AutoView Europe – nowe narzędzie dla użytkowników portalu RepXpert (przygotowała firma LuK Aftermarket Service sp. z o.o.)

, 4 października 2006, 0:00

Już przed sześciu laty Schaeffler Automotiv Aftermarket (LuK INA FAG) przygotował narzędzie do badania potencjału rynku części zamiennych, początkowo dla terenu Niemiec, a od tego roku również dla 22 krajów w Europie, tym dla Polski. Przy pomocy oprogramowania AutoView można przygotowywać szczegółowe analizy dla terenu działania danego warsztatu bądź sklepu. Teren poddany analizie może być określony jako określony okrąg wokół warsztatu, sklepu lub też można zdefiniować teren na podstawie kodów pocztowych. Raport AutoView pokazuje dla wybranego terenu park pojazdów z podziałem na kategorie i segmenty. Tak określony park pojazdów może zostać przyporządkowany produktom oferowanym przez Schaeffler Automotiv Aftermarket (LuK INA FAG).

 ]1L[
Dane wykorzystywane w programie opierają się nie tylko na informacjach o istniejącym parku pojazdów, ale też na badaniach przeprowadzanych na konkretnych rynkach. Park pojazdów podzielony jest na segmenty wiekowe. Ponadto oprogramowanie określając potencjał rynku uwzględnia nie tylko ogólnie znane informacje o częstotliwości dokonywanych napraw, ale uwzględnia również takie cechy charakterystyczne dla danego kraju jak stan dróg czy też średni roczny przebieg samochodów.
Na podstawie analizy można z dużą dokładnością określić konieczną zawartość magazynu części dopasowując ją do parku pojazdów zarejestrowanych na danym terenie. Umożliwia to zwiększenie rotacji magazynu, a co za tym idzie zmniejszenie związanego w magazynie kapitału.
W warsztatach można w ten sposób skrócić czas oczekiwania klienta, a tym samym zwiększyć ilość obsługiwanych klientów.
AutoView przyczynia się wydatnie do optymalizacji biznesu i jest teraz dostępny w wersji on-line poprzez portal RepXpert. Aby wykonać analizę potrzebne jest 15.000 punktów.


Wszystkim użytkownikom portalu RepXpert przypomina o jesiennej promocji:


Punkty x 5.
Wszystkie punkty bonusowe zarejestrowane do 31.10.2006 są mnożone x 5*


* wszystkie punkty zarejestrowane do 31.03.2007 muszą zostać wykorzystane najpóźniej do 30.04.2007

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!