Wyniki finansowe Auto Partner SA za pierwsze półrocze 2020 r.

, 17 września 2020, 8:58

Grupa Auto Partner po I półroczu 2020 roku wypracowała przychody ze sprzedaży sięgające 767,8 mln zł (+7% r/r). Sprzedaż eksportowa wzrosła o 18% r/r (do 321,6 mln zł), a w kraju utrzymała się na zbliżonym poziomie r/r (446,2 mln zł).

Grupa zanotowała tak wysokie przychody pomimo niższych rok do roku przychodów ze sprzedaży w marcu i kwietniu w wyniku pandemii koronawirusa. Zysk netto po I półroczu wzrósł o 56% r/r i wyniósł 45,3 mln zł.

W II kwartale 2020 r. Grupa, przy zbliżonym poziomie przychodów ze sprzedaży r/r, wypracowała wzrost zysku o 142% r/r do 32,6 mln zł. Istotnie – o kilka punktów procentowych – wzrosła rentowność na wszystkich poziomach. Na znacznie lepsze wyniki po II kwartale 2020 r. wpływ miały przede wszystkim czynniki takie jak: ścisła kontrola kosztów operacyjnych, podwyższenie cen w odpowiedzi na rosnące kursy walut, obniżenie zadłużenia głównie w wyniku mniejszych zakupów towarów.

Grupa, po słabszym sprzedażowo marcu i kwietniu, a także częściowo maju, już w czerwcu kontynuowała dwucyfrowy wzrost przychodów. Na rynkach eksportowych Grupa zarówno w II kwartale – najsilniej dotkniętym przez obostrzenia rządowe związane z pandemią – jak i w I półroczu, notowała dwucyfrowe wzrosty sprzedaży zagranicznej (odpowiednio o 12% i 18% r/r). Szybko rosnąca sprzedaż zagraniczna to efekt umacniania pozycji na rynkach, na których spółka działa od lat oraz ekspansji i zdobywania nowych kierunków eksportowych. W Polsce spółka w II kwartale odnotowała o 6% niższą sprzedaż, a narastająco poziom ten był zbliżony rok do roku. Rynek krajowy pozostaje głównym rynkiem zbytu Grupy, na koniec czerwca 2020 odpowiadał za 58% łącznej sprzedaży.

Wraz ze stopniowym odmrażaniem gospodarki w Polsce i Europie widocznym już w II połowie kwietnia, Grupa notowała wzmożoną aktywność klientów.

Grupa kontynuuje rozbudowę sieci dystrybucji, która łącznie liczy już 91 filii. Plan na 2021 rok zakłada mniejsze tempo ich przyrostu niż w latach wcześniejszych – przewidywanie jest otwarcie nie więcej niż około pięciu nowych filii (wobec dziewięciu w 2019 roku). O ewentualnych otwarciach w roku 2020 grupa zdecyduje na podstawie prowadzonych rozmów z potencjalnymi osobami i firmami zainteresowanymi współpracą.

WYBRANE DANE FINANSOWE PO II KWARTALE 2020:

PLN’000 1H 2020 1H 2019 Zmiana% 2Q 2020 2Q 2019 Zmiana%
Przychody ze sprzedaży 767 773 719 574 7% 396 670 392 893 1%
Sprzedaż w Polsce 446 209 446 448 0% 228 620 242 395 -6%
Sprzedaż zagraniczna 321 564 273 126 18% 168 050 150 498 12%
Zysk brutto ze sprzedaży 217 403 183 141 19% 120 107 96 290 25%
Marża brutto na sprzedaży 28,32% 25,45% 2,86 pp. 30,28% 24,51% 5,77 pp.
EBITDA 73 210 49 545 48% 48 554 23 921 103%
Marża EBITDA 9,54% 6,89% 2,65 pp. 12,24% 6,09% 6,15 pp.
EBIT 61 879 40 647 52% 42 878 19 199 123%
Marża EBIT 8,06% 5,65% 2,41 pp. 10,81% 4,89% 5,92 pp.
Zysk brutto 56 168 36 129 55% 40 472 16 833 140%
Zysk netto 45 284 28 954 56% 32 606 13 466 142%
Marża netto 5,51% 4,02% 1,48 pp. 8,22% 3,43% 4,79 pp.

Rentowność

Grupa w II kwartale odnotowała skokową poprawę rentowności rok do roku m.in. w wyniku silnej kontroli kosztów. Spółka pracuje nad dalszym wzrostem rentowności i efektywną polityką kontroli kosztów. Stale rosnący udział sprzedaży eksportowej w przychodach zapewnia Grupie wyższą rentowność na poziomie netto. Sukcesywny rozwój sprzedaży marek własnych w segmencie premium oraz wyłączna dystrybucja wybranych marek daje Grupie możliwość uzyskiwania wyższej rentowności sprzedaży niż w przypadku szeroko dostępnych brandów. Dodatkowym aspektem regularnie wpływającym na rentowność jest bonus uzyskiwany za pośrednictwem grupy zakupowej Global One Automotive, a także coraz silniejsza automatyzacja wielu procesów biznesowych.

– Mimo nadzwyczajnej sytuacji na rynku spowodowanej pandemią zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki i wzrost zysku w II kwartale o ponad 140% r/r. Tak istotna poprawa rentowności była możliwa dzięki szybkiej i odpowiedniej reakcji zarządu na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową związaną z pandemią koronawirusa. Pracowaliśmy w nadzwyczajnych warunkach reżimu sanitarnego, ale także byliśmy w pełni przygotowani na spodziewaną, wzmożoną mobilność klientów i rosnącą siłę nabywczą po okresie lockdownu. Druga połowa maja i czerwiec były bardzo dobrymi okresami pod względem obrotów i ruchu klientów – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA. – Mamy stabilną sytuację finansową, bardzo dobrą płynność. W całym 2020 roku naszym priorytetem jest dalsza poprawa rentowności względem poprzedniego roku. Chcemy jednocześnie nadal zwiększać skalę działania. Rosnący polski rynek części stwarza możliwości wzrostu dlatego nadal rozbudowujemy sieć dystrybucji. Chcemy także zwiększać udział sprzedaży eksportowej, która na poziomie netto daje nam wyższą rentowność. Popyt na części zamienne rośnie wraz ze wzrostem parku samochodowego w Polsce, do czego przyczynia się napływ używanych pojazdów z zagranicy jak i zakup nowych aut. Rynek nam sprzyja, a my w pełni wykorzystujemy jego możliwości – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

PJPJ, 17 września 2020, 9:58 15 -1

Super ! Ale przedstawicielom trzeba było wszystko uciąć bo pandemia ! Żałosna firma.

Odpowiedz

Arek, 17 września 2020, 15:34 10 -1

No właśnie, skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle, że trzeba było poucinać pracownikom wypłaty ???
To oczywiście nie dotyczy tylko AP ale wszystkich dystrybutorów.

Odpowiedz

Zapowiedziany kryzys, 17 września 2020, 23:04 2 0

Temu jest dobrze ;)

Odpowiedz

Jonek, 25 września 2020, 7:23 0 0

dokładnie :)

Odpowiedz