Rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym – wywiad

8 kwietnia 2014, 10:32

Uniwersytet w Radomiu, otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych z zakresu „Ekologii w Warsztacie Samochodowym”, kierowany do profesjonalistów z branży motoryzacyjnej. O inicjatywie rozmawialiśmy z drem inż. Sławomirem Olszowskim, opiekunem merytorycznym studiów oraz Dyrektorem Danish Technological Institute Polska – Michałem Karlikowskim.

Ekologia wkracza dziś we wszystkie dziedziny życia, także do motoryzacji. Czy wprowadzenie kierunku studiów na jej temat to odpowiedź na nowe trendy? Jakie jeszcze są ku temu powody?

dr inż. Sławomir OlszowskiSławomir Olszowski: Dla firm motoryzacyjnych ekologia jest coraz ważniejsza, gdyż wymagania wynikające z ustaw są restrykcyjne, zaś nie każdy Menedżer Serwisu zdaje sobie sprawę z obowiązków sprawozdawczych, odpowiedzialności w tym względzie oraz z systemu możliwych kar nakładanych przez jednostki uprawnione do kontroli. Należy jednak nadmienić, że produkty i elementy samochodowe uważane są za wyjątkowo naturze nieprzychylne. Samochody obarcza się odpowiedzialnością za zanieczyszczenie powietrza, wyczerpywanie naturalnych złóż ropy naftowej, nadmierny hałas, góry niebezpiecznych odpadów (zużyte opony, filtry, akumulatory, żarówki, olej, elementy zawierające polichlorowane bifenyle (PCB, ang. PCBs), zużyte płyny eksploatacyjne, uszkodzone elementy konstrukcyjne nadwozi w tym te z tworzyw sztucznych, w końcu – wycofany z eksploatacji cały pojazd).

Nawet gdyby producenci samochodów unikali technologii przyjaznych środowisku naturalnemu, to zmuszają ich do tego międzynarodowe przepisy. Komisja Europejska dba o to, aby nowe pojazdy emitowały coraz „czystsze” spaliny. Pomimo iż wiele proekologicznych systemów wprowadzonych do motoryzacji budziło niegdyś i budzi obecnie wiele zastrzeżeń środowiska motoryzacyjnego, to jednak samochody takie jeździły, jeżdżą i będą jeździły. Dlatego już dziś trzeba przygotować się merytorycznie do naprawy samochodów tych, które przyjadą jutro. W czasie normalnego procesu naprawy nie ma czasu na naukę, blokuje to stanowisko, ogranicza przerób serwisu i generuje dodatkowe niepotrzebne koszty. Dlatego, też wiele firm w Polsce z branży motoryzacyjnej stoi przed wyzwaniem zmiany technologii usług, które jednocześnie będą bardziej zyskowne, ale jednak przyjazne środowisku naturalnemu. Można to uczynić tylko poprzez edukację kadry kierowniczej oraz pracowników wyposażając ich w aktualną wiedzę specjalistyczną i umiejętności wdrażania innowacyjnych technologii naprawy. Nie można wprowadzić lub kupić czegoś jeżeli się nie wie, że „to coś” istnieje i może ułatwić pracę. Klasyczne rozwiązania naprawy bardzo często bazują na inwazyjnej metodzie naprawy: demontaż podzespołu, weryfikacja stanu oraz badania stanowiskowe i ponowny montaż. Taki system pociąga za sobą ogromną ilość czasu serwisowego, na co wielu klientów nie może się zgodzić, jeżdżąc w ten sposób nie w pełni sprawnymi samochodami.

Długi czas naprawy samochodu w serwisie to również ogromne straty dla samego właściciela. Każde skrócenie naprawy powoduje zwolnienie stanowiska serwisowego i możliwość przyjęcia do obsługi kolejnego samochodu. Do każdego samochodu będącego w naprawie potrzebne są części zamienne,  akcesoria i specjalistyczna chemia serwisowa. Przyjmując więcej samochodów serwis uruchamia większy wachlarz możliwości sprzedaży, tworząc większą ilość możliwych powiązań ekonomicznych z klientami. W ten sposób zdecydowanie poprawia się sytuacja ekonomiczna serwisów, które znają się na nowych innowacyjnych technologiach szybkiej diagnozy, tzn. bezinwazyjnych metodach diagnozowania stanu np. układu wysokiego ciśnienia bezpośredniego wtrysku oleju napędowego RMOG czy też EDIA Pro. Do minimum ograniczane jest zjawisko sprzedaży utraconej, zaś serwis uwzględniając w procesie naprawy ekologiczne i innowacyjne technologie diagnozy, ma możliwość zwiększenia wyniku finansowego firmy bez zwiększania zatrudnienia i bez budowy czy rozbudowywania istniejącego serwisu samochodowego.

Czego przede wszystkim nauczą się uczestnicy studiów?

Sławomir Olszowski:  Przede wszystkim, studia mają wzmocnić potencjał i możliwości serwisów samochodowych w obszarze usług i zarządzania serwisem. Dlatego w projekcie przewidziano, że to właściciel serwisu, dyrektor lub inna osoba zarządzająca będzie ustalała zakres jego potrzeb. Dlatego też przewidziano kilka ciągów merytorycznych, których uczestnicy będą łączeni w grupy ze względu na rzeczywiste potrzeby merytoryczne serwisu. Oznacza to, że każda grupa może mieć inne zajęcia podczas studiów podyplomowych. Projekt jest skierowany dla kadry menedżerskiej, dla uzupełnienia ich wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych podczas procesów serwisowych jak również w otoczeniu usług serwisowych podczas zarządzania. Menadżer nauczy się innowacyjnych treści merytorycznych (niedostępnych na rynku księgarskim) oraz praktycznych mających wartość handlową, którą można wykorzystać w serwisie, a także otrzyma wsparcie doradcze w zakresie analizy potrzeb oraz doradztwa po studiach podyplomowych.

Dzięki współpracy Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z potentatami rynku motoryzacyjnego jak: ATE, Axes System, BOSCH, BETiS, DELPHI, Delta Tech Electronics, EurotaxGlass’s, Hella-Gutmann, ISUZU, Liqui Moly, Loctite, Magneti Marelli, Skaven (Ravenol), Teroson, Volvo, Volvo Truck, Volvo Construction Equipment, wiedza zdobyta będzie aktualna i atrakcyjna serwisowo. Każdy uczestnik studiów znajdzie coś dla siebie. Na uwagę zasługuje również fakt, iż treści merytoryczne studiów obejmują sprawy związane z zarządzaniem serwisem samochodowym, w tym zajęcia prawne, uwzględniające dokumenty z typu „OWU”, czyli ogólne warunki wykonania usługi serwisowej, które mają odniesienie do gwarancji, rękojmi i niezgodności towaru z umową, specjalistyczne zajęcia z obszarów innowacyjnych metod diagnozowania stanu poszczególnych systemów pojazdów, techniki sprzedaży z uwzględnieniem aspektów ekologicznych mających wpływ na wyniki finansowe firmy, wymogi dotyczące sprawozdawczości ekologicznej, a kończąc na badaniach olejów i paliw, szczególnie ważnych przy usterkach pomp wysokiego ciśnienia i wtryskiwaczy.

Dzięki bieżącej współpracy z serwisami samochodowymi z sieci: AD SERWIS, Auto-Land (Land Serwis), Auto Crew, Bosch Car Service, Bosch Diesel Centrum, EuroWarsztat Group Auto-Union (AUTO-PARTNER, AUTORAK, AUTOZATOKA, BHMD, DABO, EDPOL, INTER PARTS, MOTOROL, RODON, TOMALA), Inter Cars (Q-Service, Perfect Service), Inter-Team (O.K. Serwis), Fota (Leader Service, Leader Service Truck), FeuVert Polska, FeuVert Car Service Polska, Check Star, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, MAN, Mercedes, Opel, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Volvo – wszystkich nie sposób wymienić,merytoryka i treści kształcenia podczas studiów podyplomowych mają ogromne powiązanie z rzeczywistymi i aktualnymi potrzebami serwisów. Konsultacje merytoryczne w trakcie przygotowań do studiów  były prowadzone z panem Arturem Kornasiem, Kierownikiem Działu Technicznego firmy Bosch.

Czy absolwenci studiów będą w stanie wykorzystać otrzymaną wiedzę w swojej pracy?

Sławomir Olszowski: Oczywiście. Szkolenia prowadzone będą przez jednych z najlepszych ekspertów w Polsce znających zagadnienia od podszewki, tzn. przez tych, którzy na co dzień prowadzą szkolenia dla serwisów samochodowych, znających zagadnienia z praktyki oraz z serwisowych not technicznych, a nie z książek, w których trudno odnaleźć zagadnienia bieżące. Uczestnicy szkolenia będą wykonywać ćwiczenia i zadania praktyczne, wezmą udział w symulacjach, będą rozwiązywać testy kompetencyjne i analizować przypadki rzeczywiste. Program studiów jak wcześniej wspomniano będzie obejmował zagadnienia merytoryczne, które zostaną ustalone w analizie potrzeb pracodawcy przed rozpoczęciem studiów.

Uczestnik pozna nowe możliwości serwisowe, które wg własnych kryteriów będzie mógł wdrażać sukcesywnie w zależności od infrastruktury serwisu, posiadanej załogi czy wręcz możliwości finansowych. Nadmienić należy, że w studiach podyplomowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych obecnie przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu będą mogli wziąć udział wyłącznie pracownicy branży motoryzacyjnej z mikro i małych przedsiębiorstw.

Studia będą realizowane na trzech wydziałach: Wydziale Transportu i Elektrotechniki (w zakresie zarządzania serwisem samochodowym, elektroniki i elektrotechniki samochodowej), Wydziale Mechanicznym (w zakresie eksploatacji, geometrii zawieszenia, badań silnika spalinowego na hamowniach: silnikowej i podwoziowej, badanie własności olejów samochodowych) oraz Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa (w zakresie chemicznego badania olejów i paliw).

Kierunek jest realizowany we współpracy z Danish Technological Institute Polska. Jakie ma to znaczenie dla potencjalnych studentów?

Sławomir Olszowski: DTI Polska jest organizacją wspierającą rozwój kompetencji i kreatywności pracujących wspólnie ludzi. Od 13 lat doradza przedsiębiorcom, samorządom, instytucjom wspierania biznesu i zarządza projektami dedykowanymi rozwojowi kompetencji zawodowych. Jest częścią Duńskiego Instytutu Technologicznego (DTI), który od 100 lat dostarcza wiedzę i nowoczesne rozwiązania dla przedsiębiorstw, lokalnie i globalnie. Naturalną konsekwencją międzynarodowego partnerstwa jest transfer kultury organizacyjnej i technologii do Polski poprzez  wdrażanie programów i realizacje projektów dla polskich firm.

Należy dodać, że Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu jest wieloletnim Partnerem DTI, z którym z powodzeniem zostały zrealizowane studia podyplomowe dla branży motoryzacyjnej w latach 2009 – 2010 z zakresu „Elektrotechniki i Walidacji”. Dlatego w zakresie technologii związanej z motoryzacją UTH jest pewnym i sprawdzonym partnerem pod względem jakości studiów i kompetencji prowadzących.

Dyplom zdobyty na kierunku „Rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym” może ułatwić pozyskanie środków unijnych na inwestycje. O jakich konkretnie dofinansowaniach mowa?

Sławomir Olszowski: Na zakończenie szkolenia jego uczestnicy otrzymają dwa dokumenty. Dokument Państwowy wynikający z Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Dokument z Danish Technological Institute Polska potwierdzające uzyskane kwalifikacje i nowe umiejętności. Projekt „Studia podyplomowe – rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym” jest współfinansowany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Ze względu na priorytety przy przyznawaniu środków unijnych na realizację projektów proekologicznych, z pewnością uzyskanie takiego wykształcenia ułatwi przygotowanie wniosków, a tym samym ułatwi pozyskanie środków unijnych. Potwierdzeniem takiego stanu jest z pewnością bieżąca realizacja programów np. „Zielone Światło” w ramach PO KL 2.1.1., czy też bieżące strategie z dnia 20 marca 2014 r. zaktualizowana wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisana prze Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbietę Bieńkowską (wersja 3.16), czy rozpoczęcie konsultacji społecznych, które potrwają do 18 kwietnia 2014 roku w sprawie „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”

Uzyskanie wykształcenia na studiach podyplomowych daje tak naprawdę kwalifikacje do pracy w innowacyjnym, ekologicznym i stabilnym ekonomicznie serwisie samochodowym. Wykształcenie takie ma również znaczenie w uzyskaniu lub zakwalifikowaniu się do programu unijnego, w którym brane są pod uwagę punkty na realizację założonych przedsięwzięć, czyli kwalifikacje uczestnika.

Dlaczego studia podyplomowe Danish Technological Institute Polska, która ma siedzibę w Warszawie realizuje w partnerstwie z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu?

Michał Karlikowski - DTI PolskaMichał Karlikowski: Przeprowadziliśmy sondaż wśród mikro i małych przedsiębiorców. Sondaż miał na celu sprawdzenie informacji skąd serwisy niezależne pozyskują informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Okazało się, że serwisy korzystają z systemu specjalistycznych szkoleń technicznych organizowanych przez sieci serwisowe i producentów komponentów, o których mówił wcześniej p. dr Olszowski. Okazało się, że ośrodkiem akademickim, który ma największe przełożenie na serwisy samochodowe ma Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Ci którzy, korzystali ze szkoleń już wcześniej spotykali się wielokrotnie
z pracownikami UTH. Wyniki takie skłoniły nas już za pierwszym razem do wyboru właśnie takiego partnera, który dysponuje aktualnymi treściami kształcenia i potrafi je skutecznie przekazać.

W dodatku okazało się, że występuje ogromne zapotrzebowanie na absolwentów tej uczelni z sektora motoryzacyjnego, co w dzisiejszych czasach wyróżnia tę uczelnię spośród innych. W gablotach przy każdej naszej wizycie mogłem zauważyć nowe ogłoszenia firm, o chęci przyjęcia do pracy absolwenta. Tak więc najlepszą rekomendacją jest bardzo dobra opinia o absolwentach, którzy trafiają do pracy do serwisów samochodowych. Badanie kwalifikacji i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców absolwentów szkół wyższych wykazały, iż to właśnie absolwenci tej uczelni uzyskali najwyższe noty kwalifikacji i kompetencji  w sektorze motoryzacyjnym.

Panie doktorze, czy może Pan powiedzieć coś co zachęciłoby przyszłych studentów do studiowania właśnie na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu?

Sławomir Olszowski: Odniosę się do wydziału na którym pracuję. Mianowicie Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu jako jedyny w Polsce posiada laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Środków Transportu pod oficjalnym Patronatem firmy BOSCH. Współpracuje z firmą Magneti-Marelli w zakresie działalności szkoleniowej i naukowo-badawczej oraz w zakresie opracowania i testowania nowych technologii wprowadzanych do sektora motoryzacyjnego.Nasz Wydział posiada również Autoryzowane Centrum Szkoleniowe DeltaTech Electronics, jest certyfikowanym partnerem szkoleniowym EurotaxGlass`s Polska.Tak więc nasi absolwenci uzyskują uprawnienia branżowe do wyceny pojazdów używanych oraz kalkulacji napraw powypadkowych w systemie EurotaxCarwert, więc bez przeszkód mogą bezpośrednio pracować np. w towarzystwach ubezpieczeniowych i serwisach samochodowych.

Nadmienić należy, że nasz wydział jest również certyfikowanym partnerem szkoleniowym Axes System w zakresie diagnostyki systemów elektronicznych pojazdów samochodowych CDIF/2 i 3. W roku 2013 uzyskaliśmy status Akademii Liqui Moly w zakresie specjalistycznej chemii serwisowej. Nasi pracownicy na bieżąco uzupełniają swoje kwalifikacje poprzez system szkoleń branżowych w tym również za granicą, często bezpośrednio w fabrykach potentatów motoryzacyjnych. Dzięki bieżącemu uzupełnianiu wiedzy, przy tak dużym postępie technologicznym, udaje się nam właściwie przygotowywać studentów do pracy zawodowej. Na uwagę zasługuje fakt, iż obecnie mamy więcej ofert pracy niż absolwentów co jest niezwykle rzadkie i nie wiem, która jeszcze uczelnia może poszczycić się takim wynikiem.

Na absolwentów których specjalności jest największe zapotrzebowanie rynku?

Sławomir Olszowski: Największym wzięciem cieszą się absolwenci po specjalności „Elektronika i Diagnostyka Pojazdów” na kierunku „Elektrotechnika” oraz „Eksploatacja i Diagnostyka Środków Transportu” na kierunku „Transport”. Muszę powiedzieć, że odnoszę się do specjalności, na których prowadzę zajęcia. Tak więc podpowiadając przyszłym studentom, jaką uczelnię powinni wybrać aby mieć po niej pracę, muszą sprawdzić (na kierunku który chcą studiować), kto uczy zawodowych przedmiotów? Czy osoby te są znane w przemyśle? Jeżeli nauczyciel akademicki ma uznanie w przemyśle, wykonuje dla przemysłu prace zlecone, to absolwenci zawsze będą mieli pracę.

z drem inż. Sławomirem Olszowskim, opiekunem merytorycznym studiów oraz Dyrektorem Danish Technological Institute Polska - Michałem Karlikowskim rozmawiał Witold Hańczka

Dowiedz się więcej

,,Przygotować się do kontroli, nim będzie za późno” – wywiad z Tomaszem Łuczakiem, Prezesem Zarządu Envieco.
,,Przygotować się do kontroli, nim będzie za późno” – wywiad z Tomaszem Łuczakiem, Prezesem Zarządu Envieco.

Unia Europejska kreuje się na światowego lidera w dziedzinie ochrony środowiska. Oznacza to, że wzrastają wymagania wobec przedsiębiorców z państw członkowskich. Zgodnie z prawem, warsztaty samochodowe są producentami odpadów i muszą je ewidencjonować. O problemach z tym związanych i ich rozwiązaniu rozmawiamy z Tomaszem Łuczakiem, twórcą platformy Envinet. Dlaczego dawniej warsztaty nie musiały raportować swojego […]

W trosce o bezpieczne drogi – wywiad z Ryszardem Fonżychowskim ze stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”.
W trosce o bezpieczne drogi – wywiad z Ryszardem Fonżychowskim ze stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”.

Mimo rosnącej świadomości społeczeństwa, w Polsce wciąż notuje się przypadki rażących błędów i zaniedbań kierowców, których efektem są tragiczne zdarzenia. O najważniejszych obowiązkach osób prowadzących pojazdy i sposobach na eliminowanie złych zachowań drogowych opowiedział nam Ryszard Fonżychowski ze stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”. W mediach dużo mówi się o wypadkach powodowanych przez kierowców będących pod wpływem […]

,,Oszczędności klientów sięgają 35-40% dotychczasowych kosztów” – wywiad z Adamem Kapek z firmy Moto Flota
,,Oszczędności klientów sięgają 35-40% dotychczasowych kosztów” – wywiad z Adamem Kapek z firmy Moto Flota

Moto Flota jest częścią spółki Moto-Profil. Oferuje przedsiębiorcom pomoc w zarządzaniu flotą samochodową. Firma wyróżnia się na tle konkurencji między innymi proponując redukcję kosztów, którą gwarantuje korzystanie z sieci warsztatów niezależnych. Na nasze pytania odpowiedział Adam Kapek, Prezes Zarządu Moto Floty. Co wyróżnia ofertę Moto Floty na tle konkurencji? Innowacyjność, bezpieczeństwo, redukcja kosztów i wygoda. […]

Targi ProfiAuto Show dla profesjonalistów i pasjonatów – wywiad z Prezesem Profi Partners
Targi ProfiAuto Show dla profesjonalistów i pasjonatów – wywiad z Prezesem Profi Partners

Tegoroczne targi ProfiAuto Show odbędą się na początku czerwca. Będzie to już jedenasta edycja imprezy. O tym co ciekawego przygotowali organizatorzy, opowiedział nam Olgierd Langer – Prezes firmy Profi Partners. Czym tegoroczna edycja targów wyróżni się na tle tych z poprzednich lat? Olgierd Langer: Na pewno większą ilością wystawców, zwłaszcza w grupie wystawców o charakterze […]

Straż miejska kontroluje warsztaty – sypią się kary
Straż miejska kontroluje warsztaty – sypią się kary

Warszawscy strażnicy miejscy rozpoczęli intensywne kontrole w warsztatach samochodowych. Sprawdzają stosowanie się do przepisów ustawy, regulującej gospodarowanie odpadami. Od samego początku nie ma taryfy ulgowej, są za to mandaty. Kontrole z powodu smogu Niedawno został powołany specjalny Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej miasta stołecznego Warszawy, którego celem ma być głównie przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza w mieście. […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Anonim, 8 kwietnia 2014, 10:13 0 0

Na reszcie znalazła się uczelnia, która dostosowuje treści kształcenia do potrzeb rynku pracy. Za moich czasów, odległość treści, których się uczyłem od rzeczywistości była ogromna. Myślę, że na wielu uczelniach dalej tak może być. A potem dziwią się, że po studiach absolwenci nie mają pracy i zasilają grono bezrobotnych.

Odpowiedz

Anonim, 9 kwietnia 2014, 12:58 0 0

A co ma to wspólnego z ekologią!?!?!?!?

"Przede wszystkim, studia mają wzmocnić potencjał i możliwości serwisów samochodowych w obszarze usług i zarządzania serwisem. Dlatego w projekcie przewidziano, że to właściciel serwisu, dyrektor lub inna osoba zarządzająca będzie ustalała zakres jego potrzeb. Dlatego też przewidziano kilka ciągów merytorycznych, których uczestnicy będą łączeni w grupy ze względu na rzeczywiste potrzeby merytoryczne serwisu. Oznacza to, że każda grupa może mieć inne zajęcia podczas studiów podyplomowych. Projekt jest skierowany dla kadry menedżerskiej, dla uzupełnienia ich wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych podczas procesów serwisowych jak również w otoczeniu usług serwisowych podczas zarządzania. Menadżer nauczy się innowacyjnych treści merytorycznych (niedostępnych na rynku księgarskim) oraz praktycznych mających wartość handlową, którą można wykorzystać w serwisie, a także otrzyma wsparcie doradcze w zakresie analizy potrzeb oraz doradztwa po studiach podyplomowych."

Odpowiedz

Anonim, 9 kwietnia 2014, 12:59 0 0

Dlatego w projekcie przewidziano, że to właściciel serwisu, dyrektor lub inna osoba zarządzająca będzie ustalała zakres jego potrzeb - ludzie, czy wy czytacie, ze zrozumieniem, teksty które umieszczacie?!?!?!

Odpowiedz

Anonim, 12 czerwca 2014, 0:10 0 0

Bełkot, panie Olszowski...

Odpowiedz