Sondaż – Krótkie podsumowanie rynku urządzeń warsztatowych

, 19 października 2005, 0:00

Przedstawiamy krótkie podsumowanie ankiety „Rynek urządzeń warsztatowych w Polsce 2005”.
Badanie obejmowało warsztaty samochodowe niezależne (zarówno zrzeszone w sieci jak i nie zrzeszone) oraz warsztaty autoryzowane OES.
Tematyka badań dotyczyła wyposażenia warsztatów w różne rodzaje urządzeń, oceny ich przydatności i jakości, silnych i słabych stron ich producentów i importerów / dystrybutorów oraz poczynionych ostatnio i planowanych w przyszłości zakupów nowych urządzeń. Na początku listopada tylko osoby uczestniczące (udzielające odpowiedzi) w naszych badaniach otrzymają bezpłatnie podstawowe wyniki badań.

Pełne wyniki badań dostępne będą odpłatnie. Aby na przyszłość zainteresować Państwa uczestnictwem w głosowaniu przy kolejnych badaniach, postanowiliśmy poniżej opublikować trzy tabele i trzy ilustrujące je wykresy z przygotowywanego raportu.
Jednym z istotniejszych pytań, jakie zadaliśmy ankietowanym było: „Czy planujesz rozbudowę warsztatu” a w związku z tym również zakup nowych urządzeń. Aż 66% warsztatów odpowiedziało twierdząco na tak postawione pytanie:

  Procent odpowiedzi (warsztaty razem) w %
TAK, planuję rozbudowę

66,3

NIE, nie planuję rozbudowy

33,7

 

100

]1[
Kolejne pytania dotyczyły kryteriów, jakimi kierują się warsztaty przy wyborze producenta, oraz importera / dystrybutora urządzeń.
Jeśli chodzi o Producenta urządzenia to odpowiedzi (przy trzech wskazaniach) przedstawiały się następująco:

Kryterium:

Procent odpowiedzi (warsztaty razem trzy wskazania) w %

Jakość urządzeń

26,4

Zaawansowanie techniczne

17,3

Trwałość

14,9

Opinia, referencje

12,1

Marka

11,1

Sieć serwisowa

10,4

Wieloletnie doświadczenie-od kiedy działa na rynku

7,8

 

100

]2[
Zdecydowanie najważniejsze dla badanych były cechy takie jak: jakość, zaawansowanie techniczne i trwałość produkowanych urządzeń oraz referencje i opinie na temat producenta. Razem na tę grupę odpowiedzi padło 70% głosów.
Znacznie mniej istotna była dla ankietowanych istniejąca sieć serwisowa czy długie doświadczenie (wieloletnia obecność na rynku).
Kryteria, które decydują o wyborze Importera / Dystrybutora urządzeń to (przy trzech wskazaniach):

Kryterium:

Procent odpowiedzi (warsztaty razem, trzy wskazania) w %

Cena

22,1

Oferta finansowa przy zakupie

18,5

Dostępność serwisu posprzedażowego

17,4

Oferta szkoleń przy zakupie urządzenia

14,9

Opinia, referencje

11,7

Szerokość/dostępność oferty

8,5

Wieloletnie doświadczenie – od kiedy działa na rynku

6,9

 

100

]3[
Jak widać, przy wyborze dystrybutora najważniejsza dla warsztatów jest cena i oferta finansowa (np. kredyt) przy zakupie. Kolejne pod względem ważności są dostępność serwisu oraz możliwość przeszkolenia pracowników w obsłudze nowo nabytego urządzenia. Dopiero na kolejnych miejscach jest szerokość oferty czy wieloletnia obecność dystrybutora na rynku.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!