Środki smarne dedykowane pojazdom hybrydowym – wyzwania i możliwości

2 lipca 2020, 8:00

Firma badawcza Frost & Sullivan szacuje, że w roku 2025 zostanie sprzedanych łącznie około 15 milionów pojazdów hybrydowych, co będzie stanowiło 16,4% całego rynku pojazdów osobowych. Oznaczałoby to wzrost o aż 500% w porównaniu z rokiem 2019. Kluczowymi rynkami, na których rozwija się sprzedaż pojazdów hybrydowych są Europa, Chiny i Ameryka Północna.

Ten bezprecedensowy wzrost napędzany jest przez dwa trendy: rosnącą świadomość potrzeby redukowania naszego śladu węglowego w przyrodzie oraz prawdopodobieństwo niemożliwego do powstrzymania wzrostu cen paliw. Rosnące obawy dotyczące środowiska zmotywowały rządy do proponowania różnego rodzaju zachęt producentom, wytwarzającym samochody hybrydowe i w pełni elektryczne. W rezultacie, wszyscy wiodący producenci OEM zamierzają rozwijać ofertę hybrydowych pojazdów w najbliższych latach.

Ponieważ pojazdy hybrydowe wprowadzają nową architekturę napędu oraz specyfikacje silników inne od tradycyjnych jednostek montowanych w samochodach, wymagają dedykowanych środków smarnych.

Dzięki ponad 60-letniemu zaangażowaniu w opracowywanie i produkcję specjalistycznych środków smarnych, Champion Lubricants wykorzystuje swoją fachową wiedzę i własne laboratorium badawcze, by oferować najnowocześniejsze produkty na rynku motoryzacyjnym. Jest na doskonałej pozycji do udzielania pomocy operatorom flot w jak najlepszym wykorzystywaniu ich pojazdów.

Przewidywany wzrost globalnego rynku samochodów hybrydowych do 2025 roku to 500%

Rzut oka na rynek samochodów hybrydowych

Według raportu „Electric Vehicles (EV) Market Research Report” poświęconego elektryfikacji na rynku pojazdów, przygotowanego przez organizację Market Research Future, światowy rynek pojazdów hybrydowych w latach 2017-2023 będzie systematycznie rósł o około 9% rocznie.

Podział rynku samochodów wykorzystujących napęd elektryczny

Istnieją różne typy samochodów elektrycznych oraz hybrydowych. Rynek ten można podzielić na 5 głównych kategorii:

 • MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) – tzw. “miękkie hybrydy”, gdzie silnik elektryczny pełni rolę wsparcia dla jednostki spalinowej
 • FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle) – całkowicie hybrydowe pojazdy, gdzie silnik elektryczny współpracuje z jednostką spalinową
 • PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) – pojazdy hybrydowe, których baterie mogą być ładowane z gniazda elektrycznego
 • BEV (Battery Electric Vehicle) – pojazdy elektryczne wykorzystujące baterie magazynujące energię
 • FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle – pojazdy z napędem elektrycznym wykorzystujące ogniwa paliwowe

W 2025 roku zostanie sprzedanych łącznie około 15 milionów samochodów hybrydowych, co przełoży się na 16,4% całego rynku samochodów osobowych. Łącznie z całkowicie elektrycznymi pojazdami będzie to stanowiło ponad 23 miliony sztuk i 22,4% udziału w całości rynku aut osobowych.

Kluczowe rynki

Globalny rynek pojazdów elektrycznych i hybrydowych odnotował znaczny wzrost w ciągu ostatnich kilku lat, a zapotrzebowanie na tego typu samochody będzie prawdopodobnie rosnąć w najbliższym czasie. Chiny, Ameryka Północna i Europa bardzo szybko rozwijają się, stając kluczowymi rynkami dla elektromobilności.

Ponad 30 milionów Amerykanów chciałoby kupić samochód elektryczny jako swój następny pojazd. Na tę tendencję duży wpływ ma wzrost zaangażowania ludzi w ochronę środowiska i redukcję emisji dwutlenku węgla.
Chiński rząd mocno wspiera elektryfikację pojazdów, przez co kraj ten stał się wiodącym rynkiem dla samochodów elektrycznych i hybrydowych. W 2016 roku, w Chinach sprzedano ponad 507 tysięcy samochodów elektrycznych oraz hybryd typu Plug-In. Oznaczało to wzrost na poziomie 53% w porównaniu do roku poprzedniego.

Także w Europie rynek samochodów elektrycznych i hybrydowych szybko się rozwija. W 2016 r. udział pojazdów elektrycznych w całości sprzedaży w Norwegii wyniósł około 29% i był najwyższy na świecie. Na kolejnych miejscach uplasowały się Holandia (6,4%) i Szwecja (3,4%). Europejski rynek zelektryfikowanych pojazdów w ciągu najbliższej dekady przejdzie transformację z wczesnego na w pełni dojrzały. Według rynkowych analityków oraz deklaracji producentów pojazdów, już w przyszłym roku na świecie będzie jeździło od 9 do nawet 20 milionów tego typu samochodów, a do roku 2025 od 40 do 70 milionów.

Kluczowi gracze rynkowi są coraz bardziej skłonni do koncentrowania się na pojazdach elektrycznych, przez co zaczęli oferować osobne gamy EV dla modeli z różnymi typami nadwozia: hatchback, supermini, sedan, kombi, van i innych.

Główne trendy

Na dynamicznie rozwijający się rynek samochodów hybrydowych duży wpływ ma rosnąca świadomość potrzeby ograniczenia śladu węglowego w połączeniu z pozornie niemożliwym do powstrzymania wzrostem cen paliw.

Rosnące obawy dotyczące środowiska zmotywowały rządy do zaoferowania zachęt producentom wytwarzającym samochody hybrydowe i w pełni elektryczne. Wszyscy ważni producenci OEM będą rozszerzać ofertę pojazdów hybrydowych w nadchodzących latach.

Ponieważ globalna gospodarka przechodzi niezwykłą transformację, główne kraje wschodzące, takie jak Chiny, Indie, Tajlandia i Indonezja, stają się centrami produkcyjnymi dla globalnych graczy motoryzacyjnych. Trend ten prowadzi do wzrostu poziomu dobrobytu w tych wschodzących gospodarkach, przez co coraz więcej osób jest tam w stanie pozwolić sobie na własny samochód.

Aby zaspokoić rosnące potrzeby konsumentów w branży motoryzacyjnej oraz w celu ekspansji na nowe rynki, wiodący światowi gracze motoryzacyjni tacy jak Volkswagen, BMW, Toyota czy Ford otwierają się na kolejne zakątki świata. Im szerszą ekspansję na rynki wschodzące będą prowadzić globalni producenci samochodów, tym popyt na pojazdy – także zelektryfikowane – będzie rósł.

Dedykowane środki smarne dla samochodów hybrydowych

Główne cechy pojazdów hybrydowych

Samochody hybrydowe gwarantują optymalną wydajność pod względem zużycia paliwa i osiągów. Wykorzystują dwa silniki (lub więcej) przy czym zwykle silnik spalinowy zasila generator elektryczny, napędzający silnik elektryczny.

Podstawową cechą pojazdu hybrydowego jest to, że różne silniki pracują lepiej przy różnych prędkościach, doskonale się uzupełniając:

 • Silnik elektryczny jest bardziej wydajny w wytwarzaniu momentu obrotowego
 • Silnik spalinowy jest bardziej wydajny przy stałych, dużych prędkościach
 • Silnik elektryczny w pojeździe hybrydowym działa jako rodzaj dodatkowego wsparcia. Służy głównie do wspomagania silnika spalinowego, gdy obciążenie jest bardzo duże, na przykład podczas uruchamiania samochodu lub przyspieszania. Podczas przyspieszania pojazd hybrydowy przełącza się z jednego na drugi silnik we właściwym czasie, co przynosi korzyści pod względem efektywności energetycznej. Przekłada się to na niższe zużycie paliwa i zmniejszoną emisję CO2.

Lżejsze pojazdy wyposażone w system rekuperacji energii, odzyskują część energii z hamowania i wykorzystują ją do doładowania akumulatora. Dzięki temu zmniejszone zostają straty energii oraz występuje mniejsze tarcie, co z kolei przekłada się na wydłużenie żywotności zarówno układu hamulcowego, jak i akumulatora.

Nowe silniki pojazdów hybrydowych wymagają dedykowanych środków smarnych

Silnik spalinowy w samochodzie hybrydowym nadal wymaga konwencjonalnego smarowania. Silnik ten ma mniejszą pojemność skokową w porównaniu z konwencjonalnym pojazdem, ponieważ jest wspierany przez silnik elektryczny i nie musi wytwarzać całej potrzebnej mocy samodzielnie. Przy mniejszej pojemności skokowej wzrastają wymagania dotyczące stabilności cieplnej silnika oraz odporności oleju silnikowego na procesy starzenia. Ponieważ kompaktowe jednostki stają się jeszcze bardziej wysilone, wymagania wobec oleju silnikowego rosną. Co więcej, prawdopodobnie silniki elektryczne będą w przyszłości napędzane coraz większymi prędkościami, w celu zwiększenia ich wydajności.

Hybrydowe samochody pracują pod napięciem do 48V, które jest wyższe od tego w konwencjonalnym samochodzie z silnikiem spalinowym (12V). Ważnym problemem jest tu ładunek elektryczny w procesie smarowania, zwłaszcza gdy olej ma bezpośredni kontakt z silnikiem elektrycznym. Jeśli przewodność oleju jest zbyt wysoka, istnieje ryzyku upływu prądu, co może być niebezpieczne. Jeżeli jednak przewodność środka smarnego jest zbyt niska, istnieje ryzyko powstania ładunku elektrostatycznego, który doprowadzi do iskrzenia – jest to bardzo niebezpieczne w przypadku kontaktu z paliwami łatwopalnymi. Prowadzi również do degradacji oleju i powoduje uszkodzenie łożysk, uszczelnień i wrażliwych urządzeń elektrycznych.

Oleje do silników pojazdów hybrydowych muszą być kompatybilne z różnego typu materiałami – od drutów miedzianych i innowacyjnych struktur polimerowych po moduły elektryczne i elementy izolacyjne.

Ponadto silniki elektryczne wytwarzają dużo ciepła, które należy wyprowadzić z modułu elektrycznego. Wyzwanie polega na utrzymaniu stałej, niskiej lepkości oleju, aby zapewnić dobry transfer ciepła, ale jednocześnie wystarczającej odporności na rozkład powodowany ciepłem, którym olej musi zarządzać. Aby to osiągnąć, coraz większą rolę odgrywać będą koncepcje skutecznego chłodzenia.

Pojazdy hybrydowe wprowadzają nowe typy układów zasilania oraz silniki, które charakteryzują się:

 • Rosnącymi napięciami systemowymi
 • Wysoką zawartością miedzi
 • Wyższymi temperaturami
 • Nowymi materiałami polimerowymi
 • Dużymi prędkościami
 • Różnymi wymaganiami dotyczącymi tarcia lub jego braku

 

Champion Lubricants, Twój partner w zakresie wysokowydajnych olejów do pojazdów hybrydowych

Champion jest niezależnym specjalistą w dziedzinie środków smarnych, który zapewnia swoim klientom dostęp do najnowszych technologii smarowania oraz pełną obsługę na najwyższym poziomie. Firma jest dostawcą środków smarnych z wielu segmentów rynku, z szeroką ofertą zastosowań i globalnym zasięgiem. Champion opracował dedykowaną gamę olejów do pojazdów hybrydowych. Podczas, gdy większość konkurencyjnych olejów silnikowych do pojazdów hybrydowych SAE 0W-16 i 0W-20 należy do kategorii API SN, nasze nowe oleje SAE 0W-16 i 0W-20 są sklasyfikowane pod kategoriami API SN Plus i SN / RC.

Nasze oleje opracowane specjalnie z myślą o hybrydach, zapewniają doskonałą kontrolę utleniania w wysokiej temperaturze i stabilność smarowania, a także ochronę przed zjawiskiem spalania stukowego (LSPI) oraz innymi usterkami. Oferują wyjątkową oszczędność paliwa pojazdom azjatyckich producentów takich jak Honda, Lexus, Mitsubishi, Nissan i Toyota. Oleje Champion dla pojazdów hybrydowych zapewniają natychmiastowe smarowanie przy rozruchu w niskich temperaturach, minimalizując tarcie i zużycie podzespołów. Ponadto zmniejszają zużycie paliwa i emisję CO2, chroniąc środowisko.

Champion opracował dedykowany asortyment produktów dla silników w pojazdach hybrydowych. Zwiększając wydajność energetyczną i osiągi silnika, te wysokowydajne oleje oferują:

 • Odpowiednie właściwości elektryczne
 • Znakomitą ochronę przed korozją
 • Zaawansowane właściwości w zakresie przenoszenia ciepła
 • Kompatybilność z miedzią i materiałami polimerowymi
 • Doskonałą kontrolę nad procesami utleniania i tworzenia osadów
 • Ochronę łożysk pracujących pod dużym obciążeniem

Wszystkie te cechy reprezentuje cała gama olejów silnikowych do pojazdów hybrydowych Champion

 

Bezkonkurencyjne wsparcie przy wyborze produktu

Champion oferuje również szereg narzędzi i zasobów, które pomagają właścicielom flot znaleźć odpowiedni środek smarny do konkretnych zastosowań:

 • Narzędzie rekomendacji produktu – natychmiastowe zidentyfikowanie potrzeb, znalezienie najlepszego rozwiązania dla każdego pojazdu
 • Narzędzie do zarządzania flotą – obliczanie niezbędnego asortymentu produktów do obsługi całej floty
 • Centrum wiedzy – dostęp do doświadczonych doradców, oferujących pomoc na miejscu i na odległość
 • Program analizy oleju – badanie próbek oleju i przeprowadzanie szkoleń technicznych w celu poprawy stanu technicznego floty pojazdów.

Dowiedz się więcej na http://www.championlubes.com

W całym spektrum naszych działań B2B, stawiamy klienta w centrum zainteresowania oraz budujemy i utrzymujemy relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i korzyściach. Nasze zaangażowanie w oferowanie najlepszej jakości obsługi znajduje odzwierciedlenie w zobowiązaniu do zapewnienia najwyższego poziomu wsparcia technicznego dla szerokiej gamy samochodowych środków smarnych. Wszystko, co robimy, koncentruje się całkowicie na optymalizacji działań naszych klientów i minimalizowania ponoszonych przez nich kosztów.

Wniosek – idealne partnerstwo

Rynek motoryzacyjny przechodzi poważną ewolucję. W nadchodzących latach zaobserwujemy dynamiczny wzrost rynku pojazdów hybrydowych. Zastosowanie dedykowanych olejów, dostosowanych do konkretnych wymagań nowoczesnych silników, ma kluczowe znaczenie dla osiągania ich maksymalnej wydajności energetycznej i osiągów.

Dzięki zdobywanej przez ponad 60 lat wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie środków smarnych, Champion już dziś przygotowuje produkty, które potrafią sprostać wyzwaniom jutra. Wybór takiego partnera zapewnia najlepsze na rynku wsparcie w zakresie zarządzania środkami smarnymi we flocie pojazdów, które pomoże Ci osiągnąć Twoje cele.

Artykuł sponsorowany Champion Lubricants

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

biski, 2 lipca 2020, 12:29 5 0

następne oleje? chyba poszaleliście. Ja w tej chwili mam kilkanaście różnych marek na sklepie a klienci co chwilę chcą czegoś nowego bo zobaczyli gdzieś

Odpowiedz

Arek, 2 lipca 2020, 22:31 0 0

Są dostępne od dawna w H.M . Gordon

Odpowiedz

biski, 3 lipca 2020, 16:18 2 0

nie wpuszczam ich do siebie

Odpowiedz

RoDe, 6 lipca 2020, 13:54 2 0

Kolejny marketing na granicy z oszustwem. Silnik w hybrydzie nie potrzebuje żadnego dedykownego oleju.

Odpowiedz