Obowiązkowe kasy fiskalne w warsztatach – wywiad z Arturem Fossem z PCKF Sp. z o. o.

18 listopada 2014, 16:09

Informacja o wprowadzeniu obowiązku korzystania z kas fiskalnych we wszystkich warsztatach samochodowych (od 1 stycznia 2015 r.) wywołała duże poruszenie wśród naszych Czytelników. Na temat przepisów fiskalnych, zakupu i serwisu kas, a także dostępnych ulg rozmawialiśmy z Arturem Fossem – dyrektorem zarządzającym Polskiego Centrum Kas Fiskalnych.

 

W nowym roku czeka nas zniesienie ulgi dotyczącej ewidencji na kasach rejestrujących dla warsztatów samochodowych, wulkanizacyjnych oraz stacji kontroli pojazdów. Warsztaty to nie pierwsza grupa, której pozbawiono takich ulg – jak na zmiany przepisów reagowały inne branże?

Artur Foss Polskie Centrum Kas FiskalnychKażda zmiana przepisów fiskalnych niesie za sobą większe zainteresowanie przedsiębiorców, którzy będą nią objęci. Poprzednie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych, które weszło w życie 1 stycznia 2013 roku, obniżyło roczny limit obrotu z 40 000 do 20 000 złotych. Wielu podatników postanowiło wtedy dostosować swoją działalność do nowych przepisów w ostatnim, możliwym terminie, przez co kas zabrakło nie tylko u dystrybutorów, ale także u producentów. Trudno przewidzieć, czy ta sytuacja się powtórzy. Niewątpliwie jednak rozszerzenie katalogu czynności, które obligują do stosowania kasy niezależnie od osiąganego obrotu, m.in. o warsztaty samochodowe i stacje kontroli pojazdów, sprawi, że aktywność przedsiębiorców będzie bardzo duża. Sama zapowiedź Rozporządzenia zdecydowanie zwiększyła liczbę telefonów i pytań od klientów. Zaryzykuję stwierdzenie, że największe zainteresowanie tematem pojawi się przed samym wejściem w życie Rozporządzenia oraz pod koniec lutego, kiedy ustanowiony przez Ministra Finansów okres dostosowawczy będzie się kończył.

Czy Pana zdaniem, wprowadzenie obowiązku posiadania kas przyczynia się do zmniejszenia tzw. "szarej strefy"?

Z zasady zarówno stopniowe obniżanie rocznego limitu obrotu, jak i rozszerzanie katalogu działalności, które muszą rejestrować sprzedaż niezależnie od osiąganego obrotu, przyczynia się do zmniejszenia szarej strefy. Począwszy od tego, że każda zmiana przepisów jest wydarzeniem nagłaśnianym w mediach, dzięki czemu również konsumenci zaczynają zwracać uwagę na to, czy otrzymali paragon, skończywszy na wzmożonych kontrolach urzędników skarbowych. Przypomnę tylko, że nie bez powodu kolejne Rozporządzenia Ministra Finansów są wydawane w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych. Gdyby nie to, ustawa z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów lub usług, wymagałaby korzystania z urządzenia rejestrującego od wszystkich podatników. Niezależnie od osiąganych obrotów lub oferowanych towarów i usług.

Wielu warsztatowców obawia się kosztów posiadania kasy fiskalnej – zakupu, serwisu, napraw. Jak w rzeczywistości kształtują się koszty utrzymania tego sprzętu?

Cena samego urządzenia fiskalnego zależy od parametrów i funkcji, które ono oferuje, m.in. od wielkości bazy towarowej, sposobu realizacji kopii paragonu, czy też liczby i rodzaju portów komunikacyjnych. Najprostsze modele to wydatek około 900 złotych brutto. Ceny bardziej zaawansowanych kas zaczynają się od 1 000 zł brutto, a kończą nawet na 2 000 zł brutto.

Natomiast koszt utrzymania urządzenia zależy od wielu czynników. Podatnicy muszą zadbać o to, aby kasa przeszła przegląd techniczny co najmniej raz na dwa lata. Pozwala to wyeliminować ewentualne usterki i dokonać konserwacji urządzenia. Przeglądy są płatne. Natomiast koszt naprawy lub wymiany podzespołów to sprawa względna i uwarunkowana konkretną usterką. W praktyce, w urządzeniach wyższej klasy problemy techniczne występują rzadziej, a więc i konieczność naprawy nie pojawia się często.

Stosowanie kasy fiskalnej wymaga także korzystania z materiałów eksploatacyjnych, czyli rolek papieru termicznego. Tutaj wydatki będą zależały od liczby drukowanych dowodów zakupu oraz od tego, czy oprócz oryginału potwierdzenia sprzedaży, urządzenie wystawia również jego kopię. Jeżeli przedsiębiorca przewiduje, ze będzie obsługiwał bardzo wielu klientów, warto pomyśleć o kasie z elektroniczną kopią paragonów. To zdecydowanie zmniejszy koszty zakupu papieru.

Jakie konsekwencje grożą za niedostosowanie się do przepisów i dalsze prowadzenie działalności bez kasy fiskalnej?

Konsekwencje mogą być dotkliwe. Zacznijmy od tego, że zgodnie z art. 62 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego, podatnicy, którzy wbrew obowiązkowi nie wystawiają faktur lub paragonów za wykonanie usługi, wystawiają je w błędny sposób albo odmawiają ich wydania, podlegają karze grzywny do 180 stawek dziennych. Stracą również możliwość odzyskania nawet 90% kwoty wydanej na urządzenie fiskalne. Co więcej, podatnik po zainstalowaniu urządzenia fiskalnego powinien pamiętać o wielu obowiązkach, m.in. naniesieniu numeru ewidencyjnego, który otrzyma od Urzędu Skarbowego, w widocznym miejscu na urządzeniu, wydawaniu paragonów, przeglądzie technicznym kasy przynajmniej raz na dwa lata, raportach dobowych i miesięcznych oraz o przechowywaniu ważnych dokumentów: książki serwisowej i kopii wszystkich wydrukowanych potwierdzeń sprzedaży. Każde zaniechanie może skutkować mandatem nałożonym przez urzędnika skarbowego.

Polacy są już przyzwyczajeni do otrzymywania paragonów w sklepach, ale w miejscach takich jak zakład fryzjerski, dentystyczny czy wulkanizacyjny zwykle nie oczekują "papierka". Czy nie uważa Pan, że Ministerstwo chce na siłę uszczęśliwiać konsumentów?

Ten „papierek” ma naprawdę duże znaczenie. Po pierwsze, na podstawie dowodu zakupu klient może dokonać reklamacji towaru lub usługi, które, jego zdaniem, są niezgodne z umową zawartą ze sprzedawcą. Po drugie, paragon fiskalny jest potwierdzeniem tego, że przedsiębiorca zobligowany do korzystania z urządzenia rejestrującego prowadzi swoją działalność zgodnie z przepisami i odprowadza należne podatki. Wystawianie dowodów zakupów jest oczywiście obowiązkiem właściciela firmy lub jego pracowników, konsument nie powinien o nic prosić. Jednakże, budowanie świadomości wśród nabywców również ma ogromne znaczenie. Stąd chociażby pomysł na akcję „Weź paragon”, która jest koordynowana przez Ministerstwo Finansów. Mógłbym dokończyć: weź paragon, bo tym samym wspierasz uczciwą konkurencję, przyczyniasz się do zmniejszenia szarej strefy oraz zyskujesz potwierdzenie transakcji, którego możesz użyć w przyszłości do dociekania swoich praw.

Poza tym, kasy fiskalne w zakładzie fryzjerskim, gabinecie dentystycznym, czy też w warsztacie samochodowym, to żadna nowość. Wspomniane działalności są obecnie zobowiązane do prowadzenia ewidencji po przekroczeniu limitu obrotu. W przypadku mechaników, bezwzględna konieczność stosowania urządzenia rejestrującego występuje przy dostawie określonych w przepisach towarów, m.in. części i akcesoriów do samochodów.

Właściciele małych warsztatów w krótkim czasie będą musieli wybrać odpowiedni do swoich potrzeb model kasy fiskalnej. Gdzie mogą szukać pomocy w tym zakresie?

Wybór urządzenia fiskalnego to decyzja na kilka lat. Przedsiębiorca będzie z niego korzystał praktycznie każdego dnia. W związku z tym warto rozważyć dwie, kluczowe kwestie: jakiej kasy potrzebujemy i gdzie chcemy ją kupić.

Pierwsze zagadnienie to oczywiście dostosowanie parametrów i funkcji urządzenia do potrzeb firmy. Liczba pozycji towarowych powinna odpowiadać wielkości asortymentu, a jeśli działalność ma charakter mobilny, najlepszym wyborem będzie mała i lekka kasa. Ważną funkcją jest też sposób realizowania kopii paragonu. Dostępne na rynku urządzenia mogą albo wydrukować kopię potwierdzenia sprzedaży, albo zapisać ją na elektronicznym nośniku danych. Drugie z wspomnianych rozwiązań może oznaczać nieznacznie większy wydatek na starcie, ale w perspektywie jest oszczędniejsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze. Kopia elektroniczna to mniej rolek papieru i możliwość zarchiwizowania danych np. na komputerze lub płycie DVD.

Wszystkich tych informacji powinniśmy oczekiwać od dystrybutora urządzeń, z którym się skontaktujemy. A sam wybór sprzedawcy nie powinien znacząco odbiegać od sytuacji, gdy planujemy zakup jakiegokolwiek innego sprzętu. Przejrzyjmy opinie na portalach internetowych, popytajmy wśród znajomych, sprawdźmy, czy kontrahent jest wiarygodny. I pamiętajmy o tym, że firma, od której kupimy kasę, będzie później odpowiedzialna za jej serwis. Dlatego odległość od sprzedawcy również ma duże znaczenie. Uważajmy na to, żeby nie kupić urządzenia od sprzedawcy, który jest oddalony o kilkaset kilometrów, nawet jeśli zaoferuje najniższą cenę. Może się bowiem okazać, że każda interwencja serwisowa będzie wymagała dalekiej podróży.

Gdzie należy zgłosić fakt zakupienia kasy i jak rozpocząć korzystanie z niej?

Zgodnie z przepisami procedura wygląda następująco: najpierw należy zgłosić planowaną liczbę i miejsce użytkowania kas do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, następnie dopilnować fiskalizacji urządzenia w obecności uprawnionego serwisanta, później zgłosić ten fakt, najpóźniej 7 dnia od uruchomienia w trybie fiskalnym, do Urzędu Skarbowego. Na koniec otrzymamy numer ewidencyjny, który trzeba nanieść na kasę w widocznym miejscu. Wszystkie formalności powinny być dopełnione w ustalonych wcześniej terminach, więc najlepiej wystartować z całą procedurą co najmniej kilka dni przed ostatecznym dniem rozpoczęcia ewidencji.

Każda firma, a więc także warsztat, wprowadzająca pierwszą kasę fiskalną może skorzystać ze specjalnej ulgi. Na czym ona polega i jak się o nią starać?

Ulga została zdefiniowana przez ustawę z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Kluczowe jest przestrzeganie wszystkich etapów rozpoczęcia ewidencji, czyli fiskalizacja i komunikacja z Urzędem Skarbowym w ustalonych terminach, jak również zachowanie potwierdzenia zapłaty za kasę. To daje nam prawo do odzyskania nawet 90% kwoty wydanej na urządzenie rejestrujące, jednak nie więcej niż 700 złotych. Refundacja kosztów przysługuje zarówno podatnikom VAT, jak i przedsiębiorcom zwolnionym z tego podatku oraz wykonującym wyłącznie czynności od niego zwolnione. W pierwszym przypadku odliczenia można dokonać w deklaracji podatkowej od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji, ewentualnie za okresy następujące w przyszłości. Natomiast przedsiębiorcy zwolnieni z VAT mogą starać się o zwrot na swój rachunek bankowy. W tym celu powinni złożyć wniosek, opisany we wspomnianym już Rozporządzeniu Ministra Finansów, do Urzędu Skarbowego, który dokona przelewu w terminie do 25 dni.

 

Artur Foss jest dyrektorem zarządzającym Polskiego Centrum Kas Fiskalnych. Z firmą związany jest od stycznia 2008 roku. Jest ekspertem w dziedzinie dostępnych na polskim rynku technologii sprzedaży oraz przepisów fiskalnych.

 

W naszej ankiecie pod artykułem "Kasy fiskalne obowiązkowe w każdym warsztacie…" zadaliśmy Czytelnikom pytanie: "Czy popierasz wprowadzenie obowiązku posiadania kas fiskalnych przez wszystkie warsztaty samochodowe?". Okazało się, że warsztatowcy są w tej kwestii niejednomyśli: 47% uczestników ankiety wskazało odpowiedź "tak", za to 53% wybrało "nie".

Dowiedz się więcej

„Autos nie jest na sprzedaż” – wywiad z Markiem Sałkiem – prezesem P.W. Autos Sp z o.o.
„Autos nie jest na sprzedaż” – wywiad z Markiem Sałkiem – prezesem P.W. Autos Sp z o.o.

Autos jest jednym z największych dystrybutorów części do pojazdów ciężarowych na polskim rynku. Jakiś czas temu w kuluarach zaczęły krążyć pogłoski o przejęciu polskiej spółki przez zagranicznego kontrahenta. O prawdziwość tych informacji zapytaliśmy Marka Sałka – prezesa P.W. Autos Sp. z o. o. W kuluarach pojawiły się plotki na temat rozmów spółki Autos z międzynarodowym […]

,,Ogromna ewolucja uszczelnień silnikowych” – wywiad z Bartoszem Czubą z firmy Victor Reinz
,,Ogromna ewolucja uszczelnień silnikowych” – wywiad z Bartoszem Czubą z firmy Victor Reinz

Victor Reinz jest prawdziwym specjalistą w dziedzinie uszczelnień silnikowych. Firma dostarcza swoje rozwiązania na pierwszy montaż do najnowszych modeli samochodów, ale także na Aftermarket. Techniczne tajniki produkcji uszczelnień zdradził nam Bartosz Czuba, Area Sales Manager, Central/Eastern Europe w firmie Reinz. Z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się w dzisiejszych czasach producenci uszczelek? Czy uszczelki mają wpływ […]

Kasy fiskalne obowiązkowe w każdym warsztacie samochodowym od stycznia 2015 r.
Kasy fiskalne obowiązkowe w każdym warsztacie samochodowym od stycznia 2015 r.

Ministerstwo Finansów wdroży nowy projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji na kasach rejestrujących. Wśród zmian znajdzie się zniesienie ulgi dla warsztatów samochodowych, wulkanizacyjnych oraz stacji kontroli pojazdów. Dotychczas warsztat samochodowy miał obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej dopiero wówczas, gdy wartość jego sprzedaży na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) przekroczy kwotę 20 000 zł. […]

Kasa fiskalna dla mechanika – parametry i funkcje, na które warto zwrócić uwagę
Kasa fiskalna dla mechanika – parametry i funkcje, na które warto zwrócić uwagę

W najbliższym czasie w większości warsztatów samochodowych będą musiały pojawić się kasy fiskalne. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 roku zobowiązało mechaników, którzy obsługują klientów indywidualnych, do stosowania urządzeń rejestrujących sprzedaż niezależnie od wielkości realizowanego obrotu. Jakie parametry i funkcje kas okażą się najbardziej przydatne w warsztacie samochodowym? Archiwizacja kopii paragonu fiskalnego – „Zgodnie […]

Obowiązki mechanika, który korzysta z kasy fiskalnej
Obowiązki mechanika, który korzysta z kasy fiskalnej

Mechanicy i wulkanizatorzy, którzy 1 stycznia 2015 roku zostali zobligowani do korzystania z kas fiskalnych niezależnie od wielkości obrotu, powinni pamiętać o obowiązkach wynikających z prowadzenia ewidencji. Oprócz rejestrowania obrotu, są to m.in. raporty dobowe i miesięczne, przeglądy techniczne urządzenia rejestrującego oraz konieczność przechowywania kopii każdego wystawionego paragonu. Przechowywanie kopii paragonów fiskalnych Zgodnie z obowiązującymi […]

„Na zamkniętych systemach telematycznych stracą i przedsiębiorcy i konsumenci” – wywiad z Alfredem Franke z SDCM
„Na zamkniętych systemach telematycznych stracą i przedsiębiorcy i konsumenci” – wywiad z Alfredem Franke z SDCM

Telematyka, to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi motoryzacji. Możliwości, jakie niesie są niemal nieograniczone: od powiadamiania służb w trakcie wypadków, po możliwość sprawdzenia najbliższej restauracji. Producenci samochodów, chcą ograniczyć dostęp do tego systemu, poprzez dyktowanie własnych warunków. Rozmawiamy z prezesem Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych na temat korzyści płynących z otwartych systemów telematycznych. […]

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

AZK, 19 listopada 2014, 19:24 0 0

I słusznie!!!! Kasy do warsztatu! Do gabinetu lekarskiego !!! I kancelarii prawnej!!!

Odpowiedz

Anonim, 20 listopada 2014, 10:05 0 0

potwierdza to że 405 podmiotów gospodarczych nie wykazuje dochodów i nie płaci podatków, oszukując państwo.

Odpowiedz

Anonim, 20 listopada 2014, 10:07 0 0

Przepraszam miało być 40% a nie 405

Odpowiedz

Anonim, 20 listopada 2014, 14:05 0 0

Mam nadzieję, że za tym pójdzie również sprzedaż części przez tzw."warsztaty" na dokumenty(zmusi je to do zakupu tychże na faktury u dystrybutorów) a nie tylko pokazywanie klientowi wz-ki czy asygnaty na części. Parę miliardów przybędzie do budżetu. Ja to robię od 20 lat i szlag mnie trafia, że nieliczni utrzymują to państwo a większość "rżnie głupa"...

Odpowiedz

Anonim, 20 listopada 2014, 16:14 0 0

i bardzo dobrze w końcu będą płacić podatki uczciwie jak każdy

Odpowiedz

Anonim, 22 listopada 2014, 22:08 0 0

Ehm....
Moim zdaniem jest to nie potrzebny wydatek.. bo mechanik musi przeznaczyć jakieś 1 000 zł na kasę która mu wytrzyma jakiś czas..
A wystawiać paragon będzie jedynie osobą których nie zna.., czyli stali klienci nadal nie dostaną paragonu, a właściciel nie będzie musiał odprowadzić od nich podatku czyli tak jak było..

Jeśli natomiast pojawi się jakiś nowy klient to trzeba będzie mu dać paragon i wystawić usługę droższą o te na ryczałcie 8.5% + jakiś % aby się kasa i serwis zwrócił czyli pewnie usługa wzrośnie o ~10-12%..
A dodatkowo mechanicy na tym również będą próbować zarobić i podwyższą każdą usługę o ~10% nawet nie wystawiając paragonu..

Czyli zwykła wymiana oleju będzie droższa o te kilka zł (2-5 zł), lecz wymiana rozrządu czy zawieszenia to wzrost ceny o jakieś 60-100 zł..
Lecz według U.S. nie będzie zwiększenia opłat, ponieważ warsztat powinien za każdego klienta zapłacić podatek, już przed wprowadzeniem kas fiskalnych, lecz który warsztat to robił ?
Warsztaty odprowadzały podatki może na ok. 20-40% całego zysku..

Odpowiedz

Anonim, 27 listopada 2014, 13:06 0 0

""Mógłbym dokończyć: weź paragon, bo tym samym wspierasz uczciwą konkurencję, przyczyniasz się do zmniejszenia szarej strefy oraz zyskujesz potwierdzenie transakcji, którego możesz użyć w przyszłości do dociekania swoich praw"" - to stwierdzenie mi się podoba - można by powiedzieć tak - kliencie płać VAT i podatki i pilnuj szarej strefy bo my urzędnicy państwowi którzy powinni tego pilnować, pilnujemy własnego interesu. Działam w 100000 mieście, mamy bardzo dużo klientów, jednak naszymi klientami nie są pracownicy urzędu miejskiego, skarbowego, policji i pozostałych instytucji, czasami pojawiają się z prośbą o pomoc co to może być i co ma zrobić jego mechanik, bo nie może sobie dać rady.
Tych ludzi nożna spotkać w różnego rodzaju warsztacikach i garażach, - oni przede wszystkim umieją liczyć, oni przede wszystkim nie chcą płacić podatków, im też nikt VATu nie zwróci.
Tak więc jak to w Polsce zmiany na lepsze idą bardzo opornie, najlepiej żeby nikt nie płacił podatków, wtedy byłoby dobrze , tylko że znowu wszyscy byliby "równi"

Odpowiedz

Piotrek, 13 marca 2015, 13:45 0 0

Ja mam kasę fiskalną z kopia elektroniczna - [LINK] Jestem właścicielem kilku warsztatów samochodowych w Szczecinie i w Stargardzie Szczecińskim. Musiałem od nowego roku posiadać kasy fiskalne. Zamówiłem Elzab Mini E. Moi pracownicy mówią, że to był bardzo dobry zakup. Dobry sprzęt za normalną cenę. Jest też bardzo funkcjonalna i łatwa w obsłudze. No i wygodna w użyciu. To jeden z największych plusów. Także polecam.

Odpowiedz

Marek, 25 listopada 2015, 16:01 0 0

Dla małych warsztatów kasa fiskalna faktycznie może być trochę problematyczna, ale ja, mając kilka warsztatów nie mogłem sobie na to pozwolić. Na szczęście mój przyjaciel pracuje w sklepie HoReCa i doradził mi, jakie kasy kupić, by nie przepłacić, ale też nie narzekać na urządzenia. Poza tym kupując kilka kas dostałem mały rabat, więc nie wyniosłą mnie ta inwestycja aż tyle, ile zakładałem. Jak to się mówi "przezorny zawsze ubezpieczony". W razie kontroli wszsytko jest tak, jak należy.

Odpowiedz