Menu

Polmostrów

Nowość i wyprzedaż w firmie Kama

Firma Kama specjalizująca się w dystrybucji tłumików (autoryzacja fabryczna ASMET), od początku kwietnia rozszerzyła swoją ofertę o tłumiki Polmostrów (dawniej Płóciennik). Dotychczasową ofertę rozszerzono o ponad 1300 referencji dostępnych zarówno w centrali w Józefowie jak i w filiach regionalnych na terenie kraju włącznie z filią w Warszawie przy ulicy Łopuszańskiej. Równocześnie firma Kama rozpoczęła wyprzedaż […]