Najczęstsza awaria układu klimatyzacji samochodowej

, 28 kwietnia 2021, 12:56

Najczęstsza awaria układu klimatyzacji samochodowej, z jaką spotykają się polscy mechanicy to oczywiście… nieszczelność. Nabijanie nieszczelnej klimatyzacji nie ma większego sensu, gdyż jest działaniem nie tylko na szkodę środowiska i wbrew przepisom UE, ale także na niekorzyść klienta.

Część kierowców pamięta o tym, że układ klimatyzacji samochodowej trzeba serwisować. Są też tacy kierowcy, którzy przypominają sobie o istnieniu klimatyzacji wiosną, kiedy robi się ciepło. Kiedy układ przestaje chłodzić, pomimo tego, że obciąża silnik i zwiększa zużycie paliwa, klienci odwiedzają warsztaty. Do warsztatów trafiają też klienci, którzy dopiero co kupili używane auto. Poprzedni właściciel zastosował wobec nich standardową formułkę „klima sprawna, tylko nienabita”. Tylko, że sprawnej klimatyzacji nie trzeba „nabijać”.

„Nabijanie klimy”, czyli uzupełnianie poziomu czynnika chłodzącego w nieszczelnej klimatyzacji można porównać do uzupełniania poziomu płynu w nieszczelnym układzie chłodniczym albo uzupełniania oleju w nieszczelnym układzie smarowania. W każdym z tych przypadków jest to działanie bez sensu – i na szkodę klienta. A dodatkowo – także na szkodę środowiska naturalnego, bo wyciekający gaz i płyny eksploatacyjne zanieczyszczają je.

Najczęstsze awarie układów klimatyzacji, z jakimi spotykają się polscy mechanicy

W układach klimatyzacji samochodowej, jakie naprawiamy w naszej sieci warsztatów, najczęstsze są rozszczelnienia spowodowane naturalnym zużyciem lub urazami mechanicznymi (przewody, skraplacz). Druga często występująca awaria to zatarcia kompresora spowodowane brakiem regularnego serwisu lub kupowaniem części używanych niewiadomego pochodzenia na portalach aukcyjnych – powiedział Rałał Kędziorek, manager ds. rozwoju sieci N!Auto/N!Truck.

Jeśli chodzi o najczęstsze awarie układu klimatyzacji to można wymienić wiele
usterek i każda jest spowodowana inną przyczyną. Ale zdecydowanie najczęściej spotykana jest nieszczelność w układzie klimatyzacji. Uszkodzeniu ulega również często mechanizm załączania kompresora oraz sam kompresor klimatyzacji. Uszkodzeniom tym również może towarzyszyć niesprawna instalacja elektryczna. To są najczęstsze przyczyny awarii
– powiedział Mariusz Błaszczyk, prowadzący warsztat Auto Serwis Błaszczyk w Biłgoraju.

Nieszczelność w układzie klimatyzacji – to najczęściej spotykana awaria

Nieszczelności powodują „ucieczkę” czynnika chłodzącego, przez co układ klimatyzacji jest coraz mniej wydajny, aż w końcu całkowicie traci możliwość chłodzenia.

Dlaczego dochodzi do uszkodzenia kompresora klimatyzacji? Jednym z możliwych powodów jest to, że poprzez nieszczelności wycieka także olej, przeznaczony do smarowania sprężarki. Standardowo, krąży on wraz z czynnikiem chłodzącym, w układzie klimatyzacji. Z braku oleju sprężarka się zaciera.

Przyczyny nieszczelności w układzie klimatyzacji samochodowej

Układ klimatyzacji musi być stuprocentowo szczelny, aby mógł działać we właściwy sposób. Jednak w trakcie eksploatacji pojazdu pojawiają się nieszczelności. Mogą być one spowodowane na skutek zużycia materiału (np. starzenia się gumy, korozji przewodów metalowych), a także na skutek drgań albo udziału auta w kolizji/wypadku.

Najczęstszym źródłem nieszczelności w układzie klimatyzacji samochodowej są:

 • luźne przyłącza;
 • uszkodzone albo zużyte uszczelki;
 • uszkodzone przewody metalowe (np. skorodowane);
 • uszkodzone przewody elastyczne;
 • uszkodzone mechanicznie elementy składowe układu klimatyzacji, np. uszkodzony skraplacz.

Przed „nabiciem” powinno się sprawdzić szczelność układu klimatyzacji samochodowej

Warto poinformować klienta o tym, że nabijanie nieszczelnej klimatyzacji mija się z celem. O tym, czy jest szczelna, można przekonać się dopiero po przeprowadzonym badaniu. Jeśli nieszczelności w układzie klimatyzacji są małe, układ będzie działał właściwie tylko przez pewien czas. Jeśli nieszczelności są duże, układ klimatyzacji przestanie chłodzić bardzo szybko.

Jakie objawy mogą świadczyć o tym, że dany układ klimatyzacji jest nieszczelny?

 • niska skuteczność chłodzenia, pomimo tego, że układ jest kompletny, a sprężarka pracuje;
 • całkowity brak chłodzenia, pomimo tego, że układ jest kompletny, a sprężarka pracuje;
 • zbyt niskie wartości wysokiego i niskiego ciśnienia;
 • pęcherzyki powietrza widoczne przez szybkę inspekcyjną filtra – osuszacza układu klimatyzacji;
 • wycieki czynnika chłodniczego spod elementu termoczułego, objawiające się między innymi obecnością lodu na przewodach skraplacza i wokół zaworu rozprężnego;
 • zbyt wysokie wartości ciśnienia w obwodzie wysokiego ciśnienia i zbyt niskie wartości ciśnienia w obwodzie wysokiego ciśnienia, spowodowane najczęściej wyciekami czynnika chłodzącego ze sprężarki.

Jakie elementy składowe układu klimatyzacji należy sprawdzić, aby skontrolować jej szczelność?

Należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • przyłącza i złącza serwisowe;
 • przewody elastyczne i metalowe;
 • sprężarka;
 • skraplacz:
 • parownik;
 • filtr osuszacz;
 • przełącznik ciśnieniowy;
 • zawór rozprężny.

Tak, niestety, sprawdzenie szczelności obejmuje cały układ.

Jak sprawdzić szczelność układu klimatyzacji?

 • za pomocą środka kontrastowego, dodawanego do czynnika chłodzącego. Środek kontrastowy wydostaje się wraz z gazem w miejscach, w których są nieszczelności i zabarwia je. Zabarwienia są widoczne w świetle lampy ultrafioletowej.
 • po opróżnieniu układu klimatyzacji i napełnieniu go mieszaniną azotu oraz dodatkiem (do 5%) wodoru. Następnie należy zastosować elektroniczny czujnik, którego sonda pomiarowa wykrywa wodór.
 • poprzez zastosowanie specjalnej pianki do sprawdzania szczelności. Należy nią spryskać wszystkie złącza i przyłącza. W miejscach, w których są wycieki, tworzą się bąbelki.
 • poprzez napełnienie opróżnionego układu azotem (do 12 bar) a następnie obserwację parametrów ciśnienia. Dodatkowo można zastosować piankę do sprawdzania nieszczelności.

Najlepszą metodą naprawy jest wymiana uszkodzonych elementów (złączy, uszczelek itd.) na nowe. Pośrednią metodą naprawy jest zastosowanie uszczelniacza chemicznego, dodawanego do czynnika chłodzącego, jednak jest to metoda dość ryzykowna. W przypadku niskiej jakości uszczelniacza, możliwą konsekwencją będzie zatarcie kompresora klimatyzacji.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

Znawca, 29 kwietnia 2021, 9:29 4 0

Odnośnie poniższego: to jest prawnie niedozwolone, jedynie mozna dodać kontrastu do szczelnego układu, a potem gdy się "kiedyś" rozszczelni to będzie można wykryć nieszczelność, ale nie testowanie szczelności za pomocą kontrastu, oddając gaz do atmosfery!
"
za pomocą środka kontrastowego, dodawanego do czynnika chłodzącego. Środek kontrastowy wydostaje się wraz z gazem w miejscach, w których są nieszczelności i zabarwia je. Zabarwienia są widoczne w świetle lampy ultrafioletowej"

Odpowiedz