Regulacje ekologiczne muszą być sprawiedliwe – konferencja CLEPA Aftermarket 2024 już za nami

26 marca 2024, 13:29

Motoryzacyjny rynek części zamiennych w Europie stoi w obliczu transformacji kształtowanej przez politykę zrównoważonego rozwoju, postęp technologiczny i zmieniające się ramy regulacyjne. W odbywającej się tuż przed nadchodzącymi wyborami europejskimi 15. edycji konferencji CLEPA Aftermarket Conference wzięło udział liczne grono decydentów, specjalistów i twórców trendów, którzy przedstawili spostrzeżenia i strategiczne wytyczne dotyczące bardziej konkurencyjnego ekosystemu mobilności.

Wydarzenie, które odbyło się w dniach 20 i 21 marca w Brukseli pod hasłem „Cyfrowe i zrównoważone rozwiązania dla konkurencyjnego rynku wtórnego”, zgromadziło ponad 250 uczestników, w tym prelegentów najwyższego szczebla z Komisji Europejskiej i przemysłu. W swoim przemówieniu powitalnym, Sekretarz Generalny CLEPA, Benjamin Krieger, stwierdził:

– Osiągnięcie celów strategii zrównoważonego rozwoju będzie możliwe jedynie przy wsparciu publicznym dla inwestycji w nowe technologie i ustanowieniu zasad, które będą spójne i konsekwentne. Patrząc w przyszłość, na wybory europejskie, trzeba zauważyć, że byliśmy świadkami pięciu lat bezprecedensowej działalności politycznej i regulacyjnej – teraz nadszedł czas, aby skupić się na wdrażaniu tych polityk.

Prezes CLEPA, Matthias Zink, potwierdził swoje zaangażowanie w kształtowanie polityk sprzyjających działaniom klimatycznym przy jednoczesnym wspieraniu konkurencyjnego przemysłu UE:

– Ogólne ramy regulacyjne w Europie muszą pozostać ambitne, a jednocześnie elastyczne, aby umożliwiać ciągłe innowacje i umożliwiać wszystkim rozwiązaniom odegranie swojej roli. Pomoże nam to szybciej i skuteczniej osiągnąć nasze cele, jednocześnie uwzględniając wybór konsumentów.

CLEPA AMCON 2024 – relacja

W czasie pierwszego dnia konferencji CLEPA, grupa 10 innowacyjnych start-upów zaprezentowała najnowocześniejsze technologie w zakresie elektryfikacji, zrównoważonego rozwoju, dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji, oferując wgląd w przyszłe usługi na rynku wtórnym. Kanadyjska firma BL Innovare zdobyła nagrodę za prezentację swojego bezdotykowego systemu kontroli przejazdowej, zdolnego do rejestrowania tysięcy pomiarów na sekundę, oferującego kompleksową kontrolę pojazdu, od dokumentacji stanu nadwozia pojazdu po pomiar kątów ustawienia kół.

Drugiego dnia konferencji pierwsza sesja skupiała się na otoczeniu legislacyjnym i perspektywach rynkowych dla europejskiego rynku części zamiennych, przygotowując grunt pod dyskusje na temat trendów branżowych i zmian regulacyjnych.

Debbie Capell z firmy S&P Global przedstawiła główne trendy, mające wpływ na europejski rynek części zamiennych, w tym elektryfikację i wzrost liczby chińskich pojazdów elektrycznych. Louise Wohrne (przeczytaj nasz wywiad), przewodnicząca Forum ds. zrównoważonego rozwoju na rynku motoryzacyjnym (FAAS), podkreśliła zaangażowanie stowarzyszenia w promowanie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości rynku wtórnego. Mariam Lochoshvili z Next Automotive Aftermarket Generation (NAAG) skupiła się na tym, jak można usprawnić pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów w branży motoryzacyjnej. Sebastian Kempf z McKinsey przedstawił przypadek pokazujący, jak generatywna sztuczna inteligencja odblokowuje nowe możliwości w zakresie mobilności i rynku części zamiennych.

Marcus Sacré i Thomas Funke z Osborne Clarke wygłosili przemówienie na temat znaczenia prawodawstwa dotyczącego danych dotyczących naprawy i konserwacji (RMI) oraz rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych pojazdów silnikowych (MVBER), podkreślając wyzwania w zakresie egzekwowania prawa. Po prezentacji odbyła się dyskusja panelowa skupiająca się na tym, jak zapewnić warsztatom samochodowym równe szanse. W panelu uczestniczyli Mark Nicklas, szef działu mobilności w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej, Laurianne Krid z Regionu I FIA, Jeremy Smith z firmy Belron i Jan-Willem van der Linden z organizacji CECRA. Dyskusje dotyczyły roli ram prawnych w utrzymywaniu konkurencyjności wśród podmiotów działających na rynku wtórnym.

Chociaż w Komisji przedmiotem dyskusji są przepisy sektorowe dotyczące dostępu do danych, panel podkreślił bezpośredni priorytet uregulowania bezpiecznego dostępu do diagnostyki pokładowej (OBD) i zapewnienia bezpiecznej instalacji części zamiennych. CLEPA wzywa do przyjęcia prawodawstwa sektorowego i popiera zamiar Komisji, aby uregulować bezpieczny dostęp do systemu OBD jedynie w przypadku objęcia wszystkich interfejsów pojazdu. Osiągnięto konsensus co do konieczności ustanowienia jasnych ram prawnych w celu utrzymania konkurencji i możliwości wyboru konsumentów, przy czym ustawodawstwo RMI i MVBER wyłoniły się jako podstawowe filary o coraz większym znaczeniu w przyszłości.

Ostatnia sesja konferencji skupiała się na wpływie technologii AI (sztuczna inteligencja) i elektryfikacji na rynek części zamiennych. Stefan van Dalen (Hella), Adnan Cemal (Hella Gutmann) i Bastian Mertens (AHEAD Automotive) omówili oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania w zakresie usług posprzedażowych, które mają pomóc technikom w poruszaniu się po skomplikowanych technologiach. Alma Oprasic (Exfluency) zaprezentowała narzędzie do tłumaczenia wykorzystujące sztuczną inteligencję do wielojęzycznej dokumentacji technicznej i instrukcji napraw. Richard Stooß (Authentic Vision) i Alfred Wimmer (Dana) pokazali sposób inteligentnego angażowania klientów poprzez bezpieczne uwierzytelnianie produktów. Bas Wintjes (WESP) wyjaśnił, w jaki sposób można wykorzystać dane, aby warsztaty naprawcze były jeszcze bardziej wydajne i rentowne, a Marlies Doornenbal (Auto Totaal Houten) i Michael Dittmar (Dittmar & Stachowiak) zakończyli sesję, podkreślając znaczenie inwestowania w serwis i konserwację pojazdów elektrycznych.

Frank Schlehuber, starszy konsultant ds. rynków CLEPA, zamknął 15. edycję konferencji optymistycznym akcentem, stwierdzając:

– Jesteśmy na dobrej drodze w kierunku zrównoważonego rozwoju, a technologie takie jak sztuczna inteligencja odgrywają kluczową rolę w upraszczaniu procesów transformacji ekologicznej i cyfrowej. Komisja skupiła się na opracowaniu nowego rozporządzenia w sprawie bezpiecznego dostępu do danych z OBD, jednak wyzwaniem pozostaje rozszerzenie tego ogólnego rozwiązania na wszystkie dostępne interfejsy pojazdu. Zachęcam wszystkich do opowiadania się za bezpiecznym i sprawiedliwym dostępem do interfejsów pojazdów, niezbędnym do utrzymania ekologicznego i konkurencyjnego, a także przystępnego cenowo i przyjaznego dla konsumenta ekosystemu mobilności w Europie.

Kolejna edycja Konferencji CLEPA Aftermarket planowana jest na wiosnę 2025 roku.

Portal MotoFocus.pl był patronem medialnym konferencji CLEPA AMCON 2024.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!