Ekologiczna zmiana w układzie klimatyzacji

, 2 marca 2017, 8:17

Ze względu na unijne przepisy, we wszystkich fabrycznie nowych samochodach z kategorii M1 i N1 nie można już stosować czynnika chłodniczego R134a. Inter Cars radzi, jak odnaleźć się w nowej sytuacji.

Zgodnie z obowiązująca unijną dyrek­tywą 2006/40/EG, zwaną „Dyrektywą MAC” („Mobile Air Conditioning – directive”), od 1 stycznia 2017 roku stosowane w układach klimatyzacji czynniki chłodnicze muszą mieć wartość GWP (Global Warming Potential) nieprzekraczającą 150. Oznacza to, że dla wszystkich fabrycznie nowych samochodów z kategorii M1 i N1 (klasa I) najpopularniej­szy od lat 90. czynnik chłodniczy R134a nie może już być stosowany. Czynnik R134a o GWP=1430 zastąpiono czynnikiem z grup HFO-R1234yf, którego wartość GWP=4. Według danych producenta nowego czyn­nika, ta różnica w wartości GWP nowego czynnika HFO-1234yf w stosunku do R134a pozwala zredukować wpływ na wzrost glo­balnego ocieplenia o 99,7%.

Pojawienie się nowego czynnika HFO-1234yf wywołało też negatywne opinie na temat palności czynnika oraz potencjalnie niebez­piecznej emisji związków fluoru podczas pożaru. Głosy sprzeciwu zostały jednak przez Komisję Europejską odrzucone, a wykonane przez SAE badania wykazały, że ilości związ­ków niebezpiecznych są znacznie poniżej progów, które mają wpływ na zdrowie ludzi, oraz że nie ma istotnego ryzyka spowo­dowanego użyciem czynnika HFO-1234yf. Według producentów nowego czynnika, HFO-1234yf oferuje najlepszą kombinację ochrony środowiska, wydajności energe­tycznej, bezpieczeństwa i łatwości konwer­sji klienta. Wszystko więc wskazuje na to, że najbliższe lata w klimatyzacji samochodowej upłyną pod znakiem czynnika HFO-1234yf.

Opatentowany przez dwa koncerny Honey­well i DuPont w ramach wspólnego porozu­mienia, czynnik HFO-1234yf dostępny jest na rynku pod nazwami własnymi: Opteon™ yf (DuPont) oraz Solstice™ yf (Honeywell).

Obecnie na naszych drogach mamy już ok. 11 milionów pojazdów wyposażonych w czynnik HFO-1234yf. Biorąc pod uwagę wytyczne Dyrektywy MAC na rok 2017, ich liczba będzie lawinowo rosnąć. Dla warszta­tów samochodowych oznacza to, że będzie przybywać samochodów wymagających serwisowania układów AC z czynnikiem HFO-1234yf. Do obsługi ich potrzebne będzie specjalnie zaprojektowane i zakwalifi­kowane urządzenie do użytku z HFO-1234yf.

Na podstawie wzrostu sprzedaży czynnika HFO-1234yf w sieci Inter Cars w roku 2016 (ponad 300% w stosunku do roku 2015) oraz stacji klimatyzacji dedykowanych do nowego czynnika można zauważyć, że volu­men pojazdów z układem AC napełnionych nowym czynnikiem stale rośnie. Tenden­cję tę można także zaobserwować w coraz bogatszej ofercie urządzeń do obsługi HFO­-1234yf. W asortymencie Inter Cars znajduje się obecnie ponad 20 takich urządzeń. Cią­gle też są wprowadzane nowe modele – tak, aby zaspokoić wymagania techniczne jak największej liczby warsztatów.

Ceny urzą­dzeń do obsługi czynnika HFO-1234yf nie odbiegają znacznie od urządzeń do czynnika R134a lub plasują się na podobnym pozio­mie. Największa różnica występuje w cenie czynnika chłodniczego HFO-1234yf, którego 1 kg jest obecnie ok. 20 razy droższy niż wycofywanego R134a. Koszt obsługi serwi­sowej układu AC nowi właściciele pojazdów z ekologicznym czynnikiem HFO-1234yf też będą musieli więc pomnożyć kilkana­ście razy w stosunku do „starego”. Choć od momentu wprowadzenia na rynek nowego czynnika HFO-1234yf jego cena stale maleje, to najbardziej optymistyczne przewidywa­nia i tak prognozują zachowanie różnicy w wysokości kwoty na poziomie kilkunastu razy.

Czy rzeczywiście ekologiczny czynnik chłod­niczy do układów klimatyzacji samochodo­wych spełniający wymogi Dyrektywy MAC musi być aż tak drogi? Nie, nie musi. Inne rozwiązanie w 2016 roku przedstawiła firma TEXA, wprowadzając na rynek innowacyjne urządzenie KONFORT 744 dedykowane do obsługi ekologicznego czynnika R774 – czyli CO2 ( dwutlenku węgla). Urządzenie KON­FORT 744 otrzymało aprobatę i jest reko­mendowana przez Mercedes-Benz. Biorąc pod uwagę średni europejski koszt tego taniego czynnika R774, który oscyluje w gra­nicach 3-5 € netto/1kg oraz koszt zakupu już nie tak taniego urządzenia (cena katalogowa netto 8 900 € netto), ekologia dla warsztatu i użytkownika pojazdu z takim systemem, też będzie miała swoją „ekologiczną cenę”.

Więcej informacji na stronie: www.wszystkodlawarsztatu.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Air, 2 marca 2017, 11:27 4 0

Czynnik bardziej szkodliwy od 134 , nie mówiąc o cenie . Ciekawe kto na tym zarobi bo na pewno nie środowisko .

Odpowiedz