CLEPA Aftermarket Conference: Dostęp do danych kluczowy dla rozwoju Aftermarketu

7 kwietnia 2023, 12:15

W dniach 29 i 30 marca w Brukseli odbyła się 14. edycja konferencji CLEPA Aftermarket 2023. Temat tegorocznego spotkania to „Driving Service Innovation”. W wydarzeniu udział wzięło ponad 180 uczestników. Wśród nich znaleźli się m.in. prelegenci najwyższego szczebla z Komisji Europejskiej, Parlamentu, a także przedstawiciele przemysłu. Społeczność aftermarketowa dyskutowała podczas CLEPA 2023 o wyzwaniach związanych z technologią, w tym o cyberbezpieczeństwie i autoryzacji dla części zamiennych. Jakie są wnioski z tegorocznej konferencji?Konferencja CLEPA 2023

Prognozy CLEPA na nadchodzące lata przedstawione podczas konferencji

Stowarzyszenie CLEPA wraz z Boston Consulting Group przeprowadziło badanie, którego wyniki przedstawił Alexander Brenner (Boston Consulting Group): do 2030 roku około 15% samochodów osobowych będzie należało do flot. W scenariuszu bazowym określono również, że 62% z nich będzie pojazdami elektrycznymi z bateriami (BEV).

Na podstawie wyników badań stwierdzono, że przyszła wielkość rynku napraw i konserwacji, rynku ogumienia, a także napraw powypadkowych i akcesoriów, będzie istotnie zależna od ilości pojazdów użytkowanych przez floty. Istotny będzie również udział pojazdów BEV w tych flotach.

W efekcie najważniejszym czynnikiem dla przygotowania rynku wtórnego na nowe technologie będzie dostęp do danych i zasobów w pojazdach. W miarę jak te nowe technologie nabierają rozpędu, cały łańcuch wartości musi przygotować się na wyzwania związane z serwisowaniem takich pojazdów w ciągu najbliższych kilku dekad.

Konferencja CLEPA – zaufanie klientów i sprawiedliwy dostęp do danych to kluczowe czynniki dla rozwoju rynku aftermarket

Konferencję zainaugurował Sekretarz Generalny CLEPA, Benjamin Krieger. W swoim przemówieniu powitalnym określił, od czego zależy powodzenie we wdrażaniu nowych technologii:

– Zaufanie konsumentów ma kluczowe znaczenie dla akceptacji i wdrażania nowych technologii. Najlepiej można to osiągnąć dzięki szerokiemu wyborowi dobrze wyposażonych i wykwalifikowanych warsztatów na rynku wtórnym, zapewniających bezproblemową obsługę przez cały okres eksploatacji pojazdów. – powiedział Benjamin Krieger.

Benjamin Krieger na konferencji CLEPA 2023

Ogromną istotność roli konsumentów potwierdziła Hasmeet Kaur z firmy Roland Berger, która podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat „Mobility Vision 2040” w przemówieniu inauguracyjnym. Poza konsumentami dużo uwagi poświęcono kwestii dostępu do danych mających umożliwić sprawny i sprawiedliwy rozwój rynku.

Tematy poruszane w panelach konferencji CLEPA 2023 obejmowały m.in. zdefiniowanie zakresu danych, który pozwoli osiągnąć równowagę pomiędzy ochroną praw własności intelektualnej i tajemnicą handlową przy jednoczesnym umożliwieniu ogólnego udostępniania danych. Na tę kwestię zwróciła uwagę Angelica Petrov, doradca ds. polityki w biurze europosła Alina Mituty, która przedstawiła stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie Data Act. Kwestia danych była obecna również w innych wystąpieniach.

– Podczas tej konferencji odmieniano słowo „dane” przez wszystkie przypadki. To dobrze, że rynek przypomina o tym decydentom europejskim, a ci widzą potrzebę zapewnienia sprawiedliwego dostępu do danych dla wszystkich operatorów. Ktoś złośliwy powiedziałby, że wiedzą to już od dawna, również na podstawie swoich własnych analiz, zatem oczekuje się od nich bardziej zdecydowanych działań. Niemniej cieszymy się, że po raz kolejny wybrzmiała potrzeba wydania przepisów sektorowych dla motoryzacji. Czekamy niecierpliwie – przekazał Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, członek zarządu CLEPA.

CLEPA 2023 – dane dla aftermarketu muszą być dostępne, ale również bezpieczne

Podczas konferencji CLEPA 2023 dużą uwagę przywiązano również do tego, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych. Mark Nicklas, kierownik działu mobilności w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej, dokonał przeglądu planowanych regulacji dotyczących rynku wtórnego. Stwierdził przy tym, że bezpieczeństwo cybernetyczne jest niezbędne, ale będzie wymagało dalszej interwencji regulacyjnej w celu zapewnienia równych szans.

Damian Dyrbusch, szef nowo powstałego Centrum Kompetencji Bosch ds. Architektur Systemów Mobilności, przedstawił spostrzeżenia dotyczące architektury E/E pojazdów podłączonych do sieci jako części szerszego ekosystemu. Doprowadziło to do dyskusji panelowej na temat wyzwań, jakie nowe technologie stawiają przed rynkiem wtórnym. Panel poruszył również kwestię roli OBD i znaczenia aktualizacji oprogramowania. O ile możliwości techniczne aktualizacji oprogramowania uznano za istotne, o tyle środki bezpieczeństwa cybernetycznego i dostęp do danych w pojazdach uznano za główne problemy związane z konkurencją na rynku wtórnym.

– Aftermarket czekają zmiany w skali nieobserwowanej chyba od początku motoryzacji. Ogromną rolą tego rodzaju wydarzeń jak konferencja CLEPA, ale także firm w nich uczestniczących jest dyskusja i przygotowanie się do nadchodzących zmian i wyzwań. Dla bardziej aktywnych będą to szanse na dalszy rozwój. Często w swojej karierze powtarzałem zdaje się chińskie przysłowie, że gdy wieje wiatr to jedni szukają schronień, a inni budują wiatraki. Jak ulał pasuje ono do obecnej sytuacji na rynku wtórnym. Wierzę, że branża pomimo wielu wyzwań i przeciwności doskonale odnajdzie się w nowej rzeczywistości – mówi Alfred Franke, Prezes Grupy MotoFocus.pl., patrona medialnego CLEPA Aftermarket Conference

Konferencję zamknął Frank Schlehuber, starszy konsultant CLEPA ds. rynku. W swoim wystąpieniu podkreślił jak dużo pracy czeka rynek aftermarket. Zaznaczył też, że przykłady prezentowanych rozwiązań przekonują go o osiągnięciu wszystkich zamierzonych celów w odpowiednim czasie:

Rynek wtórny musi przygotować się na nowe technologie, nowych graczy w sektorze i wzrost działalności flotowej. Wobec decydentów istnieją duże oczekiwania dotyczące solidnych ram regulacyjnych w celu zapewnienia równych szans, ale dobrze jest widzieć, że sektor już przygotowuje się na przyszłe wyzwania. Widzieliśmy imponujące przykłady najlepszych praktyk, dzięki czemu jestem przekonany, że rynek wtórny będzie miał siłę i kreatywność, aby dostosować się do nowych technologii.

Kolejna edycja konferencji CLEPA Aftermarket planowana jest na marzec 2024 roku.

Grupa medialna MotoFocus była patronem minionej konferencji CLEPA.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!