Silniczki krokowe w układzie wentylacji

7 grudnia 2022, 9:15

Siłowniki sterujące klapami modułu HVAC Siłowniki to kompaktowe silniczki krokowe zamontowane przetwarzające impulsy elektryczne na ruchy mechaniczne. Są one generalnie używane w automatycznych układach klimatyzacji do: rozprowadzania powietrza wewnątrz kabiny: odszraniana, wentylacji. Podstawową funkcją jest zapewnienie mieszania zimnego i gorącego powietrza w celu kontrolowania temperatury wewnątrz kabiny i otwieranie lub zamykanie wlotu powietrza w celu zapewnienia funkcji recyrkulacja powietrza.

Silniczek krokowy to urządzenie elektromechaniczne, które przekształca impulsy elektryczne w precyzyjne ruchy mechaniczne. Wał lub wrzeciono silnika krokowego obraca się pokonując za każdym razem ściśle ustalone kąty (kroki), w zależność i od sekwencji podawania impulsów elektrycznych. Obroty silnika mają kilka bezpośrednich relacji z tymi zastosowanymi impulsami wejściowymi. Sekwencja aplikowanych impulsów jest bezpośrednio związana z kierunkiem obrotów wałka silniczka. Prędkość obrotowa wałka zależy od częstotliwości impulsów wejściowych, a liczba kroków obrotu jest definiowana liczbą zastosowanych impulsów wejściowych.

Klasyczny silnik elektryczny opiera się na podstawach magnetyzmu, których wszyscy uczymy się w szkole: przeciwne bieguny przyciągają się, a te same odpychają. Oto jak działa podstawowy silnik. Bierzemy magnes w kształcie pierścienia, wkładamy do niego zwój drutu i doprowadzamy prąd przez drut. Drut staje się tymczasowym magnesem zasilanym energią elektryczną – innymi słowy elektromagnesem – a wytwarzane przez niego pole magnetyczne odpycha pole od magnesu trwałego, który go otacza. Włączając i wyłączając prąd za pomocą małego urządzenia zwanego komutatorem i styków elektrycznych zwanych szczotkami, możesz sprawić, że drut będzie się obracał w tym samym kierunku w nieskończoność. Doprowadzając do niego energię elektryczną uzyskamy ruch (energię mechaniczną). To istota zwykłego silnika, który wykorzystuje prąd stały.

Silniki krokowe różnią się od zwykłych silników prądu stałego. Możemy w tym przypadku wyróżnić co najmniej cztery podstawowe różnice. Pierwszym zauważalnym aspektem jest to, że nie mają szczotek ani komutatora (części silnika prądu stałego, które odwracają prąd elektryczny i utrzymują wirnik – obracającą się część silnika). Innymi słowy, silniki krokowe to przykłady tego, co nazywamy silnikami bezszczotkowymi. (W wielu pojazdach elektrycznych można również znaleźć silniki bezszczotkowe, ukryte w piastach kół).

Kolejna podstawowa różnica dotyczy kompletów rotujących. W silniku bezszczotkowym zwoje drutu są statyczne w środku, a magnesy stałe obracają się wokół nich na zewnątrz. Silnik krokowy jest inny. magnesy trwałe znajdują się wewnątrz i obracają się (tworząc wirnik), podczas gdy cewki znajdują się na zewnątrz i pozostają statyczne (tworzą stojan).

Trzecia duża różnica między zwykłym silnikiem prądu stałego a silnikiem krokowym polega na konstrukcji stojana i wirnika. Zamiast jednego dużego magnesu na zewnątrz (stojana) i jednej dużej cewki obracającej się w nim (wirnika), silnik krokowy ma magnes wewnętrzny precyzyjnie podzielony na wiele oddzielnych sekcji, które wyglądają jak zęby na kole zębatym. Cewki zewnętrzne mają odpowiednie zęby, które zapewniają impulsy magnetyczne, przyciągające, odpychające i powodujące obracanie się zębów koła wewnętrznego małymi skokami.

Bardzo ważne jest to, że silnik krokowy może pozostać nieruchomy w określonej pozycji, gdy zostanie obrócony o określony kąt. Jest to oczywiście niezwykle ważne, kiedy chcemy aby silnik napędzał coś takiego jak klapę w układzie HVAC, która musi obrócić się o określoną wartość, a następnie pozostać dokładnie w tym samym miejscu.

Valeo jest dostawcą całych modułów HVAC w tym komponentów jak silniczki krokowe na pierwszy montaż dla producentów pojazdów. Komponenty te zapewniają bezawaryjną i precyzyjną pracę całego układu dbając o komfort kierowcy i pasażerów.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!