Przychody Brembo rosną

18 listopada 2014, 9:45

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. przychody Brembo wzrosły o 16,1% – do 1 340,3 mln euro. W porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim, zysk netto firmy wzrósł o prawie połowę.

EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji) wyniósł 203,3 mln euro (+35%), EDIT (zysk operacyjny) to 129,9 mln euro (+53,8%), odnotowano zysk netto w wysokości 94,4 mln euro (+48,9%).

W porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 r.:

  • przychody wzrosły o 16,1% do 1 340,3 mln euro (+18,3% według danych porównywalnych)
  • marże: EBITDA +35% do poziomu 203,2 mln euro; EBIT +53,8% do poziomu 129,9 mln euro
  • zysk netto +48,9% do wysokości 94,4 mln euro
  • inwestycje netto wyniosły 89,4 mln euro
  • zadłużenie finansowe netto zmalało o 52,2 mln euro w porównaniu do stanu na 30 września 2013 r.

 

Łączne przychody netto Brembo za trzeci kwartał 2014 r. wyniosły 438,6 mln euro – to o 12,0% więcej w porównaniu do tego samego okresu w 2013 r. Według danych porównywalnych przychody wzrosły o 12,6%.

W trzecim kwartale 2014 r. wszystkie obszary działalności Grupy, poza segmentem pojazdów użytkowych, przyczyniły się do wzrostu przychodów. A dokładniej: przychody ze sprzedaży części do pojazdów wzrosły o 14,9%, do motocykli o 16,1%, a ze sprzedaży części wyczynowych o 6,9% w porównaniu do tego samego kwartału roku poprzedniego. W przypadku pojazdów użytkowych wyniki te zmniejszyły się o 4,7% ukazując słabość niezależnego rynku w tym segmencie.

– „Dzięki inwestycjom poczynionym we Włoszech i za granicą Brembo wzmocniło swoją obecność na rynkach międzynarodowych zamykając pierwsze dziewięć miesięcy 2014 r. w dobrej kondycji finansowej we wszystkich obszarach działalności. Ostatnie dane pokazały poprawę przychodów i marż potwierdzając, że Ameryka Południowa stała się wiodącym rynkiem zbytu grupy.” – powiedział Alberto Bombassei, Prezes Grupy Brembo.

Na poziomie geograficznym rynki europejskie zanotowały ponownie wysokie wzrosty – Niemcy +14,4%, Włochy +14,2%, Wielka Brytania +19,4% oraz Francja +12,9%. Rynek północnoamerykański również rósł w trzecim kwartale 2014 r., zdecydowanie stając się wiodącym rynkiem zbytu Grupy Brembo z wynikiem +16%. W Ameryce Południowej (Brazylia i Argentyna) zanotowano 10,4% spadek w porównaniu do trzeciego kwartału 2013 r. w związku z trudną sytuacją przemysłu motoryzacyjnego na tych rynkach. Jednakże należy zauważyć, iż  według danych porównywalnych spadek ten wyniósł jedynie 0,4%. Wręcz przeciwną tendencję zaprezentowały rynki azjatyckie, ze wspaniałymi wynikami kwartał do kwartału – Indii +24,9% dzięki pozytywnym tendencjom na rynku motocykli oraz Chin +28,5%.

W trzecim kwartale 2014 r. koszt własny sprzedaży oraz pozostałe koszty operacyjne wyniosły 298 mln euro, to 68% wskaźnika sprzedaży, o 1% mniej w porównaniu do tego samego kwartału roku poprzedniego.

Wydatki na kadry wyniosły 76,8 mln euro, to 17,5% wskaźnika przychodów, malejąc nieznacznie z 17,9% w trzecim kwartale 2013 r. 30 września 2014 r. zatrudnienie wynosiło 7 703 osoby – łącznie to o 462 osoby więcej niż 30 września 2013 r.

EBITDA w danym kwartale wyniósł 63,7 mln euro (14,5% sprzedaży) w porównaniu do 51,4 mln euro w trzecim kwartale 2014 r. (13,1% przychodów).

EBIT wyniósł 39 mln euro (8,9% przychodów) w porównaniu do 29 mln euro (7,4% przychodów) w trzecim kwartale 2013 r. Deprecjacja i amortyzacja wzrosły o 10,2% do kwoty 24,6 mln euro ze względu na dodatkową amortyzację nowych inwestycji operacyjnych.

Koszty odsetkowe netto wyniosły 3,7 mln euro (5,7 mln euro w trzecim kwartale 2014 r.) i składały się na nie ujemne różnice kursowe netto w wysokości 0,04 mln euro (2 mln euro w trzecim kwartale 2013) oraz koszty z tytułu odsetek w wysokości 3,6 mln euro (3,7 mln euro w trzecim kwartale 2013 r.).

Zysk przed opodatkowaniem wynosił 37,3 mln euro w porównaniu do 23,8 mln euro w tym samym okresie roku poprzedniego.

W oparciu o stawki podatkowe mające zastosowanie na podstawie obowiązujących przepisów szacuje się, że podatki wyniosły 6,9 mln euro (3,2 mln euro w trzecim kwartale 2013 r.) przy stawce 18,6%. Kwartał zamknięto z zyskiem netto w wysokości 30,4 mln euro, czyli o 50% więcej w porównaniu do 20,1 mln euro w tym samym okresie roku poprzedniego. Zadłużenie finansowe netto na dzień 30 września 2014 r. wynosiło 319,8 mln euro – to poprawa o 52,2 mln euro w porównaniu do wyniku z 30 września 2013 r.

1 października 2014 r. nastąpiła fuzja firm Brembo Spółka z o.o. oraz Brembo Poland Sp. z o.o. – właścicielem obydwu spółek jest Brembo S.p.A. Wspomniana transakcja miała za zadanie usprawnienie funkcjonowania w celu zapewnienia większej elastyczności organizacyjnej i osiągnięcia racjonalizacji kosztów strukturalnych.

Prognozy portfela zamówień potwierdzają wysokie wzrosty w obszarach przychodów i marż również na pozostałą część roku.

Dowiedz się więcej

Brembo Poland połączone z Brembo Sp. z o.o.
Brembo Poland połączone z Brembo Sp. z o.o.

Brembo połączyło swoje spółki funkcjonujące na terenie Polski. Do 2016 r. włoski koncern wybuduje w naszym kraju kolejną fabrykę. Kilka dni temu zakończył się proces połączenia spółek Brembo Poland Sp. z o.o. (z siedzibą w Dąbrowie Górniczej) oraz Brembo Sp. z o.o. (z siedzibą w Częstochowie). Formalnie wiodącym podmiotem zostało Brembo Poland. Istnienie dwóch spółek […]

Brembo zainwestuje w Meksyku 32 miliony euro
Brembo zainwestuje w Meksyku 32 miliony euro

Brembo wybuduje w Meksyku zakład produkujący aluminiowe zaciski hamulcowe. W skład obiektu będzie wchodziła nowa odlewnia aluminium oraz zakład obróbki, które pozwolą wyprodukować dwa miliony zacisków rocznie. Szacowany koszt inwestycji to 32 miliony euro. Produkty z meksykańskiej fabryki będą przeznaczone dla klientów z regionu NAFTA. Powierzchnia placówki będzie wynosiła 31,5 tysiąca metrów kwadratowych, a po […]

Hamulce Brembo w nowym Camaro
Hamulce Brembo w nowym Camaro

Według specjalistów szósta generacja Camaro to najlepszy i najbardziej efektywny model w historii marki. Sportowe układy hamulcowe dla nowego muscle car’a dostarcza firma Brembo. Wszystkie wersje nowego Camaro dostępne są ze sportowym układem hamulcowym Brembo. Standardowo jest on montowany w modelu SS. Układ ten wyposażony jest w 345 mm tarcze z przodu i 338 mm […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!