Dębica przedstawiła wyniki za pierwszy kwartał – zmiana r/r jest wyraźna

17 maja 2023, 11:41

Firma Oponiarska Dębica S.A. przedstawiła wyniki uzyskane w I kwartale 2023 r. Zmiany w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku są szczególnie wysokie w zysku netto oraz zysku z działalności operacyjnej (EBIT). Ich wzrosty można określić jako nadzwyczajne. Wzrosły też przychody ze sprzedaży, jednak jest to “tylko” kilkanaście procent w porównaniu do wielokrotnie wyższego wzrostu zysków.

Sprzedaż opon

Nasze wyniki są przede wszystkim rezultatem wyższych cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Zrealizowane ceny odzwierciedlają wpływ wzrostu kosztów surowców i energii w listopadzie i grudniu 2022 r. (spowodowanych czynnikami inflacyjnymi), które weszły w skład kalkulacji cen stosowanych w I kwartale 2023 r.  – mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 932,2 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r. Zysk EBIT w I kwartale br. osiągnął poziom 145,2 mln zł (+244,9%) w porównaniu do 42,1 mln zł rok wcześniej, a zysk netto był na poziomie 122 mln zł (+241,7%) w porównaniu z 35,7 mln zł w analogicznym okresie ub.r.

Jednocześnie chcemy jednak zaznaczyć, że nadal funkcjonujemy w bardzo zmiennych warunkach i oceniamy wypracowane w I kwartale rezultaty jako nadzwyczajne. Dlatego poziom marży osiągniętej w I kwartale nie powinien być źródłem prognoz wyników w kolejnych okresach i całym roku 2023. W następnych miesiącach roku ciągle będziemy musieli się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, takimi jak: presja inflacyjna na branżę i całą gospodarkę, podwyższony poziom niepewności rynkowej, rosnące koszty pracy oraz ewentualne dalsze pogorszenie się nastrojów konsumenckich. Dodatkowo koszty transportu nadal utrzymują się na wysokim poziomie – dodaje Leszek Szafran.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

w mln PLN 1Q 2023 r. 1Q 2022 r. Zmiana
Przychody ze sprzedaży 932,2 796,9 17%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 145,2 42,1 244,9%
Zysk netto 122,0 35,7 241,7%

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w I kwartale 2023 r. wygenerowała przychody w kwocie 861,3 mln zł, co oznacza, że były one wyższe o 22,1% w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych zmniejszyła się o 22,7% do 70,9 mln zł.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!