Czy korzystasz z elektronicznych książek serwisowych? Wyniki ankiety z 9 krajów Europy.

8 czerwca 2020, 13:50

Elektroniczne książki serwisowe (EKS) są bezpieczną formą archiwizowania historii napraw pojazdu oraz dokonanych czynności eksploatacyjnych. Czy warsztaty chętnie z nich korzystają? Badanie przeprowadziliśmy w 9 krajach europejskich.

Badanie przeprowadziliśmy w 8 krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz dodatkowo w Wielkiej Brytanii. Wynika z niego, że mimo iż elektroniczne książki serwisowe są dostępne na rynku już od dość dawna, a z czasem wprowadza je coraz większa liczba producentów samochodów, niezależne warsztaty nie są szczególnie zainteresowane korzystaniem z nich, pozostawiając to serwisom autoryzowanym.

W zdecydowanej większości przypadków, popularność EKS wśród warsztatów samochodowych można uznać za niewielką (Litwa, Polska, Rumunia, Węgry – patrz, wykres poniżej) lub nawet znikomą (Bułgaria – 6,5%). W porównaniu do naszych badań, przeprowadzonych w latach poprzednich na polskim rynku, popularność EKS rośnie, ale bardzo powoli. W 2016 r. korzystało z nich 13% warsztatów niezależnych w Polsce, a rok później 17%. Obecnie jest to 18,7%.

Wyjątkiem są dwa kraje, gdzie z elektronicznych książek serwisowych korzysta ponad 40% warsztatów. Mowa o Czechach i Słowacji. Ma to jednak bezpośredni związek z faktem zdominowania tego rynku przez jedną z marek samochodowych, która oferuje dostęp do swojej EKS bezpłatnie i bez skomplikowanych formalności.

Uśredniony wynik dla wszystkich badanych krajów to 24,6% warsztatów korzystających z EKS.

Warsztaty niekorzystające z EKS – przyczyny

Warsztaty, które przyznały, iż nie korzystają z dostępu do elektronicznych książek serwisowych zapytaliśmy o powód takiego stanu rzeczy. Co ciekawe, aż ponad 42% badanych stwierdziło, że nie wiedziało dotychczas, że z takich książek mogą korzystać niezależne warsztaty. Niewiedza okazuje się zatem większym problemem niż brak czasu czy koszty oferowania takiej usługi.

Warsztaty korzystające z EKS – szczegóły

Jeżeli warsztaty dokonują wpisów do EKS, zazwyczaj obsługują książki więcej niż jednego producenta samochodów. W ponad 62% przypadków mają dostęp do elektronicznych książek w liczbie od 2 do 5 marek pojazdów, a statystykę tę zawyża rynek brytyjski, gdzie aż 80% warsztatów korzysta z tej liczby książek. Co ciekawe, w Czechach niemal 28% warsztatów (znacznie powyżej średniej dla wszystkich krajów) obsługuje wyłącznie jedną książkę. To potwierdza powyżej przedstawioną tezę dotyczącą dominacji Skody na tym rynku.

Pod względem łatwości obsługi, z elektronicznymi książkami serwisowymi bywa różnie. Nie brakuje tych bardzo prostych, jak i skomplikowanych. Ponad 40% badanych przyznało, że intuicyjność obsługi EKS jest zróżnicowana, w zależności od konkretnego producenta pojazdu.

Na rynku zdecydowanie dominują EKS udostępniane przez producentów samochodów. Tylko średnio 5,7% badanych we wszystkich krajach, gdzie przeprowadziliśmy badanie korzysta z książek serwisowych, oferowanych przez niezależnych dostawców. Polska jest w tym zestawieniu nieco powyżej średniej z wynikiem 6,5%.

Badanie dotyczące korzystania z elektronicznych książek serwisowych przez samochodowe warsztaty niezależne zostało przeprowadzone przez firmę MotoFocus w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Bułgarii, na Węgrzech oraz na Litwie.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!