Wyniki finansowe Auto Partner SA po 3 kwartałach

24 listopada 2020, 9:43

Kilka tygodni temu zaprezentowaliśmy wstępne wyniki finansowe Grupy Auto Partner SA po 3 kwartałach roku 2020. Teraz dystrybutor udostępnił dokładne dane na ten temat.

Grupa Auto Partner po trzech kwartałach 2020 roku wypracowała przychody ze sprzedaży sięgające 1,2 mld zł (+11% r/r). Grupa zanotowała tak dobrą sprzedaż głównie dzięki dynamicznej ekspansji zagranicznej – przychody z eksportu wzrosły o 22% r/r (do 519,3 mln zł). W kraju Grupa zanotowała 5-proc. wzrost sprzedaży r/r (do 718,0 mln zł). Zysk netto od stycznia do września 2020 wzrósł o 84% r/r do blisko 82,0 mln zł i był rekordowy w historii Grupy oraz wyższy niż całoroczny wynik netto za 2019 rok.

W III kwartale 2020 Grupa przy 20 proc. wzroście przychodów ze sprzedaży r/r wypracowała zysk netto wyższy o 134% r/r (36,6 mln zł). Kontynuując trend z poprzedniego kwartału Grupa poprawiła rentowność na wszystkich poziomach. Na znacznie lepsze wyniki po III kwartale 2020 r. wpływ miały przede wszystkim czynniki, takie jak: ścisła kontrola kosztów operacyjnych, utrzymanie wyższych cen w odpowiedzi na rosnące kursy walut, obniżenie zadłużenia, głównie w wyniku mniejszych zakupów towarów i w efekcie podobny poziom kosztów finansowych r/r.

Wysoką, dwucyfrową, dynamikę sprzedaży po trzech kwartałach 2020 roku Grupa wypracowała pomimo niższych rok do roku przychodów ze sprzedaży w marcu i kwietniu oraz braku zmiany poziomu w maju, w wyniku pandemii koronawirusa. Wraz ze wzrostem skali działania Grupa zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej hubu w Pruszkowie (o ponad 4,3 tys. mkw. czyli do blisko 13 tys. mkw.), który zaopatruje 34 filie Grupy oraz 4 przedstawicielstwa zagraniczne. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy przekracza dziś 100 tys. mkw. Grupa rozważa także rozbudowę centralnego magazynu w Bieruniu oraz utworzenie nowego centrum logistyczno–magazynowego.

Udział sprzedaży eksportowej w przychodach Grupy rośnie stopniowo wraz z umacnianiem pozycji na dotychczasowych rynkach oraz dalszą ekspansją zagraniczną. Obecnie Grupa dystrybuuje części na 22 rynki. W III kwartale przychody z eksportu wzrosły o 30% wobec 13% rok wcześniej. Narastająco od początku roku był to 22-proc. wzrost r/r, a sprzedaż zagraniczna stanowiła po dziewięciu miesiącach 42 proc. przychodów Grupy. Rynek krajowy pozostaje głównym rynkiem zbytu Grupy.

– Regularnie zwiększamy skalę działania zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, ale dynamika wzrostu eksportu od dłuższego czasu jest wyższa niż sprzedaży krajowej. Dążymy do tego, by eksport coraz więcej ważył w naszych przychodach. W ciągu 2-3 lat chcemy, by stanowił on ok. 50% łącznej sprzedaży Grupy. W tym roku skupiliśmy się na optymalizacji kosztów i maksymalizacji rentowności, co zapowiadaliśmy już w 2019 roku. W efekcie wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki, rekordowy zysk netto po III kwartałach, który przekroczył roczny zysk za 2019 rok o 23 miliony zł, czyli o 39% – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Grupa w tym roku skupiła się na umacnianiu istniejącej sieci dystrybucji (posiada 90 filii). Plan na 2021 rok zakłada otwarcie nie więcej niż kilku nowych filii (wobec dziewięciu w 2019 roku) w Polsce.

WYBRANE DANE FINANSOWE PO III KWARTALE 2020:

PLN’000 1-3Q 2020 1-3Q 2019 Zmiana% 3Q 2020 3Q 2019 Zmiana%
Przychody ze sprzedaży 1 237 303 1 111 093 11% 469 530 391 519 20%
Sprzedaż w Polsce 717 959 686 096 5% 271 750 239 648 13%
Sprzedaż zagraniczna 519 344 424 997 22% 197 780 151 871 30%
Zysk brutto ze sprzedaży 349 166 285 063 22% 131 763 101 922 29%
Marża brutto na sprzedaży 28,22% 25,66% 2,56 pp. 28,06% 26,03% 2,03 pp.
EBITDA 126 051 76 725 64% 52 841 27 180 94%
Marża EBITDA 10,19% 6,91% 3,28 pp. 11,25% 6,94% 4,31 pp.
EBIT 108 666 62 837 73% 46 787 22 190 111%
Marża EBIT 8,78% 5,66% 3,13 pp. 9,96% 5,67% 4,30 pp.
Zysk brutto 101 348 55 627 82% 45 180 19 498 132%
Zysk netto 81 870 44 591 84% 36 586 15 637 134%
Marża netto 6,62% 4,01% 2,6 pp. 7,79% 3,99% 3,80 pp.

Rentowność

Grupa w III kwartale kontynuowała istotną poprawę rentowności rok do roku na wszystkich poziomach, m.in. w wyniku silnej dyscypliny kosztowej, utrzymaniu podwyższonych wcześniej cen produktów. Stale rosnący udział sprzedaży eksportowej w przychodach zapewnia Grupie wyższą rentowność na poziomie netto. Silna sprzedaż marek własnych i marek posiadanych na wyłączność dodatkowo daje Grupie możliwość uzyskiwania wyższej rentowności sprzedaży niż w przypadku szeroko dostępnych brandów.

– Mimo pandemii realizujemy wyznaczone wcześniej cele, w tym ekspansję zagraniczną i poprawę rentowności. Dziś jesteśmy bogatsi o doświadczenia z wiosennego lockdownu, więc bardzo dokładnie przygotowaliśmy się na ewentualną powtórkę scenariusza. Pokazaliśmy, że jesteśmy spółką szybko dostosowującą się do zmian. Jesteśmy dobrej myśli co do IV kwartału, widzimy dużą aktywność klientów, kontynuacje trendów z kilku ostatnich miesięcy. Obserwujemy, że Polacy w czasie pandemii, szukając oszczędności, mogą dłużej jeździć posiadanymi samochodami. Średni wiek samochodu, dziś liczący ok. 11 lat i 11 miesięcy, prawdopodobnie będzie lekko rósł lub utrzyma się na podobnym poziomie. Z punktu widzenia dystrybutora popyt na części zamienne będzie się utrzymywał również przy relatywnie wiekowym parku samochodowym – dodaje  Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Anonim, 6 grudnia 2022, 17:05 0 0

Będą mieli jeszcze lepszą rentowność jak zaczęli doliczać po 1 zeta do każdego dokumentu tłumacząc to wzrostem kosztów. A przecież takie wzrosty.

Odpowiedz

pix1, 8 grudnia 2022, 12:57 0 0

Na Śląsku mamy 2zł netto ;)

Odpowiedz