Raport: The distribution network of sales of spare parts in the Czech Republic – 2011/2010

, 20 kwietnia 2012, 13:16

Jest to publikacja w języku angielskim poruszająca wiele ciekawych tematów. Dzięki niniejszemu badaniu zdobędą Państwo wiedzę na temat dystrybucji części, parku samochodowego oraz rynku warsztatów w Czechach.

Raport przedstawia m.in. szczegółowe informacje o 15 największych dystrybutorach, liczbie punktów dystrybutorskich oraz ich rozmieszczeniu wg podziału administracyjnego Republiki Czeskiej. Ponadto w układzie administracyjnym zaprezentowano rozkład warsztatów niezależnych, strukturę parku samochodowego czy też takie informacje, jak liczba mieszkańców przypadających na 1 punkt dystrybutorski oraz liczba samochodów na 1 warsztat niezależny. Poza charakterystyką największych dystrybutorów w Czechach, poznają Państwo wysokość ich obrotów na przestrzeni lat 2004-2010. Dystrybutorzy zostali uszeregowani według wielkości przychodów a następnie pogrupowani w trójki firm.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej broszurze oraz w spisie treści poniżej:
 

1. Distributors – detailed information about 15 companies

2. Distribution network in the Czech Republic

2.1 Distributors and their branches by region
2.2 Distributors and their branches by the districts
2.3 Distributors and their sales representatives

3. Fleet in the Czech Republic

3.1 Fleet Size by region
3.2 Fleet Size and Population by region

4. Market distributors in the Czech Republic

4.1 Distribution and size of the fleet by region
4.2 Distribution and population by region
4.3 Distribution and population by districts
4.4 Distribution and number of service stations by region
4.5 Distributors and service centers according to the number of districts

5. Automotive services in the Czech Republic

5.1 Independent services in the Czech Republic by region
5.2 Independent services in the Czech Republic by the districts
5.3 Services and fleet size by region
5.4 Services and population by region
5.5 Services and districts according to population

6. Summary of development of the spare parts market in 2010

6.1 Total sales distributors TOP15 in CZK
6.2 Revenues from distributors TOP15 2004-2010
6.3 Total sales distributors TOP15 in EUR
6.4 Dynamics of total sales from 2005 to 2010
6.5 Total sales distributors TOP18
6.6 Estimated shares of distributors and sales of goods in 2010
6.7 Estimated shares of distributors and sales of goods in 2004
6.8 Estimated shares of distributors and sales of goods in 2007

7. Czech aftermarket market at a glance – 2011

8. Aftermarket sharing by owners aftermarket distributors

8.1 Distribution of the market by owners aftermarket distributors – January 2012
8.2 Distribution of aftermarket market by groups of owners – January 2012