Szkolenia z tuningu, sterowników samochodowych i fabrycznych zabezpieczeń antykradzieżowych

, 11 października 2016, 11:06

W listopadzie i grudniu możliwy będzie udział w dwóch szkoleniach na tematy: „Tuning – rodzaje, problemy oraz wpływ na procesy naprawy i diagnostyki pojazdów” oraz „Sterowniki samochodowe – budowa, działanie i diagnostyka. Fabryczne zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach”. Obydwa szkolenia odbędą się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Tuning – rodzaje, problemy oraz wpływ na procesy naprawy i diagnostyki pojazdów.

TERMIN: 19-20 listopada 2016
Wykładowca: Andrzej Poniedziałek 
Czas trwania: 2 dni (13 godzin)
Cena: 750 zł + VAT 23%
Cena dla prenumeratorów miesięcznika AutoElektro: 650 zł + VAT 23%

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i Dyplom uczestnictwa.

MIEJSCE SZKOLEŃ: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
1. Sposoby realizacji tuningu elektronicznego i mechanicznego.
2. Tuning elektroniczny- oprogramowanie, rezystory, boksy, eco antyeco,
3. Sposoby modyfikacji przez złącze diagnostyczne, ingerencję bezpośrednią oraz wszelkiego rodzaju urządzenia zewnętrzne.
4. Modyfikacje mechaniczne.
5. Zewnętrzne sterowniki silnikowe i ich rodzaje.
6. Różnice między sterownikami i sposoby realizacji.
7. Sterowniki stand alone i urządzenia zewnętrzne typu piggyback.
8. Zastosowanie w silnikach ZS i ZI.
9. Wprowadzenie do zagadnienia tuningu elektronicznego.
10. Sposoby realizacji tuningu elektronicznego oprogramowanie i jego możliwości.
11. Najważniejsze różnice między oprogramowaniem oraz prezentacja przy pomocy programu tuningowego poprawnej i błędnej modyfikacji oprogramowania sterownika silnikowego.
12. Urządzenia do programowania sterownika przez złącze diagnostyczne, port BDM, CAN.
13. Działanie układu doładowania, recyrkulacji spalin oraz filtra cząstek stałych w kontekście tuningu.
14. Ciśnienia, ich regulacja oraz wpływ na recyrkulację spalin i ich temperaturę.
15. Ograniczenia przepływu w jednostkach spalinowych.
16. Bezpieczeństwo jednostki napędowej po modyfikacji.
17. Zagrożenia i najczęstsze problemy.
18. Różnice w działaniu jednostki napędowej po prawidłowym i nieprawidłowym tuningu.
19. Najczęściej popełniane błędy podczas tuningu oraz sposoby diagnostyki i ich rozpoznawania.
20. Naprawa i diagnostyka jednostek napędowych po tuningu.
21. Błędy ciśnienia doładowania oraz sumy kontrolnej programu.
22. Diagnostyka turbin i bezpieczeństwo instalacji.

Sterowniki samochodowe – budowa, działanie i diagnostyka. Fabryczne zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach.

TERMIN: 10-11 grudnia 2016
Wykładowca: Marek Pachowiak

Czas trwania: 2 dni (13 godzin)

Cena: 750 zł + VAT 23%
Cena dla prenumeratorów miesięcznika AutoElektro: 650 zł + VAT 23%

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i Dyplom uczestnictwa.

MIEJSCE SZKOLEŃ: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
Sterowniki samochodowe – budowa, działanie i diagnostyka
1. Sterowniki systemowe w pojazdach – podstawowe założenia i wymogi w zakresie konstrukcji i eksploatacji.
2. Platforma informatyczna systemów pokładowych – strategie, priorytety, algorytmy i uwarunkowania.
3. Rodzaje i specyfika sygnałów wejściowych, wpływ woli kierowcy na przebieg procesu sterowania pojazdem.
4. Charakterystyki czujników systemowych – wpływ poprawności doboru komponentów na funkcjonalność systemu sterowania.
5. Wstęp do techniki cyfrowej: mikroprocesory i pamięci, cyfrowe przetwarzanie sygnałów.
6. Sygnały wyjściowe i sterujące stopnie mocy.
7. Zasilanie sterowników samochodowych, wewnętrzne układy zasilające, obwody zasilania czujników, zasilanie elementów wykonawczych, nadzór nad obwodami prądowymi.
8. Rozdzielaczowe i bezrozdzielaczowe obwody zapłonowe, układy pracy, wady i zalety.
9. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne obwodów sterujących wtryskiwaczami silników benzynowych i wysokoprężnych.
10. Strategie sterowania świecami żarowymi współczesnych silników Diesla.
11. Zarządzenie energią elektryczną pojazdu, współpraca sterowników silnika z alternatorami.
12. Zakócenia elektromagnetyczne w pojazdach.
13. Kryteria oceny sprawności sterowników w warunkach warsztatowych.
14. Metodyka postępowania diagnostycznego , znaczenie trafnego rozpoznania systemu.
15. Pomiary elektryczne, interpretacja sygnałów w obwodach we/wy, symulacja sygnałów zastępczych.
16. Wpływ usterek mechanicznych na diagnostykę elektroniki w pojazdach.
17. Interpretacja kodów usterek zapisanych w pamięci sterownika, postępowanie w przypadku występowania kodów powracających lub niemożliwych do wykasowania. Kody usterek wewnętrznych. Postępowanie w przypadku dysfunkcji sytemu przy braku kodów usterek.
18. Typowe uszkodzenia spotykane w obwodach sterowników – charakterystyczne dla określonych grup pojazdów. Wpływ ogólnego stanu technicznego pojazdu na usterkowość sterowników systemowych.
19. Niezbędne środki ostrożności zalecane podczas wykonywania pomiarów w instalacji elektrycznej.
20. Usterki sterowników spowodowane błędami w sztuce warsztatowej.

Fabryczne zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach.
1. Podstawowe funkcje immobilizerów samochodowych.
2. Typowe rozwiązania techniczne immobilizerów na przykładzie schematów blokowych.
3. Szyfrowanie, przechowywanie i transmisja danych pomiędzy sterownikami systemowymi a układami immobilizerów.
4. Systemy klawiaturowe, podczerwieni i radiowe starszych generacji.
5. Technika RFID w zarysie.
6. Omówienie budowy, zasady działania i diagnostyki systemów antykradzieżowych stosowanych w wybranych markach pojazdów europejskich i azjatyckich.
7. Diagnostyka fabrycznych zabezpieczeń antykradzieżowych w warunkach warsztatowych.
8. Programowanie i dopasowywanie sterowników w warunkach z zastosowaniem urządzeń i procedur serwisowych.
9. Aspekty prawne związane z serwisowaniem fabrycznych systemów zabezpieczeń antykradzieżowych.
10. Identyfikacja modułów sterujących na podstawie oznaczeń fabrycznych, symboli używanych przez producentów, oraz danych odczytanych urządzeniami diagnostycznymi.

Informacje i zgłoszenia: tel. 515 000 999, e-mail: akademia@autoelektro.eu, www.autoelektro.eu

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!