Wyniki finansowe Dębicy w 2021 roku

27 kwietnia 2022, 11:31

Dębica, producent opon do samochodów osobowych i ciężarowych, zanotowała w 2021 roku rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 2 342,8 mln zł. Były one wyższe o 29,1% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2020 r., a także o blisko 14% w porównaniu z 2019 r., czyli okresem sprzed pandemii.

opony
Zdjęcie poglądowe

Zysk EBIT w 2021 r. wyniósł 50,9 mln zł i był niższy o 36,5% w stosunku do roku ubiegłego. Zysk netto był na poziomie 42,7 mln zł, czyli 37,6% niższym r/r, na co wpływ miał m.in. wzrost kosztów produkcji, w tym na skutek rosnących kosztów surowców.

– W 2021 r. osiągnęliśmy rekordowe przychody ze sprzedaży. Były one także wyższe niż w 2019, czyli roku poprzedzającym pandemię. Pomimo zwiększenia przychodów nasz zysk netto – choć nadal bardzo solidny – był niższy niż rok wcześniej. Wpływ na to miały m.in. rosnące ceny surowców i koszty działalności. Pomimo rosnącej presji kosztowej sytuacja Spółki jest bardzo stabilna, a nasze wyniki za rok 2021 uważamy za solidne. Choć otoczenie biznesowe pozostaje bardzo wymagające, my zwiększamy przychody, generujemy zysk i pewnie weszliśmy w 2022 r. – mówi Leszek Szafran, Prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Wyniki sprzedaży

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.  w IV kwartale i za cały rok 2021 przedstawia poniższa tabela:

w mln PLN 4Q 2021 r. 4Q 2020 r. Zmiana 2021 r. 2020 r. Zmiana
Przychody
ze sprzedaży
650,3 507,5 28,1% 2 342,8 1 815,1 29,1%
Zysk
z działalności operacyjnej (EBIT)
0,6 13,9 -95,7% 50,9 80,2 -36,5%
Zysk netto 3,4 14,1 -75,9% 42,7 68,4 -37,6%

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w 2021 r. wygenerowała przychody w kwocie 2 078,1 mln zł, wobec 1 636,8 mln zł w roku ubiegłym. Jest to więcej o 441,3 mln zł i 27,0% rok do roku. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 2021 r. stanowiła 88,7% sprzedaży ogółem wobec 90,2% w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 264,7 mln zł i wzrosły o 48,5% r/r.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów w 2021 r. wyniosła 1,7% wobec 6,5% w 2020 r. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów wzrosła z 9,9% w 2020 r. do 15,6% w 2021 r.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!