Nowy raport: Rynek akumulatorów w Polsce

, 3 lipca 2012, 14:03

Akumulator jest ważną częścią eksploatacyjną w samochodzie, która po jakimś czasie ulega zużyciu. Większość kierowców przypomina sobie o tej swoistej „baterii” dopiero zimą, kiedy pojawiają się pierwsze objawy zużycia. Wówczas często trzeba pomyśleć o wymianie akumulatora. Wiadomo, że rekomendacja fachowców takich, jak pracownicy warsztatów i sklepów jest ważnym czynnikiem sprzedaży. Dlatego producenci i dystrybutorzy w walce o klienta organizują liczne programy lojalnościowe i promocje, a także oferują marketingowe wsparcie sprzedaży.

Z raportu można dowiedzieć się, jakie marki akumulatorów są znane warsztatom, sklepom i hurtowniom motoryzacyjnym, a jakie są najczęściej polecane klientom. Pytaliśmy także o żywotność akumulatorów w samochodzie osobowym, najczęstsze przyczyny zgłaszanych reklamacji, a także o kryteria wyboru marki akumulatorów. Projekt badania objął również pytania dotyczące programów lojalnościowych oraz marek akumulatorów znajdujących się w ofercie firmy.

Okładka raportu MotoFocus o rynku akumulatorów w PolsceW raporcie zawarto odniesienie do danych uzyskanych w badaniu dotyczącym rynku akumulatorów w Polsce, przeprowadzonym przez MotoFocus w roku 2008.

Raport jest skierowany przede wszystkim do producentów i dystrybutorów części.

Badanie zostało przeprowadzone w kwietnia 2012 roku na grupie N= 508 respondentów. W badaniu zastosowano metodę Computer Assisted Web Interviews (CAWI) – jest to technika badań ilościowych, w której pytania ankietowe przekazywane są za pośrednictwem Internetu.

W badaniu zostały uwzględnione takie zmienne, jak wiek respondentów, rodzaj naprawianych pojazdów (osobowe/ciężarowe) czy też wielkość zatrudnienia, rodzaj prowadzonej działalności, miejsce prowadzenia działalności (region Polski) i okres funkcjonowania na ryku.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze.

Szczegółową zawartość raportu przedstawia poniższy spis treści:

1. Struktura próby.

1.1 Struktura próby ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
1.2 Struktura próby ze względu na wiek respondentów.
1.3 Struktura próby ze względu na region.
1.4 Struktura próby ze względu na wielkość miejscowości, w której prowadzona jest działalność.
1.5 Struktura próby ze względu na liczbę pracowników.
1.6 Struktura próby ze względu na okres funkcjonowania firmy na rynku.
1.7 Struktura próby ze względu na rodzaj naprawianych samochodów
  (osobowe / ciężarowe / osobowe i ciężarowe).

2. Znajomość marek akumulatorów – rok 2008 i 2012.

3. Marki akumulatorów polecane najczęściej klientom (porównanie – rok 2008 i 2012).

4. Kryteria decydujące o wyborze marki akumulatora (porównanie – rok 2008 i 2012).

4.1 Kryteria decydujące o wyborze marki akumulatora ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.
4.2 Kryteria decydujące o wyborze marki akumulatora a wiek respondentów.

5. Najważniejsze dla respondentów marki akumulatorów.

5.1 Średnia ocena PIERWSZEJ z trzech najważniejszych marek akumulatorów wg wybranych kryteriów.
5.2 Średnia ocena DRUGIEJ z trzech najważniejszych marek akumulatorów wg wybranych kryteriów.
5.3 Średnia ocena TRZECIEJ z trzech najważniejszych marek akumulatorów wg wybranych kryteriów.
5.4 Najważniejsze dla respondentów marki akumulatorów a wielkość miejscowości.

6. Udział ankietowanych w lojalnościowych programach akumulatorowych.

7. Korzyści czerpane przez warsztaty z przynależności do lojalnościowych programów akumulatorowych.

8. Najbardziej oczekiwane rodzaje wsparcia marketingowego przy sprzedaży akumulatorów (rok 2008 i 2012).

9. Udział akumulatorów z przeznaczeniem do poszczególnych typów pojazdów w ogólnej sprzedaży akumulatorów.

10. Średnia żywotność akumulatora w samochodzie osobowym w ocenie warsztatów.

11. Procent akumulatorów sprzedawanych / montowanych przez warsztat,  jaki w ciągu roku zostaje oddany do reklamacji.

12. Najczęstsze przyczyny reklamacji akumulatorów zgłaszane przez klienta.

13. Czas od sprzedaży / zamontowania akumulatora, po jakim klient najczęściej wraca z reklamacją.

14. Wartość magazynu akumulatorów w firmie.

15. Liczba marek akumulatorów znajdująca się w ofercie firmy.

Podsumowanie

Zastrzeżenia

Kontakt

Spis wykresów, map, tabel i diagramów