Kalibracja instalacji sekwencyjnego wtrysku gazu „4GAS”

, 13 listopada 2007, 0:00

Kalibracja instalacji sekwencyjnego wtrysku gazu „4GAS” polega na takim zaprogramowaniu parametrów sterownika wtrysku gazu, aby przy zmianie zasilania gaz-benzyna w tych samych warunkach obciążenia silnika, czas wtrysku benzyny nie ulegał zmianie o wartość większą niż 5%. Istotne jest to w jaki sposób dokonuje się tejże kalibracji.

Przed rozpoczęciem montażu systemu należy z okablowania wyjąć bezpieczniki i włożyć z powrotem dopiero po zakończeniu procesu podłączania instalacji elektrycznej układu. Następnie trzeba dostosować średnicę dysz wtryskiwaczy gazowych do mocy silnika.

Po wprowadzeniu w „Parametrach” ustawień związanych z rodzajem silnika oraz sposobem zasilania. W zakładce „Ustawienia” dostosowujemy czujnik temperatury reduktora tak by system sterowania widział poprawną wartość temperatury (zbliżoną do silnika).

Teraz już można rozpocząć właściwą kalibrację układu zasilania LPG.
W celu dokonania kalibracji należy w zakładce „AutoKalibracja” wcisnąć przycisk „Start” i oczekiwać na reakcję układu. Proces ten przeprowadzany jest podczas pracy silnika na biegu jałowym. Sterownik gazowy najpierw przełącza pierwszy cylinder na zasilanie gazowe i porównuje odczytywane sygnały z tymi przed przełączeniem, dostosowując czas wtrysku gazu tak by odczyty nie ulegały zmianie. W dalszej części przełącza kolejny cylinder. W układzie silnika 4 cylindrowego – dwa pracują na zasilaniu gazowym, a dwa na benzynowym. Dopiero po wstępnym ustawieniu czasu wtrysku sterownik przełącza cały silnik na zasilanie gazowe. Po przeprowadzeniu autokalibracji na postoju należy sprawdzić w zakładce „Mapa” na jakim poziomie znajduje się mnożnik (pomarańczowa linia). W samochodach z sekwencyjnym wtryskiem benzyny przy właściwie dobranej średnicy wtryskiwaczy gazowych linia ta powinna zawierać się pomiędzy 1 a 1,4. Mnożnik jest to wartość o jaką w danym punkcie pracy czas wtrysku gazu jest większy od czasu wtrysku benzyny. Czas ten dodatkowo korygowany jest o wartości uzależnione od temperatury gazu, reduktora oraz ciśnienia gazu. Jeśli mnożnik zawiera się pomiędzy wcześniej wymienionymi wartościami, to samochód jest już przygotowany do jazdy. Warto jednak wykonać tzw. jazdę kalibracyjną. Podczas jazdy kalibracyjnej sterownik w sposób ciągły odczytuje czas wtrysku benzyny w funkcji podciśnienia w kolektorze dolotowym i zapisuje w postaci punktów naniesionych na wykres. Po zapisaniu wystarczającej ilości punktów tworzona jest charakterystyka czasów wtrysku. Niebieska linia pokazuje charakterystykę czasu wtrysku benzyny podczas pracy na zasilaniu benzynowym, zielona zaś charakterystykę czasu wtrysku benzyny na zasilaniu gazowym. Po zakończeniu rysowania obydwu charakterystyk technik, który dokonuje regulacji układu gazowego musi doprowadzić do pokrycia się charakterystyk zielonej i niebieskiej (rys. poniżej), korygując wartość parametru „Mnożnik”.


Korekcji parametru Mnożnik dokonuje się za pomocą przemieszczania żółtych kropek na jego wykresie. Kropki te to punkty kalibracyjne. Naciskając lewym przyciskiem myszki na punkt kalibracyjny dokonujemy jego zaznaczenia. Po zaznaczeniu zmienia on kolor na czerwony i dopiero wtedy można za pomocą strzałek na klawiaturze zmieniać jego położenie, a przez to wpływać na mnożnik. Jeśli technik dokonujący kalibracji uzna, że posiada zbyt małą ilość punktów kalibracyjnych, może najeżdżając kursorem na linię mnożnika nacisnąć prawy przycisk myszki powodując dodanie punktu w miejscu położenia kursora. Kalibracja jest zakończona po pokryciu się krzywych wykresu.

Ważną cechą systemu jest brak konieczności stosowania dodatkowych MAP-sensorów podczas wykonywania jazdy kalibracyjnej oraz korygowanie w czasie rzeczywistym charakterystyk czasu wtrysku nawet jeśli nie jest podłączony komputer zewnętrzny.
Program dołączany jest do zestawu 4GAS

Bazując na wspólnych doświadczeniach produkt ciągle jest rozwijany. Należy więc spodziewać się kolejnych wersji oprogramowania wzbogaconych o nowe funkcjonalności. Firma Inter Cars będzie wdzięczna za wszelkie uwagi na temat jego działania.

 

 

Dowiedz się więcej

Po pierwsze bezpieczeństwo
Po pierwsze bezpieczeństwo

Po polskich drogach jeździ ponad 2 mln samochodów zasilanych LPG. Tak masowe zastosowanie tego paliwa spowodowało, że nikogo już nie dziwią pojazdy wyposażone w dodatkową instalację a dystrybutory do sprzedaży autogazu traktowane są jako standardowe wyposażenie stacji paliwowych. Umieszczenie zbiorników benzyny i oleju napędowego pod ziemią powoduje, że nie odczuwamy zagrożenia wynikającego ze zmagazynowania tak […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!