Odpowietrzanie układu paliwowego po wymianie filtra

, 12 września 2017, 20:20

Jeśli w  pojeździe wymieniany jest filtr paliwa, należy uwzględnić kilka ważnych punktów. Jedną z najczęściej występujących przyczyn błędów jest tutaj powietrze, które pozostało w  układzie wtrysku.

 

W  przypadku niedostatecznego lub niewykonanego odpowietrzenia może dojść do poważnych uszkodzeń. Przede wszystkim nowoczesne silniki wysokoprężne są niezmiernie wrażliwe, ponieważ bez smarowania olejem napędowym wtryskiwacze i pompa wysokiego ciśnienia w krótkim czasie zaczynają pracować na sucho.

Większość silników można odpowietrzyć poprzez wysterowanie pompy paliwowej, np. poprzez kilkakrotne włączenie i  wyłączenie zapłonu, za pomocą testera diagnostycznego lub przez bezpośrednie doprowadzenie energii elektrycznej do pompy paliwowej. Również ręczne odpowietrzanie jest jedną z typowych metod.

W niektórych pojazdach w układzie paliwowym zintegrowana jest pompa ręczna. W  innych powietrze z  układu należy odessać ręcznie za pomocą pompy podciśnieniowej. Generalnie nowy filtr należy napełnić czystym paliwem już przed montażem, aby zapobiec pracy na sucho, dzięki czemu dodatkowo ograniczy się nakłady związane z odpowietrzaniem.

Aby zapobiec niepożądanemu wnikaniu powietrza, należy zachować ostrożność również podczas odwadniania filtra oleju napędowego (np. KL 154). Śrubę odwadniającą po poluzowaniu i odessaniu wody należy ponownie dokręcić prawidłowym momentem dokręcenia. Jeśli zostanie ona dokręcona zbyt mocno, pierścień uszczelniający ulegnie deformacji, przez co wypłynie paliwo i wniknie powietrze.

Odpowietrzanie za pomocą dostępnej w sklepach pompy podciśnieniowej

 

Uszczelka śruby odwadniającej przy filtrze oleju napędowego KL 154

 

Odłączenie przewodów zapobiega wnikaniu powietrza do układu paliwowego

Ważne: Przed otwarciem układu przewody paliwowe należy odłączyć za pomocą odpowiedniego narzędzia. Aby uniknąć uszkodzenia rozrusznika wskutek przeciążenia, zdecydowanie odradza się odpowietrzania wyłącznie przez uruchomienie silnika!

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!