Rozwiązania Blue Print: wymiana oleju w BMW i3

, 3 listopada 2021, 13:36

Niektóre wersje elektrycznego modelu BMW i3 posiadały tzw. funkcję Range Extender, czyli dwucylindrowy silnik spalinowy, wykorzystywany jako generator prądu dla silnika elektrycznego pojazdu. Umożliwiało to zwiększenie zasięgu auta.

Zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu, przed wymianą oleju silnikowego i filtra oleju w BMW i3, należy odłączyć akumulator wysokiego napięcia. Po odłączeniu akumulatora olej silnikowy i filtr oleju można wymienić w tradycyjny sposób. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na to, że klapka serwisowa osłony akustycznej silnika (zakrywająca korek wlewu oleju) może utrudniać nalewanie oleju. Przed odkręceniem korka oleju zaleca się otwarcie klapki serwisowej i zaczepienie jej o krawędź komory silnika. Umożliwia to pełny dostęp do wlewu oleju silnikowego, a tym samym pozwala uniknąć rozlania środka smarnego.

Po wymianie oleju silnikowego i filtra oleju oraz po włączeniu układu napięcia, przed sprawdzeniem i uzupełnieniem poziomu oleju, należy sprawdzić działanie funkcji Range Extender. W tym celu należy użyć odpowiedniego testera diagnostycznego. Alternatywą jest ręczna procedura uruchamiania.

Test działania funkcji Range Extender:
1. Otworzyć tylną klapę.
2. Włączyć zapłon (gotowość do jazdy, czyli Drive Readiness) i wybrać przełożenie parkingowe (“Park”).
3. W ciągu 60 sekund nacisnąć i przytrzymać wciśnięty pedał przyspieszenia.
4. W ciągu 20 sekund trzykrotnie wcisnąć i przytrzymać wciśnięty pedał hamulca.
5. Trzymając wciśnięty pedał hamulca zwolnić pedał przyspieszenia i nacisnąć przycisk Start-Stop.
6. Po zakończeniu tej procedury, o ile akumulator jest naładowany mniej niż w 75%, silnik powinien się uruchomić.
7. Nacisnąć przycisk Start-Stop w celu zgaszenia silnika.
8. Sprawdzić poziom oleju i w razie konieczności skasować komunikat o konieczności przeglądu.

Kasowanie komunikatu serwisowego o konieczności przeglądu:
1. Przed rozpoczęciem tej procedury należy upewnić się, że data i godzina są właściwie ustawione.
2. Bez wciskania żadnego z pedałów nacisnąć przycisk Start-Stop i wyłączyć zapłon.
3. Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przez około 10 sekund przycisk kasowania przebiegu dziennego (w lewym dolnym rogu wyświetlacza) do momentu aż zostanie wyświetlona pierwsza pozycja serwisowa.
4. Nacisnąć przycisk w dolnym lewym rogu wyświetlacza w celu wybrania pozycji serwisowej, która ma zostać skasowana.
5. Wcisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy do momentu aż zostanie wyświetlony komunikat “Reset?” („Skasować?”).
6. Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk przez kolejne 3 sekundy do momentu aż komunikat zmieni się z “Reset in progress” („Kasowanie w trakcie”) na “Reset successful” (Kasowanie zakończone”).
7. Nacisnąć przycisk Start-Stop w celu wyłączenia zapłonu.

Więcej informacji technicznych można znaleźć na stronie: partsfinder.bilsteingroup.com

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!