Pompy wody Audi/Seat/Škoda/VW – prawidłowy montaż

, 5 czerwca 2020, 14:59

W przypadku nieprawidłowego montażu licznych pomp wodnych Audi, Seat, Škoda i VW może dojść do pęknięcia obudowy. Czy można smarować olejem uszczelki pomp wodnych? Jakiej kolejności należy przestrzegać przy dokręcaniu śrub? Dowiedz się, jak wykonać prawidłowy montaż.

Nr ref.* Nr Pierburg Pojazdy
06H121010A; 06H121026BA/CF/CQ/DD; 06J121026BG/P 7.07152.08.0 liczne modele Audi, Seat, Škoda,
Volkswagen
06H 121 008 F; 06H 121 010/026 AN/BE; 06J 121 026 G/L 7.07152.35.0
06H 121 026 AB/AF/AG/B/BE/BF/BP/CC/CD/CH/CM/CN/CP/DC/DN/N; 06J 121 026 A/F 7.07856.08.0
06H 121 026 CM/DB 7.07856.37.01)
06H 121 026 CM/DB 7.07856.40.01)

1) dostępne tylko na rynku azjatyckim

Rys. 1: Widok produktu

W przypadku wyżej wymienionych pomp wody może dojść do zniszczenia obudowy przez nieprawidłowy montaż. Wskutek utraty skuteczności chłodzenia mogą wystąpić poważne szkody pośrednie, np. awaria silnika.

Przyczynami takich uszkodzeń są:

 • Zanieczyszczenie uszczelek olejem, np. przez nasmarowanie uszczelki albo przez zabrudzenie otoczenia olejem silnikowym. Może to doprowadzić do spęcznienia uszczelki oraz rozerwania obudowy (Rys. 2 i 3).
 • Nieprzestrzeganie kolejności dokręcania i wymaganego momentu dokręcania.

Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać dołączonej instrukcji montażu.

UWAGA
Bezwzględnie przestrzegać przy montażu:

 • Wszystkie uszczelki tej pompy wody mogą być użytkowane wyłącznie w kontakcie z płynem chłodzącym. Nigdy nie wolno ich smarować, np. olejem silnikowym.
 • Również otoczenie miejsca montażu oraz sam płyn chłodzący muszą być wolne od zanieczyszczeń olejem.
 • W razie kontaktu z olejem uszczelki mogą ulec spęcznieniu w rowku, powodując zniszczenie obudowy pompy.
 • Nie stosować żadnych dodatkowych środków uszczelniających. Pompa może stać się nieszczelna (Rys. 5).

WSKAZÓWKA

Dla ułatwienia montażu można posmarować uszczelki płynem chłodzącym. Stosować wyłącznie nowe pierścienie uszczelniające.

UWAGA

 • Przestrzegać kolejności dokręcania śrub (Rys. 4):[A] – [B] – [C] – [D] – [E]
  Moment dokręcania: 9 Nm
 • Niebezpieczeństwo obrażeń:
 • Żółty kapturek ochronny* (rys. 6) usuwać ze skrzydełek wentylacyjnych dopiero po zamontowaniu.

WSKAZÓWKA

Niewielki wyciek płynu chłodzącego z otworu przeciekowego jest uwarunkowany konstrukcyjnie i nie stanowi powodu do reklamacji. W zależności od wykonania pompy wody czujnik temperatury** (Rys. 6) jest już zamontowany lub dołączony oddzielnie.

Rys. 4:
Kolejność dokręcania [A] – [B] – [C] – [D] – [E]
Rys. 5: Nieszczelności wskutek zastosowania dodatkowych środków uszczelniających (obraz uszkodzenia)
Rys. 6: 01 Czujnik temperatury* 02 Żółty kapturek ochronny**

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!