Odpowietrzanie układu paliwowego po wymianie filtra

, 12 września 2017, 20:20

Jeśli w  pojeździe wymieniany jest filtr paliwa, należy uwzględnić kilka ważnych punktów. Jedną z najczęściej występujących przyczyn błędów jest tutaj powietrze, które pozostało w  układzie wtrysku.

 

W  przypadku niedostatecznego lub niewykonanego odpowietrzenia może dojść do poważnych uszkodzeń. Przede wszystkim nowoczesne silniki wysokoprężne są niezmiernie wrażliwe, ponieważ bez smarowania olejem napędowym wtryskiwacze i pompa wysokiego ciśnienia w krótkim czasie zaczynają pracować na sucho.

Większość silników można odpowietrzyć poprzez wysterowanie pompy paliwowej, np. poprzez kilkakrotne włączenie i  wyłączenie zapłonu, za pomocą testera diagnostycznego lub przez bezpośrednie doprowadzenie energii elektrycznej do pompy paliwowej. Również ręczne odpowietrzanie jest jedną z typowych metod.

W niektórych pojazdach w układzie paliwowym zintegrowana jest pompa ręczna. W  innych powietrze z  układu należy odessać ręcznie za pomocą pompy podciśnieniowej. Generalnie nowy filtr należy napełnić czystym paliwem już przed montażem, aby zapobiec pracy na sucho, dzięki czemu dodatkowo ograniczy się nakłady związane z odpowietrzaniem.

Aby zapobiec niepożądanemu wnikaniu powietrza, należy zachować ostrożność również podczas odwadniania filtra oleju napędowego (np. KL 154). Śrubę odwadniającą po poluzowaniu i odessaniu wody należy ponownie dokręcić prawidłowym momentem dokręcenia. Jeśli zostanie ona dokręcona zbyt mocno, pierścień uszczelniający ulegnie deformacji, przez co wypłynie paliwo i wniknie powietrze.

Odpowietrzanie za pomocą dostępnej w sklepach pompy podciśnieniowej

 

Uszczelka śruby odwadniającej przy filtrze oleju napędowego KL 154

 

Odłączenie przewodów zapobiega wnikaniu powietrza do układu paliwowego

Ważne: Przed otwarciem układu przewody paliwowe należy odłączyć za pomocą odpowiedniego narzędzia. Aby uniknąć uszkodzenia rozrusznika wskutek przeciążenia, zdecydowanie odradza się odpowietrzania wyłącznie przez uruchomienie silnika!

Komentarze

Brak komentarzy!