Komputerowe wspomaganie rekonstrukcji wypadków drogowych

, 20 sierpnia 2008, 0:00

Szkolenie przeznaczone jest dla rzeczoznawców samochodowych, biegłych sądowych i pracowników firm ubezpieczeniowych.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji SIMP przygotował kolejną ofertę specjalististycznego szkolenia z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
Wykład z praktycznym wykorzystaniem licencyjnych programów komputerowych, będących tematem szkolenia, prowadził będzie ekspert w zagadnieniach dot. rekonstrukcji wypadków drogowych jakim jest mgr inż. Adam Reza , wykładowca Studium Podyplomowego Politechniki Krakowskiej i Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie pt. Ekspertyza wypadku drogowego.

Cel szkolenia:
Podstawowym celem szkolenia jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy dla rzeczoznawców – biegłych wykonujacych opinie dla sądów,prokuratury i policji. Drugą grupa zainteresowanych osób mogą być rzeczoznawcy – likwidatorzy szkód komunikacyjnych w firmach ubezpieczeniowych, transportowych, flotowych itp.

Przedmiotowe szkolenie uzyskało aprobatę Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego. Kurs stanowi więc podniesienie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych w CCR PZM oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.- art.94 pkt.6 ustawy z dnia 26.06.1974 (tekst jednolity DZ.U. Nr 21 z 1998 r. z późn. zm.).

Program szkolenia:
1.Korzystanie z banku danych o pojazdach
2.Charakterystyka i zastosowanie specjalistycznych programów komputerowych do rekonstrukcji wypadków
3.Program PC-Crash i V-SIM do symulacji ruchu pojazdów i zderzeń
4.Program SLIBAR do ustalania miejsca potrącenia pieszego i prędkości kolizyjnej samochodu
5.Analiza czasowo – przestrzenna zdarzeń drogowych w programie TITAN

6.Fotogrametria w programie PC – Rect
7.Program RWD
8.Superpozycja transparentna w programie Corel Draw
9. Podsumowanie omawianych zagadnień podczas szkolenia
10. Test sprawdzający
11. Zakończenie szkolenia i rozdanie zaświadczeń

Uwaga: W trakcie prowadzonych zajęć prezentowane będzie min praktyczne wykorzystanie licencyjnych programów komputerowych będących własnością ośrodków rzeczoznawczych SIMP

Organizacja szkolenia oraz warunki uczestnictwa:
Termin szkolenia: Kurs zorganizowany zostanie w dniu 25 października 2008 roku
Miejsce szkolenia: Zarząd Główny SIMP w Warszawie ul. Świetokrzyska 14.
Zajecia prowadzone będą w godz 10.30 do 17.00 zgodnie z załączonym planem szkolenia. Rejestracja uczestników od godz 10.00.
Uczestnicy szkolenia po przeprowadzonym teście sprawdzającym otrzymają odpowiedni zaświadczenie sygnowane przez SIMP. Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek oraz napoje zimnie i gorące w trakcie zajęć.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 350 zł od osoby. Dla członków SIMP opłata wynosi 270 zł.

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników szkolenia potwierdzenie udziału do dnia 18 października 2008 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (014) 645 11 55, 0-504 972 374.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!