!