Czy warsztaty samochodowe są gotowe na techniczne wyzwania przyszłości?

11 czerwca 2024, 13:31

Nowoczesne samochody to nie tylko złożone systemy wspomagania kierowcy (ADAS), ale też różnego rodzaju zaawansowane systemy zarządzania silnikiem, czujniki i kamery. To tylko niektóre z technicznych nowości (stających się powoli standardem), które wymagają od mechaników stałego podnoszenia kwalifikacji i inwestowania w nowoczesny sprzęt. W kontekście tych zmian przyjrzeliśmy się, jak różne warsztaty radzą sobie z naprawami zaawansowanych technicznie pojazdów, a także jak oceniają niedaleką przyszłość.

Naprawa zaawansowanych technicznie aut, a wielkość warsztatu

Małe warsztaty samochodowe, pomimo ograniczonych zasobów, często wykazują dużą
determinację w radzeniu sobie z technicznymi wyzwaniami. Ponad połowa z nich bardzo rzadko lub nigdy nie rezygnuje z naprawy samochodu ze względu na jego zaawansowanie technicznie. Może to wynikać z bliskiej relacji z klientami oraz z konieczności utrzymania ich lojalności poprzez kompleksową obsługę. W takich warsztatach mechanicy starają się być wszechstronni i gotowi na ciągłe zdobywanie nowych kompetencji i kwalifikacji.

W przypadku dużych warsztatów, dysponując większymi zasobami finansowymi i kadrowymi, aż 2/3 bardzo rzadko lub nigdy nie rezygnuje z napraw z powodu technicznych trudności. Mogą mieć również nieco lepszy dostęp do nowoczesnego sprzętu oraz szkoleń, co wpływa na możliwość podejmowania się bardziej skomplikowanych napraw.

mechanicy-zaawansowane-technicznie-samochody

Postęp technologiczny w motoryzacji jest nieodzownym elementem codzienności – również w dziedzinie napraw i serwisowania. Rosnące zaawansowanie technologiczne pojazdów, częściowo wynikające z nakładanych przez legislatorów w Brukseli wymagań i norm, które mają spełniać pojazdy i wchodzące w ich skład komponenty, będą niejako wymuszać na warsztatach konieczność podnoszenia kwalifikacji, inwestowania w sprzęt i szkolenia, by sprostać tym wyzwaniom. To co cieszy to wyniki badania pokazujące determinację warsztatów w realizacji tych wyzwań. Jeżeli ta determinacja będzie szła w parze ze wzrostem poziomu kształcenia przyszłych mechaników w kierunku obsługi zaawansowanych technologicznie pojazdów, powinniśmy być spokojni o przyszłość aftermarketu w obszarze napraw i serwisowania, oraz mobilność milionów Polaków – mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM)

Różnice między warsztatami w małych i dużych miastach

Różnice w podejściu do napraw zaawansowanych technicznie pojazdów są również
zauważalne między warsztatami w małych i dużych miastach. W mniejszych
miejscowościach, pomimo mniejszej liczby klientów, warsztaty rzadko rezygnują z napraw z
powodu zaawansowania technicznego pojazdów. Jest to zrozumiałe, gdyż mieszkańcy
mniejszych miast mają często ograniczony wybór serwisów.

W dużych miastach, gdzie park samochodowy jest młodszy i bardziej zróżnicowany pod
względem technicznym, warsztaty częściej mają do czynienia z nowoczesnymi pojazdami.
Dzięki większej liczbie klientów mogą inwestować w najnowsze narzędzia i szkolenia, co
również pozwala im radzić sobie z zaawansowanymi technicznie naprawami.

Takie są rokowania na przyszłość

Zarówno warsztaty zrzeszone w sieciach, jak i te niezrzeszone, mają przed sobą wyzwanie
związane z coraz bardziej zaawansowanymi technicznie pojazdami. W przypadku warsztatów zrzeszonych, opinie na temat przyszłości są nieco mniej optymistyczne, a duża część mechaników z tych placówek ma wątpliwości, że będą w stanie poradzić sobie z technicznymi wyzwaniami. Zaledwie niewielki odsetek mechaników wyraża opinię, że zdecydowanie nie będą musieli rezygnować z dokonywania niektórych napraw.

mechanicy-zaawansowane-technologicznie-samochody

Niezrzeszone w sieciach warsztaty są trochę bardziej zróżnicowane w swoich opiniach.
Niemal 40% wszystkich badanych obawia się, że nie będą w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom technicznym, co może prowadzić do rezygnacji z napraw. Choć należy podkreślić, że blisko 1/3 warsztatów uczestniczących w badaniu udzieliła odpowiedzi wymijającej, zaznaczając w ankiecie słowa „trudno powiedzieć”.

Przyszłość pod sztandarem przygotowań

Aby warsztaty samochodowe mogły sprostać wyzwaniom przyszłości, muszą skupić się na
kilku kluczowych obszarach. Przede wszystkim, ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji
pracowników jest niezbędne, aby nadążyć za postępem technicznym. Nowoczesne pojazdy
wymagają szczególnego podejścia do diagnostyki i napraw, a także umiejętności obsługi
zaawansowanych systemów elektronicznych, co przy brakach wykwalifikowanych
pracowników jest niezmiernie trudne.

Inwestycje w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i narzędzia są również kluczowe. Warsztaty
muszą posiadać odpowiednie zasoby, aby dokładnie diagnozować i naprawiać najnowsze
modele samochodów. Ważnym aspektem jest także współpraca z producentami części, a
również współpraca w ramach sieci warsztatowych. co może zapewnić dostęp do specjalistycznych szkoleń i wsparcia technicznego.

Metodologia badawcza

Badanie, na podstawie którego przygotowano artykuł, zostało przeprowadzone przez portal
MotoFocus.pl w formie wywiadu internetowego na panelu reprezentantów warsztatów
samochodowych. Ogółem w badaniu udział wzięły 532 osoby, które reprezentowały
niezależne warsztaty samochodowe.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!