VIII Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego – relacja

29 listopada 2013, 14:13

Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego jest swego rodzaju zwieńczeniem i podsumowaniem tego, co wydarzyło się w branży w ciągu całego roku. Tak było i przy okazji VIII edycji tego wydarzenia. Jaki dla firm z sektora motoryzacyjnego był rok 2013?

Tradycyjnie już, Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych miała naświetlić obraz niezależnego rynku motoryzacyjnego w kończącym się roku, wykazać jakie zaszły na nim zmiany oraz jakie są perspektywy na przyszłość. Założenia te udało się zrealizować za sprawą wystąpień przedstawicieli firm z branży, ministerstw, urzędów, organizacji i instytucji motoryzacyjnych.

Rok 2013 na niezależnym rynku motoryzacyjnym

Zebranie otworzyła prezentacja, przygotowana przez Prezesa Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Alfreda Franke. Celem jego wystąpienia było podsumowanie rynku części po trzech kwartałach bieżącego roku oraz przedstawienie prognoz na rok kolejny. Dane wykazały, że rok 2013 może być kolejnym rekordowym dla niezależnego rynku motoryzacyjnego w Polsce. Według prognoz, w bieżącym roku zanotujemy spory wzrost produkcji części i akcesoriów (nawet ponad 10%), jak i ich eksportu.

Analiza trzech minionych kwartałów wykazała, że mimo problemów na początku roku, większość producentów oraz dystrybutorów części zanotowała wzrosty. Kłopoty w pierwszym kwartale mogły być związane z przyczynami ekonomicznymi i przedłużającą się zimą, która skutecznie powstrzymała klientów przed wizytami w warsztatach. Spodziewane ożywienie nastąpiło dopiero w drugim kwartale, gdy koniecznych napraw nie można już było odkładać na później. Trzeci kwartał to podtrzymanie dobrej passy producentów oraz niezłej koniunktury dystrybutorów.

Badania wśród polskich dystrybutorów zostały przeprowadzone przez firmę MotoFocus. Zawierają one zsumowane dane na temat przychodów największych 15 firm dystrybucyjnych na rynku, specjalizujących się w segmencie części do samochodów osobowych oraz 15 największych firm zajmujących się segmentem ciężarowym. Udział w rynku firm spoza tej grupy jest marginalny, dlatego przedstawione statystyki cechuje duża dokładność.

– ,,W bieżącym roku sprzedaż części i dochody ze sprzedaży rosną dynamicznie. Jest to powrót do szybkiego tempa wzrostu, notowanego przed 2012. Tym bardziej widoczna jest zmiana na plus wobec „słabego” roku 2012.” – powiedział prezes SDCM.

Posłowie kontra aftermarket

Po krótkiej analizie danych, przyszedł czas na debatę. Wzięli w niej udział obecni na konferencji posłowie. Czwórka posłów: Andrzej Czerwiński, Leszek Aleksandrzak, Jerzy Szmit i Wojciech Jasiński, odpowiadała na pytania przedstawicieli branży. Toczona w humorystycznej oprawie rozmowa, w rzeczywistości pozwoliła przedstawić problemy niezależnego rynku motoryzacyjnego uczestnikom konferencji, reprezentującym oficjalne instytucje. Profesjonaliści z branży z tej debaty mogli wyciągnąć wnioski jak postrzegany jest niezależny rynek motoryzacyjny.

Cars 2020

Istotny dylemat poruszyła także prezentacja na temat inicjatywy Cars 2020, w której udział brali Filip Skawiński z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Bogumił Papierniok – Dyrektor Zarządzający firmy MotoProfil. Cars 2020 to projekt Komisji Europejskiej, który w założeniu miał podkreślać wartość przemysłu samochodowego dla Europy. Problem w tym, że projekt już od zarania faworyzował rolę producentów samochodów w europejskim przemyśle, niejako umniejszając wkład producentów części.

– ,,Cars 2020 od początku był opracowywany jako program wsparcia przemysłu motoryzacyjnego, w rozumieniu – producentów samochodów. My jako rynek niezależny, poprzez takie organizacje jak FIGIEFA, CLEPA czy innych zrzeszających producentów i dystrybutorów części, musimy przekonywać Komisję Europejską, by doceniła problemy naszego rynku – także tych mniejszych i średnich przedsiębiorstw.” – powiedział nam Bogumił Papierniok po zakończeniu wystąpienia.

Przemówienia i interaktywna debata

Kolejną częścią konferencji było przemówienie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Grażyny Henclewskiej. Wspomniała ona o inicjatywach podejmowanych przez resort, które mają wspierać firmy i środowisko motoryzacyjne w prowadzonej działalności. Jedną z nich jest konferencja „Motoryzacja – Przemysł – Nauka”, która odbędzie się juz 10 grudnia w Ministerstwie Gospodarki. Udział w niej weźmie także Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Jarosław Sojewski z firmy Fomar Poland oraz Alfred Franke, prezes SDCM, poprowadzili interaktywną debatę. Obecni na sali przedstawiciele branży – dystrybutorzy i producenci części motoryzacyjnych odpowiadali anonimowo na zadawane pytania z pomocą elektronicznych pilotów. Uzyskane wyniki ankiety były na bieżąco wyświetlane na ekranie i komentowane. Pytano głównie o zmiany, jakie zaszły w firmach w 2013 r. oraz o nastawienie przed kolejnym rokiem.

Tendencje na europejskim rynku motoryzacyjnym

Po przerwie na lunch, zgromadzeni w sali konferencyjnej hotelu Sobieski, goście wysłuchali prezentacji Roberta Kierzka – Prezesa spółki Inter Cars SA i Piotra Włodarczyka, prezesa EurotaxGlass’s. Prelegenci przybliżyli działania największych dystrybutorów oraz sieci warsztatowych w Europie. Dokonali także krótkiej analizy bieżącej sytuacji rynków w poszczególnych częściach Europy.

– ,,Procesy konsolidacyjne, jakie zachodzą w Europie są istotną kwestią. Wiele firm, tracąc możliwość wzrostu w swoich krajach macierzystych rozgląda się za prowadzeniem biznesu poza granicami. Rynkami, które mają największe perspektywy wzrostu są te w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest to w chwili obecnej sytuacja warta obserwacji. Spowoduje ona, że, mówiąc w skrócie, więksi będą jeszcze większymi i coraz trudniej będzie z nimi konkurować.” – powiedział nam Robert Kierzek po zakończeniu wystąpienia.

Marki własne

Marki prywatne narodziły się w dyskontach spożywczych i szybko zaczęły odgrywać znaczącą rolę na światowych rynkach – także motoryzacyjnym. W czasie konferencji temat poruszono dwukrotnie. Najpierw przy okazji wystąpienia Katarzyny Hys – adiunkta na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, a potem podczas interaktywnej ankiety, prowadzonej przez Wojciecha Głowatego (właściciel Caros-Service) i Marka Młotka-Kucharczyka (Dyrektor Finansowy Inter Team Sp. z o. o.). Zebrane wyniki pokazały, że producenci odczuwają wprowadzanie marek własnych przez dystrybutorów w postaci spadku sprzedaży renomowanych produktów. Z kolei dla dystrybutorów, prywatna marka daje szansę na wygenerowanie wyższej marży.

Wizerunek IAM

Istotne dla warsztatów motoryzacyjnych kwestie poruszono podczas debaty ,,Warsztaty a wizerunek IAM”. W świadomości dużej części kierowców, warsztaty niezależne nadal nie cieszą się dobrą sławą. Ten trend zmienia się w pozytywnym kierunku, jednak dość wolno. Nad poprawieniem oblicza warsztatów pracują zarówno dystrybutorzy i producenci części. Najwięcej zależy jednak od samych warsztatów. Przeszkodą w poprawianiu wizerunku niezależnych punktów obsługi samochodów bywa czarny PR, stosowany przez koncerny produkujące samochody (przykład: reklama VW).

Nowe uregulowania prawne w SKP

Diagnoza przyczyn „choroby polskich Stacji Kontroli Pojazdów” była głównym zagadnieniem dyskusji nad stanem segmentu badań technicznych w Polsce. Niezmieniający się od lat cennik, duża ilość stacji, uregulowania prawne, zmuszające stacje do konkurowania między sobą to jedne z głównych problemów SKP. Uczestnicy debaty przedstawili konieczne zmiany w polskim prawie, które mogłyby ulepszyć system, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo na polskich drogach.

Telematyka – szansa i zagrożenie

Obrady zakończyło rozważanie na temat problemu telematyki w samochodach oraz jej wpływu na niezależny rynek motoryzacyjny. Wprowadzenia do tematu dokonał Alfred Franke z SDCM, informując jakie zmiany niesie ze sobą upowszechnienie systemów telematycznych w samochodach w Europie. Według stanowiska SDCM, systemy operacyjne samochodów mogą stać się narzędziem nieuczciwej konkurencji ze strony producentów pojazdów. Piotr Podrażka z firmy Delphi opowiedział o tym jak rozwinięta jest telematyka w USA. Tam funkcjonuje ona już od kilku lat i dość wyraźnie zmienia sytuację na rynku motoryzacyjnym. Prezentacja wywołała szeroką dyskusję wśród uczestników konferencji.

 

Konferencja odbyła się 28 listopada 2013 r. w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Dowiedz się więcej

Przed nami VIII Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego
Przed nami VIII Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych już po raz ósmy organizuje konferencję motoryzacyjną. Jak co roku, wezmą w niej udział profesjonaliści z branży, politycy, przedstawiciele ministerstw, urzędów, organizacji i instytucji motoryzacyjnych. Celem będzie omówienie kwestii ważnych z punktu widzenia niezależnego ryku motoryzacyjnego. Przygotuj się na zmiany – VIII Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego Konferencja odbędzie się […]

Relacja z konferencji prasowej na temat niezależnego sektora części motoryzacyjnych
Relacja z konferencji prasowej na temat niezależnego sektora części motoryzacyjnych

Minister Gospodarki, Janusz Piechociński wraz z prezesem SDCM, Alfredem Franke, wzięli udział w konferencji prasowej poświęconej niezależnemu sektorowi części motoryzacyjnych w Polsce. Rozmawiali o produkcji, eksporcie, polskim kapitale oraz zmianach, jakie można zaobserwować w warsztatach samochodowych. Tendencje w eksporcie 80% eksportu naszego przemysłu motoryzacyjnego trafia do państw członkowskich UE, jednak spadł on o około 2%. […]

Już wkrótce IX Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego
Już wkrótce IX Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego

Po raz dziewiąty Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych organizuje konferencję niezależnego rynku motoryzacyjnego. Tym razem odbędzie się ona w budynku Ministerstwa Gospodarki. Konferencja odbędzie się 27 listopada 2014 r. w Sali pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Została objęta Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki oraz patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju […]

IX Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego  – relacja
IX Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego – relacja

Sala pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki po raz pierwszy w historii wypełniła się przedstawicielami niezależnego rynku motoryzacyjnego. Rynkowym analizom, propozycjom i uwagom przysłuchiwał się między innymi Minister Gospodarki, Janusz Piechociński. Jaki był rok 2014 dla branży motoryzacyjnej? Organizowana cyklicznie Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego, stała się dla przedstawicieli branży areną podsumowań ich działalności, a także miejscem do […]

Jubileuszowa X Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego – relacja
Jubileuszowa X Konferencja Niezależnego Rynku Motoryzacyjnego – relacja

Całą dekadę temu zostało powołane do życia Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Od początku jego istnienia przedstawiciele niezależnego rynku motoryzacyjnego spotykają się, by podsumować i omówić bieżące wydarzenia w branży. Tak było i tym razem, przy okazji dziesiątej już konferencji. Konferencja zazwyczaj odbywa się pod koniec roku (tym razem 3 grudnia), a więc w […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!