Kalibracja radaru przy wykorzystaniu zestawu TEXA RCCS (na przykładzie Seata Ateca)

, 25 kwietnia 2018, 22:17

W przypadku, gdy w pojeździe wyposażonym w system ADAS, np. – aktywny tempomat dojdzie do rozkalibrowania przedniego radaru w skutek chociażby demontażu zderzaka, wypięcia wtyczki radaru czy jego wymiany, co skutkować będzie wyświetleniem kontrolki awarii systemu ADAS, niezbędna jest jego ponowna kalibracja. Czy w takim przypadku jedynym wyjściem jest wizyta w serwisie autoryzowanym? ?

Ilustracja 1 – Zestaw TEXA RCCS do kalibracji kamer i radarów

Otóż nie. Włoska firma TEXA, specjalizująca się w produkcji urządzeń i oprogramowania do wielomarkowej diagnostyki pojazdów, umożliwia niezależnym warsztatom wykonywanie diagnostyki i kalibracji zaawansowanych systemów wsparcia kierowcy – ADAS.

Poniżej przedstawiamy procedurę kalibracji radaru używanego do Aktywnego Tempomatu (ACC) w pojeździe Seat Ateca, przy użyciu zestawu TEXA RCCS – przeznaczonego do kalibracji kamer i radarów.

W skład zestawu RCCS wchodzi:

 • Ruchomy panel kalibracyjny o wymiarach 650mm x 500mm, z mechanizmem umożliwiającym jego swobodne pozycjonowanie, w zależności od położenia montażowego radaru w samochodzie;
 • Dwa lustra umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie urządzenia kalibracyjnego względem pojazdu. Przesuwna konstrukcja mocowania luster umożliwia ich swobodne pozycjonowanie w zależności od wielkości pojazdu;
 • Dalmierz laserowy Stanley TLM 50, przeznaczony do określania odpowiedniej wysokości panelu kalibracyjnego kamery względem podłoża i płyty odbłyśnika przeznaczonej do kalibracji radaru. Mocowany w gnieździe urządzenia RCCS czujnik pomiaru odległości, umożliwia również określenie właściwej odległości pomiędzy płytą odbłyskową, a pojazdem;
 • Poziomica laserowa Stanley do określania prawidłowego położenia urządzenia względem osi pojazdu;
 • Poziomica cyfrowa FERVI umożliwiającą określenie poprawnego kąta pomiędzy ruchomą płytą odbłyskową a radarem zamontowanym w pojeździe;
 • Dwa uchwyty do centrowania wskaźników laserowych, pełniących funkcję określania prawidłowego ustawienia pojazdu względem zestawu RCCS;
 • Dwa wskaźniki laserowe
Ilustracja 2 – pojazd SEAT ATECA podczas procedury kalibracji ACC

Procedurę kalibracji rozpoczynamy od prawidłowego pozycjonowania pojazdu względem zestawu RCCS.

Ilustracja 3 – fragment karty opisującej poprawne pozycjonowanie pojazdu względem zestawu do kalibracji.

Gdy pojazd jest już prawidłowo usytuowały względem zestawu kalibracyjnego, możemy przejść do procedury automatycznej kalibracji czujnika ACC.

Karta procedury kalibracji informuje nas, że czynność tą należy wykonać w następujących przypadkach:

 • Radar został wymieniony,
 • Radar został zdemontowany i ponownie zamontowany,
 • Została wymieniona podpora przedniego radaru,
 • Podpora czujnika radarowego została zdemontowana i ponownie zamontowana,
 • Dokonywano napraw na przedniej części pojazdu w pobliżu przedniego radaru,
 • Wykonywano regulację tylnego zawieszenia,
 • Dokonano modyfikacji zawieszenia pojazdu

Wymagania dotyczące wykonania regulacji:

 • Ustawić funkcję wyboru jazdy pojazdu na Comfort/Normal (jeżeli pojazd wyposażony
  w regulację charakterystyki zawieszenia)
 • Pojazd powinien być zaparkowany na równym podłożu,
 • Należy sprawdzić i w razie potrzeby skorygować ciśnienie w oponach do wartości określonych przez producenta,
 • Kierownica musi być ustawiona w centralnej pozycji, a koła ustawione prosto,
 • Silnik wyłączony,
 • Przednie logo pojazdu oraz kratka chłodnicy muszą być czyste,
 • Zapłon włączony,
 • W pojeździe nie znajduje się żadna osoba,
 • Drzwi muszą być zamknięte,
 • Bagażnik i przedział pasażerski muszą być puste (pojazd rozładowany),
 • Napięcie zasilania pojazdu musi przekraczać 12V,
 • Żaden bieg nie jest włączony (dźwignia zmiany biegów w położeniu neutralnym w przypadku manualnej skrzyni biegów, P w przypadku automatycznej skrzyni biegów).
 • Hamulec postojowy załączony.

Ważne zalecenia dla prawidłowego wykonania procedury:

 • Ustawiając urządzenie kalibracyjne należy zachować możliwie największą dokładność,
 • Sprawdzić, czy nie ma przedmiotów metalowych ani ludzi w przedniej części pojazdu;
 • Upewnić się, że w otoczeniu pojazdu nie znajdują się żadne nadajniki lub anteny,
 • Sprawdzić czy przedni zderzak nie jest wgięty lub uszkodzony,
 • Sprawdzić czy maskownica chłodnicy nie jest uszkodzona,
 • Nie opierać się o pojazd, nie otwierać drzwi/bagażnika w trakcie przeprowadzania procedury.,
 • Podczas procedury nie wyłączać zapłonu.

Wskazówki dotyczące prawidłowego montażu i ustawienia urządzenia kalibracyjnego:

 1. Wyosiować moduł kalibracji radaru z przodu pojazdu, zgodnie z opisem w arkuszu technicznym „Procedura prawidłowego ustawienia modułu kalibracji radaru” (arkusz dostępny w oprogramowaniu IDC5 TEXA CAR PLUS).
 2. Ustawić górną cześć metalowej płytki kalibracji na 0,0o, używając poziomicy cyfrowej (C), działając pokrętłem regulacji (E) (ilustracja 4)

  Ilustracja 4 – C) Poziomica cyfrowa, E) pokrętło regulacji metalowej płytki kalibracji.
 3. Przy pomocy miernika laserowego ustawić środek metalowej płyty kalibracji przed środkiem czujnika radaru; (ilustracja 3).
Ilustracja 5 – przykład centralnego pozycjonowania metalowej płyty kalibracji z uwzględnieniem przedniego czujnika radaru.

UWAGA – jeżeli wiązka laserowa nakierowana jest zbyt wysoko lub zbyt nisko względem pozycji przedniego czujnika radarowego, urządzenie można podnieść lub opuścić za pomocą specjalnych przycisków, umieszczonych za panelem kalibracji kamery (ilustracja 5)

Ilustracja 6 – przyciski do regulacji wysokości urządzenia do kalibracji kamery/radaru.

Regulacja:

W chwili, gdy wszystkie warunki zostały spełnione, możemy przejść do uruchomienia procedury kalibracji: w tym celu uruchamiamy procedurę „Automatyczna Kalibracja Czujnika ACC „Adaptacyjnego tempomatu” i postępować według informacji wskazywanych przez program diagnostyczny IDC5.

Szczegółowe i pełne procedury przeprowadzania kalibracji w zaawansowanych systemach ADAS dostępne są w najnowszych wersjach oprogramowania TEXA IDC5 CAR PLUS.

Ilustracja 7 – Oprogramowanie IDC5 CAR PLUS – wybór procedury kalibracji ACC

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!