Bio Service – sposób na legalne pozbycie się odpadów z warsztatu

14 maja 2014, 11:25

Założeniem projektu Bio Service jest przekonanie i zachęcenie warsztatów do świadomego i zgodnego ze standardami gospodarowania odpadami powstającymi w ich codziennej działalności. Poniżej przedstawiamy kilka żelaznych zasad, o których należy pamiętać, żeby spełnić obowiązki wynikające z przepisów Ustawy o odpadach.

I. Serwis samochodowy jest wytwórcą odpadów

W rozumieniu przepisów Ministerstwa Środowiska przez wytwórcę odpadów rozumie się każdego, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów. Natomiast pojęcie odpadu definiujemy jako każdą substancję lub przedmiot, którego posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub jest zobowiązany do pozbycia się we właściwy sposób (przedsiębiorca wytwarzający odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne). W praktyce oznacza to, iż prowadząc warsztat samochodowy, stajemy się wytwórcą odpadów zarówno niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne. W związku z tym ustawodawca narzuca na przedsiębiorcę (właściciela warsztatusamochodowego – wytwórcę) właściwy sposób gospodarowania tymi odpadami. Prawidłowość tego procesu kontroluje Inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

II. Odpady oddaję do firmy, która posiada uprawnienia

Gospodarowanie odpadami to proces, za który właściciel warsztatu bierze odpowiedzialność. Dlatego powinien przekazywać odpady do utylizacji tylko firmie, która posiada uprawnienia w zakresie transportu, zbierania oraz odzysku odpadów. Przekazanie odpadów firmie, która nie ma takich uprawnień powoduje, iż odpowiedzialność zaten odpad ciąży nadal na wytwórcy odpadu, czyli właścicielu serwisu samochodowego. Jeśli posiadacz odpadów przekazuje odpady podmiotom, które nie uzyskały wymaganych zezwoleń, podlega obligatoryjnej karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

III. Dbam o dokumentację – prowadzę ją na bieżąco

Kontrolę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska można podzielić na dwa obszary: wizję lokalną pomieszczeń warsztatu oraz prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Poniżej wykaz wymaganych dokumentów.

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Warsztaty nieposiadające dotychczas takiego zezwolenia lub rozpoczynające działalność iwyposażone w instalacje (lakiernie, opiekacze i odsysaczeoleju, a nawet podnośniki samochodowe), w których powstaje rocznie powyżej 1 Mg=1 tony odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 Mg=5 ton innych niż niebezpieczne (poza komunalnymi), zobowiązane są złożyć do odpowiedniegoStarosty Powiatu wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W praktyce nawet mały warsztat wytwarza w ciągu roku ponad tonę odpadów niebezpiecznych. Kara za brak pozwolenia wynosi od 500 do 1000 zł.

Karta przekazania odpadu

Przekazania odpadów dokonuje się na podstawie karty przekazania odpadu tylko firmie posiadającej decyzję na zbieranie i przetwarzanie danego rodzaju odpadu. Karta jest wypełniana odrębnie dla każdego rodzaju odpadu przez przekazującego, przyjmującego i transportującego odpad, jeśli nie jest nim przyjmujący, w dwóch lub trzech egzemplarzach. Numer karty nadawany jest przez przekazującego odpady. Niektóre odpady (np. papier, tekturę, drewno) można przekazywać osobom fizycznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska wsprawie listy rodzajów odpadów. Karty przekazania odpadów należy przechowywać przez 5 lat.

Karta ewidencji odpadów

Dla każdego rodzaju odpadu należy wypełnić odrębną kartę ewidencji odpadów. Powinna posiadać numer oraz nazwę i kod odpadu, zgodnie z klasyfikacją odpadów.Należy wypełniać ją każdorazowo, dokumentując sposób zagospodarowania każdego rodzaju odpadu, wpisującmiędzy innymi masę w Mg (megagram= tona) wytworzonych i przekazanych odpadów. Kara za brakwynosi 500 zł.

Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi

Sprawozdanie dot. rodzajów i ilości odpadów wytworzonych oraz o gospodarowaniu nimi w roku poprzednim składa się Marszałkowi Województwa do 15 marca. Jeżeli podmiot nie składa zbiorczego zestawienia danych o odpadach, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wzywającej dojego złożenia, podmiot podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł.Kara ta może byćwymierzana wielokrotnie, nawet do sumy 8500 zł rocznie.

Sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska

Sprawozdanie to składane jest półrocznie do 31 lipca i 31 stycznia do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, np. podczas lakierowania, stosowania farb, rozpuszczalników, serwisowania i napraw klimatyzacji oraz również eksploatacji pojazdów własnych.Należy wyliczyć opłatę, jeśli jednak nie ona przekracza 400 zł., nie trzeba jej wnosić.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Inter Cars SA

Dowiedz się więcej

Szkolenia Inter Cars w drugiej połowie maja
Szkolenia Inter Cars w drugiej połowie maja

Inter Cars proponuje szkolenia poświęcone takim zagadnieniom, jak sprzęgła, układy klimatyzacji, oleje silnikowe, geometria, zawieszenie, skrzynie biegów i inne. Miasta, w których odbędą się zaplanowane szkolenia: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Kajetany, Listopada, Nowy Sącz, Opole, Poznań, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Szczecin, Wałcz, Piaseczno, Wrocław, Zielona Góra. Firmy szkolące to: Ate, BETiS, Bosch, ContiTech, Dayco, Denso, […]

Bio Service – warsztat przyjazny środowisku
Bio Service – warsztat przyjazny środowisku

Inter Cars SA, w ramach projektu ,,Bio Service”, zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta skierowana jest do warsztatów zrzeszonych w sieciach warsztatowych Inter Cars oraz w innych sieciach, a także do warsztatów niezależnych. Bio Service to nowa propozycja Inter Cars SA dla swoich klientów, która jest odpowiedzią na potrzeby […]

Co zrobić ze zużytym akumulatorem? Bio Service pomoże rozwiązać ten problem.
Co zrobić ze zużytym akumulatorem? Bio Service pomoże rozwiązać ten problem.

Akumulator to towar szczególny. Zarówno jego sprzedaż, jak i utylizacja podlegają dodatkowym uregulowaniom. To jeden z produktów, którego nie możemy po prostu wyrzucić. Powstaje pytanie, co zrobić ze zużytym akumulatorem oraz na co zwrócić uwagę, by uniknąć przykrych konsekwencji jego niepoprawnej utylizacji? Mimo że samochody oraz ich silniki stają się coraz bardziej zaawansowane, to nadal […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Dary, 5 lutego 2018, 13:47 0 0

Witam a co w przypadku nie wytwarzania więcej jak 1 tona odpadów ? czy jest wymagane jakie kolwiek zezwolenie?

Odpowiedz