Bosch planuje odzyskiwać platynę ze zużytych komponentów swojej produkcji

19 października 2023, 14:47

Bosch planuje odkupić i poddać recyklingowi swoje stosy ogniw paliwowych po upływie ich okresu użytkowania. Odzyskana platyna zostanie wykorzystana w nowych ogniwach paliwowych Bosch. Recykling pozwala zmniejszyć emisję CO2 spowodowaną wydobyciem platyny o ponad 95%.

fot. Bosch

Recykling platyny z ogniw paliwowych Boscha

Moduł zasilania oparty na ogniwach paliwowych Bosch jest już produkowany seryjnie. Oprócz oferowania innowacji technologicznych, firma stawia także na działania związane z recyklingiem: do 2030 r. Bosch ma ograniczyć emisję CO2 o 15% w łańcuchu wartości wyższego i niższego szczebla (tzw. zakres 3). Firma pracuje nad różnymi rozwiązaniami, rozwija je i bada, a także przyjmuje zintegrowane podejście do gospodarki obiegu zamkniętego. Naukowcy Bosch opracowali m.in. rozwiązania, które pozwalają odzyskiwać platynę w sposób bardziej przyjazny dla środowiska niż dotychczas. Na potrzeby tych procesów firma zgłosiła ponad 20 patentów.

Ogniwa paliwowe zawierają metale z grupy platynowców (PGM) – a modele gospodarki o obiegu zamkniętym są sposobem na odzyskiwanie tych cennych surowców zasługującym na szczególną uwagę. Prawie cała platyna zawarta w ogniwach paliwowych (co najmniej 95%) może zostać odzyskana, dlatego Bosch dąży do odkupienia stosów po upływie ich okresu użytkowania.

 – Dzięki recyklingowi możemy sprawić, że stosy ogniw paliwowych będą bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, a jednocześnie zmniejszymy emisję dwutlenku węgla związaną z wydobyciem platyny – powiedział Thomas Pauer, prezes sektora biznesowego Bosch Powertrain Solutions. – Już teraz przygotowujemy się do odzyskiwania rzadkich surowców, takich jak platyna. Nasze prognozy pokazują, że najpóźniej do 2030 r. znaczna liczba ogniw paliwowych będzie musiała zostać poddana recyklingowi – dodał Pauer.

Platyna w ogniwie paliwowym działa jak katalizator, przyspieszając reakcję wodoru i tlenu. Recykling platyny pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla związaną z wydobyciem surowca o ponad 95%.

Bosch podpisze umowę z kolońskim startupem

Pierwszym, ważnym krokiem w tym kierunku jest umowa z dostawcą rozwiązań mobilnych, kolońskim startupem Hylane, która daje firmie Bosch możliwość odkupienia stosów ogniw paliwowych po upływie ich okresu użytkowania. Niektóre z ciężarówek napędzanych wodorem, dzierżawionych przez startup, są wyposażone w moduły zasilania ogniwami paliwowymi Bosch.

W ramach umowy z Hylane, Bosch ma zagwarantowaną możliwość odkupu stosów do zastosowań mobilnych. Same stosy zostaną poddane recyklingowi przez firmę zewnętrzną, a Bosch wykorzysta odzyskaną platynę do produkcji nowych stosów Hylane.

 – Jesteśmy dumni ze współpracy z firmą Bosch. W drodze do zrównoważonej transformacji ważne jest, abyśmy wzięli pod uwagę nie tylko moment użytkowania pojazdu na drogach, ale także cały cykl jego życia – powiedziała Sara Schiffer, dyrektor zarządzająca Hylane.

Wysoki popyt na platynę w przemyśle

W medycynie, przemyśle motoryzacyjnym i wielu innych dziedzinach, platyna jest pożądanym surowcem. W motoryzacji wykorzystywana jest nie tylko w ogniwach paliwowych – stosuje się ją również w silnikach spalinowych w układach oczyszczania spalin i sondach lambda. Według badania przeprowadzonego w 2021 r. przez Niemiecką Agencję ds. Surowców Naturalnych, światowy popyt na platynę może wzrosnąć do 2040 r. o około 20% w porównaniu do poziomu produkcji z 2018 r. W przypadku stosów ogniw paliwowych w zastosowaniach mobilnych samo użycie platyny stanowi ponad 80% śladu węglowego stosu.

Bosch stosuje różne podejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym

W kontekście końca cyklu życia produktu, priorytetem Bosch jest również dbałość o ochronę zasobów. W przyszłości firma planuje wykorzystanie technologii cyfrowych bliźniaków do monitorowania trwałości i funkcjonowania komponentów w ogniwach paliwowych oraz stosach elektrolizy podczas ich eksploatacji. Umożliwi to planowanie konserwacji, napraw i recyklingu z wyprzedzeniem. Bosch jest również zaangażowany w recykling akumulatorów, dostarczając pionierską technologię: pierwszy w Europie w pełni zautomatyzowany system do rozładowywania i demontażu modułów akumulatorowych, wykorzystujący technologię przemysłową Bosch, jest budowany na terenie Battery Lifecycle Company, spółki zależnej Remondis, w niemieckim Magdeburgu. W międzyczasie, w ramach programu Bosch eXchange, dział Automotive Aftermarket od dziesięcioleci zajmuje się regeneracją części, takich jak rozruszniki i alternatory – jest to korzystna alternatywa dla warsztatów poszukujących wysokiej jakości komponentów zgodnych z aktualną wartością pojazdu. Bosch stawia także na wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w niektórych opakowaniach i obudowach produktów AGD i elektronarzędzi.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!