Już wkrótce Wirtualne Targi Wodorowe

22 marca 2022, 8:40

Wirtualne Targi Wodorowe to wydarzenie, którego inicjatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Jego celem jest zaprezentowanie na arenie międzynarodowej potencjału polskiego sektora wodorowego. Targi odbędą się w dniach 6-7 kwietnia 2022 r. w przestrzeni wirtualnej. Nasz portal został patronem medialnym targów.

Wirtualne Targi Wodorowe 2022

Wodór coraz mocniej przenika do świadomości społecznej jako nośnik energii niedalekiej przyszłości. Jest to, podobnie jak elektromobilność, stopniowo rozwijający się megatrend. Zrewolucjonizuje on nie tylko środowisko życia ludzi poprzez znaczący wpływ na ograniczenie ilości szkodliwych emisji, ale przede wszystkim zmieni oblicze licznych gałęzi gospodarki poprzez jego zastosowanie w różnych dziedzinach produkcji, transporcie oraz energetyce. Unia Europejska, realizując postanowienia zawarte w programie Europejskiego Zielonego Ładu opublikowała w ubiegłym roku komunikat pn.: „Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu”. W dokumencie tym w sposób wyraźny określa kolejne fazy rozwoju gospodarki wodorowej w ramach Wspólnoty.

Polska jest obecnie jednym ze światowych liderów pod względem produkcji wodoru. Dlatego również w Polsce proces budowania gospodarki wodorowej zyskał ramy w postaci Polskiej Strategii Wodorowej, opublikowanej 7 grudnia 2021 r. Strategia zawiera sześć kluczowych dla rozwoju technologii wodorowych zagadnień, w tym regulacje prawne, rola H2 w dekarbonizacji czy wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie.

O znaczeniu wodoru i jego wpływie na różne dziedziny rzeczywistości społeczno-gospodarczej dyskutować będą eksperci podczas Wodorowej Konferencji Branżowej. Równolegle z konferencją odbywać się będą Targi Wodorowe, w trakcie których polskie i zagraniczne firmy będą mogły zaprezentować swoją ofertę oraz nawiązać rozmowy B2B za pośrednictwem nieodpłatnych (w wersji podstawowej) stoisk wyrenderowanych w przestrzeni 3d. Oba komponenty będą miały miejsce w przestrzeni wirtualnej dostarczonej przez partnera wydarzenia, firmę METAJAR.

Organizatorzy zachęcają polskie i zagraniczne firmy związane z sektorem wodorowym do uczestnictwa w wydarzeniu, rejestracja możliwa za pośrednictwem strony startowej wydarzenia, pod linkiem: https://www.paih.gov.pl/Wirtualne_Targi_Wodorowe_oraz_Wodorowa_Konferencja_Branzowa

Wirtualne targi wodorowe 2022

UWAGA: Warto zwrócić uwagę, że na oba wydarzenia obowiązują oddzielne rejestracje – dla wystawców oraz dla chętnych do uczestniczenia w targowej Konferencji.

Targi odbędą się w dniach 6-7 kwietnia 2022 r. w przestrzeni wirtualnej.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!