Kary za cofanie licznika anulowane przez ustawę o pedofilii?

, 23 maja 2019, 11:57

Zdajemy sobie sprawę, że tytuł tego artykułu brzmi dość dziwnie. Dokładnie jednak ilustruje to, co dzieje się w ostatnich dniach w kwestii nowelizacji kodeksu karnego. W nowym projekcie nie ma przyjętego niedawno artykułu dotyczącego karania za przekręcanie liczników.

Pośpiech nie popłaca

Okazuje się, że wszelkie zmiany w prawie, nawet zupełnie niezwiązane z motoryzacją, mogą rzutować na nasz rynek. Pośpiesznie wprowadzane zmiany w kodeksie karnym miały na celu zaostrzenie kar za pedofilię. Przy okazji spowodowano jednak wymazanie z kodeksu karnego niedawno zatwierdzonego przepisu, dotyczącego nieuprawnionych ingerencji w drogomierz (więcej o nich tutaj). Czy komuś zależało na tym, by cofanie liczników nadal było legalne? Raczej nie. Jak więc do tego doszło?

Prawdopodobnie przez najzwyklejszą pomyłkę. W pośpiechu przy nowelizacji kodeksu, mającej na celu zaostrzenie kar za pedofilię, ktoś w Sejmie nie zauważył, że posłowie pracują na starej wersji kodeksu. Po art. 306 wprowadzono przepis 306a k.k. który od niedawna widnieje w kodeksie karnym i dotyczy właśnie wspomnianych liczników. Zmieniając treść art. 306a. posłowie w praktyce znoszą karalność za kręcenie liczników.

Treść artykułu 306a przed zmianą:
§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Treść artykułu 306a po zmianie:
Art. 306a. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20. § 2. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 25.

Wprowadzane przez Sejm zmiany nie weszły jeszcze w życie. Teraz muszą zostać przyjęte przez Senat, a następnie podpisane przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę. Senat może wprowadzić poprawki do projektu. Mamy nadzieję, że przepis dotyczący kar za cofanie liczników pozostanie w kodeksie.

Jak widać organizacje branży motoryzacyjnej muszą trzymać rękę na pulsie przez cały czas. Kto spodziewałby się, że wprowadzanie całkowicie niezwiązanych z motoryzacją przepisów może mieć wpływ na ten rynek? Mamy nadzieję, że senatorowie mimo przedwyborczej gorączki, znajdą czas, by poprawić obecny projekt zmian w przepisach.

Aktualizacja: Wieczorem, 24 maja, Senat wprowadził 43 poprawki do noweli kodeksu karnego i odesłał projekt do Sejmu. Wśród poprawek znalazło się przywrócenie zagubionego artykułu dotyczącego przepisu penalizującego cofanie liczników w samochodach.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!